Spotkanie informacyjne w Północnej Izbie Gospodarczej oddział Koszalin

W dniu 11.06.2024r. w ramach zawartego Porozumienia o współpracy pomiędzy Siecią Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowano spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej oddział Koszalin.

Tematem przewodnim spotkania były możliwości pozyskania dotacji z OWES na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia rozwojowego skierowanego do pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na podniesienie kompetencji i kwalifikacji dostosowanych do potrzeb pracodawcy w oparciu o system popytowy poprzez Bazę Usług Rozwojowych.

Skip to content