Rozstrzygnięcie postępowania nr 11/ZP/SPOŁ/2022

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 11/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zapewnienie pobytu w hotelu oraz bazy szkoleniowej i noclegowo-żywieniowej dla grupy 15 osób, uczestników szkolenia organizowanego w ramach zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Załączniki:

  1. Protokół
Skip to content