Konferencja „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”

Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, której Liderem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wraz Oddziałem Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie organizuje konferencję pt. „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Zaprosiliśmy ponad 140 os. znakomitych gości związanych zawodowo z tematyką wsparcia osób z niepełnosprawnością na dwa dni wystąpień i warsztatów.

Wydarzenie odbędzie się w dn. 13-14.10.2022 r. w hotelu Vulcan przy ul. Druckiego-Lubeckiego 6a w Szczecinie według następującego planu. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na oficjalnym profilu SZOWES-u (https://www.facebook.com/SZOWESPL).

DZIEŃ I (13.10.2022 r.)

(9:30-10:00) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

(10:00-11:00)  OTWARCIE KONFERENCJI

(11.00-15.00) WYSTĄPIENIA PLENARNE:

 1. (11:00-11:30) Jaka będzie przyszłość Warsztatów Terapii Zajęciowej? Geneza i kierunki zmian standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – /prezentacja/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 2. (11:30-12:00) Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – /prezentacja/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

(12:00-12:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (12:30-13:00) Zachodniopomorska Ekonomia Społeczna jako odpowiedź na potrzeby związane z wdrażaniem rehabilitacji zawodowej w WTZ – /prezentacja/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 2. (13:00-13:30) Dobre praktyki wdrażania standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – /panel/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 3. (13:30-14:00) Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (z udziałem przedstawicieli WTZ, ZAZ i biznesu lokalnego) – /panel/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

(14:00-14:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (14:30-15:00) Strategiczne wyzwania polityki społecznej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami – /prezentacja/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
 2. (15:00-15:30) Samostanowienie osób z niepełnosprawnościami. Idea Self-adwokatów – /panel/ Fundacja Pod Aniołem

(15:30-16:30) OBIAD

(16:30-18:30) WARSZTATY PARTYCYPACYJNE:

Grupa I: Self-adwokaci
Temat:
„Self-adwokatura jako narzędzie samostanowienia osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym” – warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami
Metoda warsztatowa:
Zostanie wybrana na późniejszym etapie przygotowań konferencji
Prowadzący: Fundacja Pod Aniołem, SZOWES

Grupa II: Terapeuci
Temat:
„Skuteczne narzędzia rehabilitacji zawodowej” – warsztaty dla terapeutów Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów reintegracyjnych
Metoda warsztatowa: Zostanie wybrana na późniejszym etapie przygotować konferencji
Prowadzący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski wraz z partnerami

Grupa III: Zarządzający
Temat:
„Kierunki zmian w standardach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej” – warsztaty dla kadry kierowniczej Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów reintegracyjnych
Metoda warsztatowa: Sesja Q&A (transmitowana na żywo)
Prowadzący:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski wraz z partnerami

(19:30) KOLACJA

DZIEŃ II (14.10.2022 r.)

(8:00-9:00) ŚNIADANIE

(09:30-14.00) WYSTĄPIENIA PLENARNE:

 1. (09:30-10:00) Self-adwokatura – podsumowanie warsztatów – /prezentacja/ Osoby z niepełnosprawnościami ze wsparciem Fundacji Pod Aniołem
 2. (10:00-10:30) Ustawa o ekonomii społecznej w kontekście rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – /prezentacja/ Departament Ekonomii Społecznej lub Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 3. (10:30-11:00) Narzędzia rehabilitacji zawodowej w nowej perspektywie finansowej – /prezentacja/ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zarządzania Strategicznego

(11:00-11:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (11:30-12:00) Osoby z niepełnosprawnościami jako pracownicy. Oczekiwania pracodawców – /panel/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 2. (12:00-12:30) Aktualne narzędzia rehabilitacji zawodowej będące w dyspozycji PFRON (CIDON, OWIT, Program kompleksowej rehabilitacji) – /prezentacja/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 3. (12:30-13:00) Ścieżki przygotowania zawodowego osób z niepełnosprawnościami – /debata/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

13:00-13:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (13:30-14:00) Sesja podsumowująca część warsztatową – Q&A z ekspertami /sesja pytań i odpowiedzi/

(14:00-14:15) ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

(14:15) OBIAD

Organizator zapewnia usługę tłumacza migowego. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w mediach społecznościowych na oficjalnym profilu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (https://www.facebook.com/SZOWESPL) oraz kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC53hEiww4-3-qPguLoY8E9Q).

Miło nam poinformować, że konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Skip to content