Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – II nabór

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić Ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w II edycji projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/ost-lista-pwp-II-nabor.pdf”][/nc-download]

 

 

Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla II naboru projektu “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

MF4-Logo-v2-1większePrzypominamy o trwającym naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe II naboru projektu “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”.

Nabór trwa od 7 do 18 kwietnia 2014r.

Poniżej znajdziecie Państwo wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego:

[nc-download path=”projekty/mf4/pwp/wytyczne-przedluzone-wsparcie-pomostowe.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/pwp/zal.1.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/pwp/zal.3.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/pwp/zal.4.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/pwp/zal.5.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/pwp/zal.6.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/pwp/zal.7-wypełn.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/pwp/zal.8.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/pwp/zal.9.doc”][/nc-download]

 

 

Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – I nabór

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić Ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w I edycji projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/Ost-lista-rankingowa-wsparcie-pomostowe-przedluzone-nabor-I.pdf”][/nc-download]

 

 

Ostateczna lista rankingowa dot. wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie “Moja Firma w Unii Europejskiej IV” – II nabór

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić Ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w II edycji projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/Ostateczna-lista-rankingowa-osob-zakwalifikowanych-do-otrzymania-wsparcia-finansowego-i-podstawowego-wsparcia-pomostowego-II-nabor.pdf”][/nc-download]

 

 

Wstępna lista rankingowa dot. wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie “Moja Firma w Unii Europejskiej IV” – II nabór

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić wstępną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
w projekcie
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/Wstepna-lista-rankingowa-wsparcie-finansowe-i-pomostowe-II-nabor.pdf”][/nc-download]

Informujemy, że od uzyskanej oceny punktowej przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania  w terminie 5 dni roboczych od daty odebrania pisma z informacją o wyniku obrad KOW.

Ostateczna lista rankingowa dot. wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
w projekcie
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/Ostateczna-lista-rankingowa-osob-zakwalifikowanych-do-otrzymania-wsparcia-finansowego-i-podstawowego-wsparcia-pomostowego-I-nabor.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Ostateczna-lista-rankingowa-osob-niezakwalifikowanych-do-otrzymania-wsparcia-finansowego-i-podstawowego-wsparcia-pomostowego-I-nabor.PDF”][/nc-download]

Ostateczna lista rankingowa “Moja Firma w Unii Europejskiej IV” II nabór

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do II naboru projektu

„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/Ostateczna-lista-rankingowa-kandydatow-zakwalifikowanych-do-projektu-II-nabor.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Ostateczna-lista-rezerwowa-kandydatow-ubiegajacych-sie-o-udzial-w-projekcie-II-nabor.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Lista-formularzy-odrzuconych-pod-wzgledem-formalnym-II-nabor.PDF”][/nc-download]

Wstępna lista rankingowa dot. wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
w projekcie
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/Wstepna-lista-rankingowa-wnioskow-zakwalifikowanych-do-otrzymania-wsparcia-finansowego-i-podstawowego-wsparcia-pomostowego.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Wstepna-lista-rankingowa-wnioskow-niezakwalifikowanych-do-otrzymania-wsparcia-finansowego-i-podstawowego-wsparcia-pomostowego.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Lista-wnioskow-odrzuconych-pod-wzgledem-formalnym.PDF”][/nc-download]

Wstępna lista rankingowa “Moja Firma w Unii Europejskiej IV” II nabór

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu

„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/Lista-rankingowa-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV-II-nabor.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Lista-rezerwowa-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV-II-nabor.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Lista-formularzy-nie-zakwalifikowanych-formalnie-II-nabor.PDF”][/nc-download]

Ponadto przypominamy, że od dnia opublikowania list rankingowych przysługuje Kandydatom 5 dni roboczych na wgląd w karty oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych oraz na złożenie odwołań od przyznanej punktacji.

Skip to content