SPOTKANIE SIECIUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH Z WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

6 czerwca 2024 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami społecznymi. Wydarzenie było zorganizowane przy współpracy Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pod patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Spotkanie otworzył Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski a poprowadziła Koordynatorka Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Justyna Iwankiewicz.

Licznie zgromadzeni przedstawiciele sektora ekonomii społecznej z całego regionu mogli w trakcie spotkania:

  • zapoznać się z aktualnie oferowanym i planowanym wsparciem dla przedsiębiorstw społecznych, w tym w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej,
  • zdobyć wiedzę na temat procedur związanych z uzyskaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego,
  • uczestniczyć w dyskusji nt. możliwych zmian w systemie funkcjonowania i wsparcia przedsiębiorstw społecznych w kontekście ustawy o ekonomii społecznej – efektem prowadzonej dyskusji będzie przygotowanie stanowiska podmiotów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego i za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanie go na ręce Wiceministry Katarzyny Nowakowskiej.
  • sieciowania się, szczególnie że tego typu spotkanie było pierwszym organizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Skip to content