Inauguracja nowej perspektywy finansowej

W dniu 31 marca 2023 roku w Posejdon Center w Szczecinie miała miejsce uroczysta konferencja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, której celem było oficjalne uruchomienie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Na konferencji, gość honorowy – prof. Jerzy Buzek, powiedział że od momentu wstąpienia do UE, w 2004 roku, Pomorze Zachodnie przeszło wielką, pozytywną metamorfozę. W oparciu o analizy dokonane przez  Polską Akademię Nauk, stwierdził, że dzięki Funduszom Europejskim, największy skok dokonał się właśnie w naszym województwie.

Budżet nowego programu będą tworzyć środki na inwestycje pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1,2 miliarda euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (468 milionów euro). W sumie to 1 miliard 686 milionów euro. Ponad 33% ze środków z EFRR to wydatki na tzw. agendę klimatyczną. W sferze gospodarki duży nacisk zostanie położony na B+R. Rozwijana będzie również nadal sieć tras rowerowych. W nowej perspektywie nie zabraknie inwestycji w ochronę zdrowia, edukację oraz włączenie społeczne.

Pierwsze konkursy mają ruszyć już w II kwartale 2023 roku.

Skip to content