Nowy termin rekrutacji do II naboru do projektu “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż przesunięciu uległ termin rekrutacji do II naboru w projekcie
“Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Aktualny termin naboru: 18 czerwca 2013r. – 1 lipca 2013r.

 

Poniżej znajduje się zaktualizowany formularz rekrutacyjny do projektu:

[nc-download path=”projekty/mf4/Zaktualizowany-Formularz-Rekrutacyjny-II-nabor-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV.doc”] [/nc-download]

Spotkania informacyjno-promocyjne dot. projektu “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”.
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Spotkania odbędą się:

 • 5 czerwca 2013r. w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 30, sala wykładowa nr 1, godz.11:00;
 • 6 czerwca 2013r. w Inkubatorze Technologicznym w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58, I piętro, sala konferencyjna, godz. 11.00;
 • 7 czerwca 2013r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, parter, sala szkoleniowa, godz. 11.00;
 • 21 czerwca 2013r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala szkoleniowa w przyziemiu, godz. 11.00;
 • 24 czerwca 2013r. w Urzędzie Miasta w Bobolicach, przy ul. Ratuszowej 1, sala nr 5, godz. 11.00;
 • 27 czerwca 2013r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala szkoleniowa w przyziemiu, godz. 11.00;
 • 28 czerwca 2013r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala szkoleniowa w przyziemiu, godz. 11.00;

Kolejne terminy spotkań będą publikowane na bieżąco- zapraszamy!

Ostateczna lista rankingowa do projektu “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu

„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/MF4-ostateczna-lista-rankingowa.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/MF4-ostateczna-lista-rezerwowa.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/MF4-lista-formularzy odrzuconych-formalnie.PDF”][/nc-download]

Wstępna lista rankingowa “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu

„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/mf4/Lista-rankingowa-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV.pdf”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Lista-rezerwowa-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV.pdf”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/mf4/Lista-formularzy-odrzuconych-pod-wzgledem-formalnym-Moja-Firma-w-Unii-Europejskiej-IV.pdf”][/nc-download]

Spotkania informacyjno – promocyjne dot. projektu “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkania informacyjne dot. projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”.
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Spotkania odbędą się:

 • 8 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 lutego 16, godz. 11:00;
 • 19 lutego 2013 r. w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 30, sala wykładowa nr 1, godz.11:00;
 • 21 lutego 2013 r. w Inkubatorze Technologicznym w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58, I piętro, sala konferencyjna, godz. 11.00;
 • 22 lutego 2013 r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, godz. 11:00;
 • 27 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Polanowie przy ul. Wolności 4, sala nr 11, godz. 11.00;
 • 1 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, sala nr 5, godz. 11:00;
 • 1 marca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 lutego 16, godz. 13:00
 • 05 marca 2013 r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala nr 27 (II piętro), godz. 11:00;
 • 06 marca 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, sala nr 403 (IV piętro), godz. 11:00;

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Moja Firma w Unii Europejskiej IV – dokumenty rekrutacyjne

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
zapra­sza do udziału w rekrutacji do pro­jektu
Moja Firma w Unii Europejskiej IV
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Nabór potrwa od 18 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 roku.

Dowiedz się więcej

Moja Firma w Unii Europejskiej IV – opis projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w projekcie
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego  2015 r.

Dowiedz się więcej

Skip to content