Konkurs “Pod banderą sukcesu na Pomorzu Zachodnim”

Startuje III edycja konkursu gospodarczego „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Na innowacyjne firmy z Województwa Zachodniopomorskiego czekają rekordowo wysokie nagrody, prestiż i wsparcie biznesowego rozwoju. Pomorze Zachodnie gwarantuje dobry klimat dla gospodarki, a tym konkursem zapewniamy wsparcie kreatywnym przedsiębiorcom, którzy mają szansę wypłynąć na szerokie wody – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Konkurs gospodarczy skierowany jest do przedsiębiorców, którzy rozwijając swój biznes, budują potencjał gospodarczy i społeczny Pomorza Zachodniego. Oferują innowacyjne produkty i usługi, tworzą miejsca pracy, realizują odważne pomysły, współpracują ze światem nauki. Mogą to być mikro, małe i średnie firmy, które wyróżnia nowoczesność i kreatywność, ale też wytrwałość i rzetelność w prowadzonej działalności.

Nagrodami w konkursie są bony do wykorzystania na sfinansowanie szkoleń, udziału w targach i konferencjach oraz innych usług rozwojowych. Zwycięzca otrzyma aż 30 tysięcy złotych. Laureaci II i III miejsca – odpowiednio – 25 i 20 tys. zł. Na pozostałych siedmiu finalistów czekają bony o wartości 10 tysięcy zł. Tej samej wysokości będzie również nagroda publiczności.

Kto i jak może popłynąć pod banderą sukcesu? Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Biznes.wzp.pl i odpowiedzieć na cztery pytania, krótko zaprezentować swoją firmę, pochwalić się sukcesami, przedstawić plany na przyszłość.

Odpowiedzi zawarte w formularzu będą podstawą do wytypowania 10 najbardziej inspirujących przedsiębiorców w regionie. Oceny dokona komisja konkursowa, w której znajdują się przedstawiciele świata biznesu, organizacji okołobiznesowych, laureaci I i II edycji konkursu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 1 listopada 2022 r., a dziesięciu finalistów ogłosimy 17 listopada.

Zwycięzcy zostaną zaprezentowani podczas uroczystej gali planowanej pod koniec stycznia 2023 r. Będzie to wydarzenie otwierające Rok Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim.

Zapisy i informacje na biznes.wzp.pl

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz stworzenie lepszych warunków

do rozwoju MŚP poprzez umacnianie wizerunku gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego.

Laureatami poprzednich edycji konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu” są firmy: Rentumi, Hortulus, Vortex Energy Polska, Escape Room Supplier, Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes”, MABO, Metal Madness, Sagra Technology.

Konferencja „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”

Szanowni Państwo!

Niezmiernie miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, której Liderem jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., wraz Oddziałem Zachodniopomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie organizuje konferencję pt. „Ekonomia Społeczna a rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami.
Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Zaprosiliśmy ponad 140 os. znakomitych gości związanych zawodowo z tematyką wsparcia osób z niepełnosprawnością na dwa dni wystąpień i warsztatów.

Wydarzenie odbędzie się w dn. 13-14.10.2022 r. w hotelu Vulcan przy ul. Druckiego-Lubeckiego 6a w Szczecinie według następującego planu. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na oficjalnym profilu SZOWES-u (https://www.facebook.com/SZOWESPL).

DZIEŃ I (13.10.2022 r.)

(9:30-10:00) REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

(10:00-11:00)  OTWARCIE KONFERENCJI

(11.00-15.00) WYSTĄPIENIA PLENARNE:

 1. (11:00-11:30) Jaka będzie przyszłość Warsztatów Terapii Zajęciowej? Geneza i kierunki zmian standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – /prezentacja/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 2. (11:30-12:00) Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – /prezentacja/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

(12:00-12:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (12:30-13:00) Zachodniopomorska Ekonomia Społeczna jako odpowiedź na potrzeby związane z wdrażaniem rehabilitacji zawodowej w WTZ – /prezentacja/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 2. (13:00-13:30) Dobre praktyki wdrażania standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – /panel/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 3. (13:30-14:00) Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (z udziałem przedstawicieli WTZ, ZAZ i biznesu lokalnego) – /panel/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

(14:00-14:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (14:30-15:00) Strategiczne wyzwania polityki społecznej w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami – /prezentacja/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
 2. (15:00-15:30) Samostanowienie osób z niepełnosprawnościami. Idea Self-adwokatów – /panel/ Fundacja Pod Aniołem

(15:30-16:30) OBIAD

(16:30-18:30) WARSZTATY PARTYCYPACYJNE:

Grupa I: Self-adwokaci
Temat:
„Self-adwokatura jako narzędzie samostanowienia osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym” – warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami
Metoda warsztatowa:
Zostanie wybrana na późniejszym etapie przygotowań konferencji
Prowadzący: Fundacja Pod Aniołem, SZOWES

Grupa II: Terapeuci
Temat:
„Skuteczne narzędzia rehabilitacji zawodowej” – warsztaty dla terapeutów Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów reintegracyjnych
Metoda warsztatowa: Zostanie wybrana na późniejszym etapie przygotować konferencji
Prowadzący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski wraz z partnerami

Grupa III: Zarządzający
Temat:
„Kierunki zmian w standardach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej” – warsztaty dla kadry kierowniczej Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów reintegracyjnych
Metoda warsztatowa: Sesja Q&A (transmitowana na żywo)
Prowadzący:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski wraz z partnerami

(19:30) KOLACJA

DZIEŃ II (14.10.2022 r.)

(8:00-9:00) ŚNIADANIE

(09:30-14.00) WYSTĄPIENIA PLENARNE:

 1. (09:30-10:00) Self-adwokatura – podsumowanie warsztatów – /prezentacja/ Osoby z niepełnosprawnościami ze wsparciem Fundacji Pod Aniołem
 2. (10:00-10:30) Ustawa o ekonomii społecznej w kontekście rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – /prezentacja/ Departament Ekonomii Społecznej lub Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 3. (10:30-11:00) Narzędzia rehabilitacji zawodowej w nowej perspektywie finansowej – /prezentacja/ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zarządzania Strategicznego

(11:00-11:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (11:30-12:00) Osoby z niepełnosprawnościami jako pracownicy. Oczekiwania pracodawców – /panel/ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 2. (12:00-12:30) Aktualne narzędzia rehabilitacji zawodowej będące w dyspozycji PFRON (CIDON, OWIT, Program kompleksowej rehabilitacji) – /prezentacja/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski
 3. (12:30-13:00) Ścieżki przygotowania zawodowego osób z niepełnosprawnościami – /debata/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

13:00-13:30) PRZERWA KAWOWA

 1. (13:30-14:00) Sesja podsumowująca część warsztatową – Q&A z ekspertami /sesja pytań i odpowiedzi/

(14:00-14:15) ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

(14:15) OBIAD

Organizator zapewnia usługę tłumacza migowego. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w mediach społecznościowych na oficjalnym profilu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (https://www.facebook.com/SZOWESPL) oraz kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC53hEiww4-3-qPguLoY8E9Q).

Miło nam poinformować, że konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Finansowych w Kołobrzegu

Przedstawicielki KARR S.A. w dniu 7 października 2022 r. uczestniczyli w konferencji pt. “Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Finansowych” w Kołobrzegu pod patronatem honorowym marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

Tematyka wydarzenia obejmowała takie zagadnienia, jak megatrendy i perspektywy gospodarcze, motywacja. Prezes Zarządu KARR S.A Natalia Wegner wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym aktualnych wyzwań i problemów. Dla gości przygotowano również stoiska informacyjno-promocyjne, gdzie mogli zapoznać się z bieżącą ofertą instrumentów finansowych.

Organizatorem wydarzenia były Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Zachodniopomorski Funduszu Rozwoju oraz Miasto Kołobrzeg.

Zaproszenie do udziału w Programie Mentorskim dla Firm

Zapraszamy wszystkie firmy z Pomorza Zachodniego, zajmujące się szeroko rozumianym designem, do udziału w programie. Na zgłoszenia czekamy do 9 października br. Efekty współpracy między wyłonioną firmą a mentorem zostaną przedstawione podczas konferencji, która odbędzie się 23 listopada 2022 roku w Operze na Zamku w Szczecinie.

Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez:

 • Bezpośrednie spotkania przedsiębiorców z mentorami – renomowanymi, charyzmatycznymi, wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach;
 • Analizę procesów biznesowych, marketingowych, zarządczych zachodzących w zgłoszonych do programu przedsiębiorstwach;
 • Wskazanie narzędzi do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań;
 • Poszerzenie możliwości eksploracji rynku oraz poszukiwanie inwestorów i odbiorców usług;
 • Danie przestrzeni na podniesienie jakości funkcjonowania firmy poprzez wskazanie nowego spojrzenia na prowadzenie działalności;

Uczestnikami Programu mentorskiego mogą zostać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z Pomorza Zachodniego, które wypełnią formularz oraz zostaną wybrane spośród wszystkich zgłoszeń przez kapitułę konkursową.
Ważne, by w formularzu zgłoszeniowym odpowiedzieć na kilka pytań, które ułatwią kapitule konkursowej programu zapoznanie się z działalnością oraz osiągnięciami danego przedsiębiorcy.
Udział przedsiębiorców w sesjach mentorskich będzie uznany za pomoc publiczną de minimis.

Pierwsze spotkanie z mentorem planowane jest w październiku 2022 roku.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

Informacja o naborze w Programie Społecznik 2022-2024

Masz pomysł? Napisz wniosek, weź dotację i… działaj!  3 października br. rusza kolejny nabór wniosków w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Głównym celem Programu jest budowanie tożsamości i spójności regionu w oparciu o silne społeczeństwo obywatelskie poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw Mieszkanek i Mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości.

Do 24 października 2022r. do godz. 23:59:59 zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem będą mogły składać wnioski na udzielenie mikrodotacji. Wnioski należy złożyć przy wykorzystaniu generatora WITKAC ( www.witkac.pl).

Ponownie promowane będą inicjatywy o charakterze proekologicznym oraz dotyczące działań pomocowych i integracyjnych na rzecz uchodźców. Kontynuowana będzie również współpraca z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowością w tym naborze będzie zapis dotyczący oddziałów terenowych tj. zgodnie z Regulaminem konkursu na udzielenie mikrodotacji, oddział terenowy podmiotu kwalifikowanego może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa szczegółowego. Łączna liczba złożonych wniosków w danym naborze nie może być większa niż 5, licząc wszystkie oddziały tereowe.

Wszelkie informacje nt. Programu Społecznik 2022-2024 znajdują się na:

– stronie internetowej programu www.spolecznik.karrsa.eu

– stronie  www.wws.wzp.pl  zakładka „Społecznik”

– profilu Programu Społecznik (media społecznościowe).

Zachęcamy do kontaktu z Animatorami Lokalnymi !

Kontakt – Program Społecznik 2022-2024 (karrsa.eu)

Zaproszenie do udziału w spotkaniu Startup Shot – aplikacje mobilne

Serdecznie zapraszamy do udział w cyklu bezpłatnych spotkań biznesowych!

Startup Shot to cykl spotkań biznesowych dedykowanych młodym przedsiębiorcom, przedstawicielom ekosystemu startupowego oraz wszystkim osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej innowacyjnej spółki lub początkującej firmy. Wydarzenie jest możliwością, aby w nieformalnej atmosferze za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji internetowej w gronie ekspertów oraz doświadczonych przedsiębiorców zaprezentować swoje inicjatywy lub pomysły biznesowe oraz wymienić się doświadczeniami. Dzięki udziałowi w spotkaniu jego uczestnicy mają szansę poszerzyć swoje kontakty biznesowe oraz pozyskać ekspercką wiedzę mogącą pomóc w rozwoju ich biznesowych pomysłów.

• Kiedy: 27 września 2022 r. godz. 18:00

• Gdzie się zapisać: https://startupshotaplikacje.getresponsepages.com

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w KARR S.A.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i lokalnych liderów do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pn. Ekonomia społeczna – inwestycja w społeczność lokalną”, organizowanym w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2022.

Termin: 7 października 2022 r. godz. 9.00-14.00

Miejsce: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Przemysłowa 8 Koszalin, II piętro

OWES Koszalin to przedsięwzięcie realizowane dzięki funduszom unijnym,  mające na celu tworzenie, wzmacnianie i rozwój sektora ekonomii społecznej. Jeśli chcesz dowiedzieć się na czym polega nasza praca, założyć stowarzyszenie, przedsiębiorstwo społeczne lub spółdzielnię socjalną –   to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Podczas wydarzenia nasi doradcy przybliżą Państwu ofertę i narzędzia OWES, szanse wynikające
z ekonomii społecznej oraz zaprezentują dobre praktyki podmiotów, dla których ekonomia społeczna stała się kluczem do sukcesu.

Przyjdź, a pokażemy Ci co udało nam się osiągnąć dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.dniotwarte.eu/

Serdecznie zapraszamy!

Wizyta studyjna OWES Koszalin

W dn. 12-13.09.2022 r. w ramach działalności OWES Koszalin odbyła się wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli samorządu i systemu opieki społecznej. Hasłem wydarzenia była “skuteczna deinstytucjonalizacja usług społecznych”. Uczestnicy mogli poznać kulisy budowania sektora ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Współorganizatorem wyjazdu było Stowarzyszenia “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, które prowadzi ośrodek wsparcia ekonomii społecznej.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 11/ZP/SPOŁ/2022

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 11/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zapewnienie pobytu w hotelu oraz bazy szkoleniowej i noclegowo-żywieniowej dla grupy 15 osób, uczestników szkolenia organizowanego w ramach zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Załączniki:

 1. Protokół
Skip to content