Zapytanie ofertowe nr 6/ZP/REWI/2021 w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania nr 6/ZP/REWI/2021 na usługę opracowania graficznego, korekty językowej, komputerowego składu, łamania, przygotowania do druku, publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz druku wraz z dostawą albumu dobrych praktyk. Link do zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności jest tutaj.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” na realizację usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych.

Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82063

Informacja o unieważnieniu postępowania

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamierza w najbliższym czasie opublikować w Bazie Konkurencyjności kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego Zadania z uwzględnieniem możliwych zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje zamówienie publiczne dla potrzeb projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa dyplomów, statuetek oraz materiałów okolicznościowych z oznakowaniem dla potrzeb wyróżnienia dobrych praktyk rewitalizacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją prowadzonego postępowania znajduje się w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78136

Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr UR-II.1.8.2021 z dnia 21.10.2021 roku

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania nr UR-II.1.8.2021 z dnia 21.10.2021 roku na zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski, w  dniu 2 listopada 2021 roku została zawarta umowa z Wykonawcą – Polską Wywiadownią Gospodarczą Sp. z o.o., 00-193 Warszawa, ul. Stawki 6/75.

Tryb udzielenia zamówienia:

Art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Ogłoszenie o zamówieniu nr UR-II.1.8.2021

Created with GIMP

Przedmiotem zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) w terminie do dnia 27.10.2021 roku, godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”.

Zawartość oferty (dokumenty żądane od Wykonawcy):

 1. załącznik 3 Formularz ofertowy
 2. załącznik 4 Oświadczenie wykonawcy
 3. załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 4. załącznik 6 Informacja o przetwarzaniu danych Zleceniobiorców

Pozostałe dokumenty:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 2 Wzór umowy

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu graficznym, korekcie językowej, komputerowym składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz druku wraz z dostawą albumu dobrych praktyk.

Termin składania ofert upływa 2 sierpnia 2021 r. o godz. 15:30.

Ofertę należy składać wyłącznie poprzez portal “Baza Konkurencyjności” (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Zapytanie ofertowe jest dostępne tutaj (numer ogłoszenia: 2021-26142-60846).

Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail: m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie wyników postępowań w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy ogłoszenia wyników postępowań na:

 1. Wdrożenie 28 działań animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (nr 2021/BZP 00027403/05),
 2. Wdrożenie 34 działań animacyjnych włączających społeczności lokalne woj zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (nr 2021/BZP 00027827/05).

Informujemy także, że rozstrzygnięto postępowania z wolnej ręki na:

 1. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “AK29 – klub młodzieżowy – remont” (3-2/ZP/US/REWI/2021),
 2. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “AK29 – klub młodzieżowy – wyposażenie” (3-3/ZP/US/REWI/2021),
 3. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Budowa boiska do piłki siatkowej jako droga do integracji społeczności lokalnej” (3-5/ZP/US/REWI/2021)
 4. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Budowa siłowni zewnętrznej w parku pomiędzy ul. Koszalińską a ul. Moniuszki” (3-7/ZP/US/REWI/2021),
 5. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Chodź na boisko, internet to nie wszystko” (3-10/ZP/US/REWI/2021),
 6. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Doposażenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie i Filii w Wisełce” (3-1/ZP/US/REWI/2021),
 7. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt na zabawy letnie” (3-9/ZP/US/REWI/2021),
 8. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Kulinaria dla Mieszkańców Gminy Tychowo szykujemy, dlatego sprzętu do gotowania potrzebujemy – doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Tychowie” (3-18/ZP/US/REWI/2021),
 9. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Magiczna scena – łącząca pokolenia” (3-14/ZP/US/REWI/2021),
 10. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa” (3-15/ZP/US/REWI/2021),
 11. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Odnawiajmy razem” (3-16/ZP/US/REWI/2021),
 12. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Rewitalizacja kościoła w Drozdowie połączona z piknikiem parafialnym” (3-8/ZP/US/REWI/2021),
 13. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Tychowie” (3-17/ZP/US/REWI/2021),
 14. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Karlinku – budowa boiska do koszykówki wraz z nasadzeniem drzew” (3-6/ZP/US/REWI/2021),
 15. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Rozhuśtany plac zabaw – uśmiechem dzieci” (3-4/ZP/US/REWI/2021),
 16. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “W krainie kraty różanego Rzyszczewa – poprawa estetyki przestrzeni wspólnej” (3-11/ZP/US/REWI/2021),
 17. Wdrożenie działania animacyjnego pt “W zdrowym ciele zdrowy duch – adaptacja pomieszczenia Szkoły Branżowej I Stopnia w Kamiennym Moście na salkę fitness” (3-12/ZP/US/REWI/2021),
 18. Wdrożenie działania animacyjnego pt. “Wylogowani z sieci – stworzenie miejsca integracji młodych dla aktywnego spędzania czasu poza internetem” (3-13/ZP/US/REWI/2021).

Więcej informacji w załącznikach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027827/01

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 253 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464 z p. zm.), niniejszym przekazuje w załączeniu informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027827/01.

Skip to content