Zapraszamy na Targi Ekonomii Społecznej

 

Już 28 września od godz. 12:00 do 17:00 na Placu Ratuszowym w Kołobrzegu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej. To okazja do poznania organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i spółdzielni z regionu. W programie wydarzenia gry, konkursy, występy i inne atrakcje dla rodziny.

Więcej informacji w załączniku. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora!

a5- ULOTKA POL

Spotkanie w ramach JEREMIE2

KARR S.A. po kolejnym spotkaniu w PUP Szczecinek!

W dniu 19 września 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku odbyło się spotkanie prezentujące nowy projekt JEREMIE 2 – MIKROPOŻYCZKĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i MIKROPOŻYCZKĘ NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY. Zainteresowanie wzbudziły również pożyczki dla przedsiębiorców już działających na rynku zachodniopomorskim, którzy skorzystają z Mikropożyczki i Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej.

 

 

 

 

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 58/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 58/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 18.09.2019 r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karlino, Łącko, Łężek, Królewo “RAZEM” w Korlinie

Korlino 4A

76-113 Postomino

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZP/REWI/2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych do projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

7 ZP REWI 2019 Zapytanie ofertowe

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 1

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 2

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 3

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 4

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 18/ZP/SZOWES/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy usług tutoringu/mentoringu/coachingu grupowego dla Lokalnych Animatorów Klubów Ekonomii Społecznej  do projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Poniżej protokół oraz informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

informacja o rozstrzygnięciu

protokół tutor

 

Zapytanie nr 19/ZP/SZOWES/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 komputerów typu laptop wraz z systemem operacyjnym, torbą i myszką oraz 4 oprogramowań-pakiet biurowy oraz 4 dysków zewnętrznych dla potrzeb projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Przedmiot zamówienia dotyczy wyposażenia Klubów Ekonomii Społecznej do    wspierania lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz Ekonomii Społecznej.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

zapytanie ofertowe

załącznik 4 – umowa

załącznik 3 – protokół

załacznik 2 – oświadczenie

załacznik 1 – formularz ofertowy

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na zapytanie ofertowe nr 58/ZP/US/REWI/2019

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 3 września 2019r. (Nr 58/ZP/US/REWI/2019) dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Zamawiający Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr 58/ZP/US/REWI/2019 pn.: „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” do dnia 17.09.2019r. do godz. 15:15.

Link do zapytania ofertowego nr 58 ZP US REWI 2019:

http://karrsa.eu/2019/09/zapytanie-ofertowe-58-zp-us-rewi-2019/

Zapytanie ofertowe nr 18/ZP/SZOWES/2019

 

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy usług tutoringu/mentoringu/coachingu grupowego dla Lokalnych Animatorów Klubów Ekonomii Społecznej  do projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

zapytanie ofertowe tutoting

załącznik 1 – formularz ofertowy

załacznik 2 – wykaz

załacznik 2a – cv

załącznik 3 – wykaz

załacznik 4

załacznik 5- umowa

 

Zapytanie ofertowe 58/ZP/US/REWI/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

58 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

58 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

58 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

58 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

58 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

58 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 57/ZP/US/REWI/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kołacz o tytule „Dla bezpieczeństwa i integracji – remont strażnicy w Kołaczu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

57 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

57 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

57 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

57 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

57 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

57 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

Skip to content