Regulamin projektu ANIOŁY EKONOMII SPOŁECZNEJ

aes

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami założeń realizowanego projektu „Anioły Ekonomii Społecznej” dotyczących okresu realizacji działań i ilości prowadzonych edycji zmianie uległ Regulamin udziału w projekcie.
Nadmieniamy, że zmianie uległy jedynie wskazane powyżej aspekty a treść merytoryczna dotycząca rodzaju i zakresu wsparcia oraz wzory załączników nie uległy zmianie.
Prosimy o zapoznania się z załączonym dokumentem.
[nc-download path=”projekty/aes/Regulamin-udzialu-w-projekcie-Anioly-Ekonomii-Spolecznej-22_08_2014.doc”] [/nc-download]

 

 

 

 

LISTA RANKINGOWA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE ANIOŁY EKONOMII SPOŁECZNEJ IV EDYCJA

aes

Szanowni Państwo,

W załączonym poniżej pliku przedstawiamy Państwu listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla dwóch spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w ramach IV edycji projektu “Anioły Ekonomii Społecznej.

[nc-download path=”projekty/aes/lista-rankingowa-wsparcie-przedluzone-AES.pdf”] [/nc-download]

Lista rankingowa “Anioły Ekonomii Społecznej”

aes

Szanowni Państwo,

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych oraz wsparcie pomostowe podstawowe przekazanych do oceny merytorycznej w ramach IV edycji projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”.
Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:

– wnioski rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Wniosków – 2 wnioski
– wnioski, które otrzymały wymagane minimum punktów jednak nie zostały przyjęte do dofinansowania ze względu na brak środków (zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie do dofinansowania w ramach III edycji miały zostać przyjęte wnioski trzech grup inicjatywnych)  – 0 wniosków

Lista zawiera wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Wniosków oraz średnią liczbę punktów uzyskanych za ocenę wniosku o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych.
Informujemy również, że zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie „Anioły Ekonomii Społecznej” pisma informujące grupy inicjatywne o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej listy rankingowej czyli do dnia 27 stycznia 2014 r.
[nc-download path=”projekty/aes/Lista-rankingowa.jpg”] [/nc-download]

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA IV NABÓR – Anioły Ekonomii Społecznej

aesSzanowni Państwo,

W załączeniu prezentujemy Państwu ostateczną listę rankingową grup zakwalifikowanych do projektu Anioły Ekonomii Społecznej. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie grupy inicjatywne nie mają dalszych możliwości składania protestów od wyników oceny.
Grupom inicjatywnym zakwalifikowanym do projektu przypominamy, że od 27 grudnia 2013r. rozpoczynają się szkolenia i wsparcie doradcze.
[nc-download path=”projekty/aes/Ostateczna-lista-rankingowa-IV-nabor.jpg”] [/nc-download]

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA IV NABÓR – Anioły Ekonomii Społecznej

Poniżej prezentujemy Państwu wstępną listę rankingową w ramach czwartego naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu “Anioły Ekonomii Społecznej”.

Przypominamy iż zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie przewidujemy możliwość złożenia odwołania w terminie 5 dni od momentu otrzymania pisma informującego o wynikach naboru wraz z kserokopią kart oceny merytorycznej.

Prosimy jednak pamiętać, że odwołanie powinno dotyczyć jedynie wstępnie złożonego formularza rekrutacyjnego czyli wyjaśnienia co do zarzutów Oceniających lub wskazania spełnienia poszczególnych kryteriów lub wymogów.

Nie będą pod obrady kierowane odwołania, które będą zawierały dodatkowe informacje, które nie zostały umieszczone w pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej.

Informujemy również, że w związku z wymaganiami projektowymi okres wsparcia szkoleniowo – doradczego rozpocznie się już 27 grudnia 2013 r.

[nc-download path=”projekty/aes/Wstepna-lista-rankingowa-IV-nabor-AES.pdf”] [/nc-download]

Anioły Ekonomii Społecznej- IV nabór uzupełniający

aesSzanowni Państwo,

Informujemy iż rozpoczyna się IV uzupełniający nabór Uczestników/Uczestniczek do projektu „Anioły Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska.

Formularze rekrutacyjne wraz załącznikami można składać od 22 listopada 2013 r. do 13 grudnia 2013 do godz. 14:00.

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualny Regulamin Udziału w projekcie wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z nimi a w razie potrzeby o kontakt z Biurem projektu od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00, ul. Przemysłowa 8, Koszalin, tel. 94 341 10 98, aniolyes@gmail.com

[nc-download path=”projekty/aes/Regulamin-z-zalacznikami-IV-edycja.7z”] [/nc-download]

Lista rankingowa do projektu “Anioły Ekonomii Społecznej” III edycja

aesSzanowni Państwo,
Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych oraz wsparcie pomostowe podstawowe przekazanych do oceny merytorycznej w ramach III edycji projektu “Anioły Ekonomii Społecznej”.
Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:
– wnioski rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Wniosków – 3 wnioski
– wnioski, które otrzymały wymagane minimum punktów jednak nie zostały przyjęte do dofinansowania ze względu na brak środków (zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie do dofinansowania w ramach III edycji miały zostać przyjęte wnioski trzech grup inicjatywnych)  – 1 wniosek

Lista zawiera wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Wniosków oraz średnią liczbę punktów uzyskanych za ocenę wniosku o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych.

Informujemy również, że zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie “Anioły Ekonomii Społecznej” pisma informujące grupy inicjatywne o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej listy rankingowej czyli do dnia 7 października 2013 r.
[nc-download path=”projekty/aes/Lista-rankingowa-III-edycja.PDF”] [/nc-download]

Lista rankingowa do projektu “Anioły Ekonomii Społecznej” II edycja

aesSzanowni Państwo,

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych założonych w ramach II edycji projektu “Anioły Ekonomii Społecznej”.
Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej. Zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie nie ma przyznawanej punktacji a jedynie oceniana jest potrzeba i efektywność planowanego wsparcia w ramach pomostowego wsparcia przedłużonego. W związku z powyższych lista zawiera jedynie wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Wniosków.

Informujemy również, że zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie “Anioły Ekonomii Społecznej” pisma informujące grupy inicjatywne o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej listy rankingowej czyli do dnia 7 października 2013 r.
[nc-download path=”projekty/aes/Lista-rankingowa-II-edycja.PDF”] [/nc-download]

Skip to content