Nabór wniosków na Mikropożyczki

Ogłaszamy nabór wniosków

na Mikropożyczki

W dniu 28 czerwca 2019 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy na przekazanie kolejnych środków pieniężnych dla przedsiębiorców zachodniopomorskich w ramach Jeremie 2. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Pożyczki udzielane są ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) oraz wkładu własnego KARR S.A. Oferta w postaci Mikropożyczek oparta będzie na korzystnych warunkach finansowych bez opłat i prowizji. Przeznaczeniem Mikropożyczek jest finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

od dnia 01 października 2019 r.

 

Mikropożyczka

 • Kwota pożyczki do 100 000,00 zł
 • Okres spłaty – do 60 miesięcy (5 lat)
 • Wkład własny – niewymagany
 • Karencja – maksymalnie do 6 miesięcy
 • Oprocentowanie – od 1,87 % do 2,99 %*
 • Opłaty i prowizje – 0,00 %
 • Cel finansowania:

–  Wsparcie Start – up,

– Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego,

–  Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

 1. Dokumentu regulujące zasady udzielania pożyczek:

 

 

 1. Dokumenty aplikacyjne:
 1. 3. Dokumenty rozliczeniowe:

 

Prawidłowo wypełnione (komputerowo) dokumenty prosimy składać osobiście pod adresem:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 1. Przemysłowa 8

II piętro, pok. 324

poniedziałek – piątek godz. 7:30– 15:30

tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

jeremie@karrsa.pl

Wznowienie pożyczek!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców zachodniopomorskich do składania wniosków na dofinansowane
działalności gospodarczej!

 

W ramach Umowy Operacyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. wznowione zostały dwa produkty – „Mikropożyczka” i „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna”. Środki te pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020. Oferta kierowana jest między innymi do podmiotów typu Start-up (działających na rynku krócej niż 24 miesiące) oraz do sektora MŚP działającego w Specjalnych Strefach Włączenia (lista SSW znajduje się na stronie KARR S.A.). Przeznaczeniem Mikropożyczek jest finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

MIKROPOŻYCZKA

Kwota                                 do 100 000,00 PLN

Oprocentowanie              1,87 %

Opłaty prowizyjne           0,00 %

Okres spłaty                      do 5 lat

 

POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA

Kwota                                 od 100 000,00 PLN do 500 000,00 PLN

Oprocentowanie              2,88 %

Opłaty prowizyjne           0,00 %

Okres spłaty                      do 7 lat

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.karrsa.eu, w zakładce JEREMIE – JEREMIE2

Konsultacje dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Karlinie!

 

Konsultacje dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorców
w Urzędzie Miejskim w Karlinie!

W dniu 26 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Karlinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące nowego projektu EFS – Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
i Mikropożyczka na utworzenie nowego miejsca pracy oraz produktów dla działających już małych
i średnich przedsiębiorstw – Mikropożyczka i Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wsparcie dla mieszkańców Kamienia Pomorskiego i okolic z KARR S.A.

Wsparcie dla mieszkańców Kamienia Pomorskiego i okolic z KARR S.A.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące nowego projektu EFS – Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej i Mikropożyczka na utworzenie nowego miejsca pracy. Celem spotkania było przedstawienie możliwości wsparcia w zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Omówione zostały warunki uzyskania i dokumenty aplikacyjne niezbędne do ubiegania się
o Mikropożyczkę.

 

Skorzystaj z nowego projektu Jeremie 2 EFS!

Skorzystaj z nowego projektu Jeremie 2 EFS!

 

W dniu 11 lipca 2019 r. KARR S.A. zorganizowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie przy współpracy z BGK pełniącym funkcję Menadżera Funduszu Funduszy spotkanie informacyjne dotyczące MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i MIKROPOŻYCZKI NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY. Projekt stwarza szansę na rozpoczęcie własnego biznesu bez konieczności posiadania wkładu własnego, oferuje stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach preferencyjnych. KARR S.A. proponuje pomoc w uzyskaniu Pożyczki i przeprowadza przez całą procedurę uzyskania wsparcia.

 

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Jeremie w KARR S.A.

 

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy?

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy?

Szanowni Państwo,

KARR S.A. kontynuuje akcję promocyjną nowego projektu Jeremie 2 EFS z RPO WZ 2014-2020, wprowadzająca na rynek dwa produkty przeznaczone dla osób pozostających bez pracy i nieaktywnych zawodowo – MIKROPOŻYCZKĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązaną z pierwszą – MIKROPOŻYCZKĘ NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY. Działania Agencji spotkały się z licznym zainteresowaniem przyszłych Pożyczkobiorców. Przedstawiciel KARR S.A. spotkał się z potencjalnymi klientami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie i PUP Sławno Filia w Darłowie
w dniu 9 lipca 2019 r.

KARR S.A Z OFERTĄ Jeremie 2 W SZCZECINIE!

KARR S.A Z OFERTĄ Jeremie 2 W SZCZECINIE!

 

W dniu 14 maja br. w Szczecinie w Hotelu Radisson Blu odbyła się konferencja pn. Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Finansowych, w której uczestniczyła Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

W ramach odbywającej się konferencji Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiadała własne stoisko informacyjne, na którym zaprezentowała swoje produkty przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu Jeremie 2, RPO WZ na lata 2014-2020, działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W ofercie znalazły się dwie Pożyczki znane już przedsiębiorcom – Mikropożyczka i Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna. Nowym produktem Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który pojawił się na rynku jest Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej i Mikropożyczka na utworzenie nowego miejsca pracy, skierowana do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz utworzyć nowe miejsce pracy.

 

Nowe produkty w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Nowe produkty w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W dniu 12 kwietnia w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koszalinie odbyło się spotkanie w ramach projektu JEREMIE 2 RPO WZ 2014-2020 dotyczące nowego produktu – MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, która jest powiązana z MIKROPOŻYCZKĄ NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY. Natomiast Urząd Gminy w Kołobrzegu zapoznał się z najnowszą ofertą Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 16 kwietnia 2019 r.

 

Wstrzymanie naboru wniosków!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wstrzymuje nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – JEREMIE 2 od dnia 2 stycznia 2019 r.

Konferencja Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Finansowych 23 maja 2018 r., Opera na Zamku w Szczecinie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., reprezentowana przez Prezes Zarządu Natalię Wegner, w dniu 23 maja 2018 r. uczestniczyła w zorganizowanej przez ZARR S.A., konferencji pn. Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej, która odbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się jak rozwinąć firmę z pomocą instrumentów finansowych, w szczególności takich jak Mikropożyczka i Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna
w edycji Jeremie 2. Atrakcyjne produkty inżynierii finansowej doskonale sprawdziły się na rynku małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Na uwagę zasłużyły również firmy w początkowym okresie rozwoju tzw.start-upy, których dynamiczny wzrost możemy zaobserwować w regionie.

Głos zabrali polscy pośrednicy finansowi, w tym KARR S.A., oferująca powyższe wsparcie finansowe firmom z naszego regionu. Reprezentanci firm włoskich, niemieckich i estońskich pokazali uczestnikom jak mechanizmy inżynierii finansowej działają na rynkach zagranicznych, zaprezentowali swoje dokonania i doświadczenia w rozwoju przedsiębiorczości.

Nie zabrakło także stoiska Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z aktualną ofertą skierowaną do zachodniopomorskich przedsiębiorców.

Skip to content