Spotkanie informacyjne w Połczynie-Zdroju

W dniu 20 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju miało miejsce spotkanie pracowników Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przedsiębiorcami. Celem spotkania było zaprezentowanie oferty niskooprocentowanych pożyczek na rozwój działalności gospodarczej z programu Jeremie 2 i pożyczki uniwersalne oraz wsparcia finansowego w formie refundacji poniesionych kosztów na szeroko rozumiane usługi rozwojowe, tj. szkolenia, kursy zawodowe i językowe, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring, itp., dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. 

Dzięki zorganizowanemu przez Burmistrza, Pana Sebastiana Witka spotkaniu, połczyńscy przedsiębiorcy pozyskali informacje o skutecznych formach wsparcia dla ich firm.

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA rok produkcji 2009

Zarząd Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży środka trwałego (samochód osobowy Opel Astra, rok produkcji 2009), znajdującego się w siedzibie spółki przy ulicy Przemysłowej 8 w Koszalinie, stanowiącego własność Spółki.

Kompletną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą /kurierem w sekretariacie Spółki KARR S. A. przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin (III p.) do dnia 08.08.2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą nadawcy i napisem „Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego”

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dn. 09.08.2022 o godzinie 9:00 w siedzibie KARR S. A.

Środek trwały można obejrzeć w terminie 25.07.2022 r.- 08.08.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00  po uprzednim uzgodnieniu z p. Markiem Wietrzyńskim tel. 501-703-621.

Szczegóły  znajdują się w poniższych Załącznikach:

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy kupna – sprzedaży.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.- dalej zwanej „ustawą PZP” na: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Woj. Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” – w części nr 6.

Załączniki:

  1. Informacja

Rozstrzygnięcie postępowania nr 10/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 10/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: opracowanie narzędzia do sporządzania raportów statystycznych w ramach  realizacji zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”.

Załączniki:

  1. protokół

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej stała się częścią Social Economy Europe

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (tworzona przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Fundację Nauka dla Środowiska, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundację Pod Aniołem oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES) stała się częścią Social Economy Europe – organizacji działającej przy Komisji Europejskiej, która zrzesza ważnych partnerów europejskich działających w obszarze ekonomii społecznej.

Od teraz jesteśmy częścią tej europejskiej społeczności. Reprezentujemy jako jedyny partner z Polski sektor ekonomii społecznej. To dla Nas wielki zaszczyt i duma motywująca do dalszej pracy oraz kolejny krok w rozwoju na poziomie organizacji, sektora ekonomii społecznej oraz regionu Pomorza Zachodniego. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i partnerskie relacje umożliwiające budowanie coraz silniejszego sektora ekonomii społecznej w regionie.

Wypowiedź p. Anny Bańkowskiej, członka zarządu województwa zachodniopomorskiego, w związku z przystąpieniem SZOWES do SEE.

Zielona Linia – pomoc dla Ukrainy/Зелена лінія – допомога Україні

🇺🇦 Пані та панове,відвідайте веб-сайт «Зеленої лінії», на якому розміщено корисну інформацію щодо допомоги громадянам України 👍. Деталі за посиланням: https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy🇺🇦.

🇵🇱Szanowni Państwo,zapraszamy na stronę internetową Zielonej Linii, która zawiera przydatne informacje na temat pomocy dla dla obywateli Ukrainy 👍. Szczegóły w linku: https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy. 🇵🇱

Webinarium  pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich”

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP

z Funduszy Europejskich”

Webinarium odbędzie się 10 marca 2022 r.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularz a zgłoszeniowego na adres  lpi-koszalin@wzp.pl  do dnia 10 marca  2022 r. do godz. 8:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia  (10 marca  2022 r.). 

Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. 

Liczba uczestników ograniczona, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Kiedy?

10 marca  2021 r. w godz. 13: 00 – 14: 00.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników z  województwa zachodniopomorskiego.

Program webinarium

  • 13:00 – 13:10 – Powitanie uczestników, przedstawienie oferty sieci PIFE
  • 13:10 – 13:40 – „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” – przedstawiciel Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
  • 13:40 – 14:00 – Pytania i odpowiedzi

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie,
al. Monte Cassino 2,

tel. 94 31 77 405 (409 lub 407),
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

www.uslugirozwojowe.karrsa.eu

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.
Skip to content