„Społeczna rewitalizacja” w finale REGIOSTARS

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo,

projekt realizowany w partnerstwie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w finale REGIOSTARS !!!

Dlatego prosimy o Wasze głosy!

Jury składające się z ekspertów z Komisji Europejskiej doceniło nasze działania zakończone w 2016 roku, w projekcie pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Aktywa Plus Emilia Kowalska, 4C – Centrum Ekonomii Społecznej na terenie 18 gmin naszego województwa. Efektem pracy i zaangażowania społeczności i animatorów lokalnych, Włodarzy, a także partnerskiej współpracy są kolejne projekty obejmujące działania rewitalizacyjne – tym razem już w 71 gminach naszego województwa!

Głosowanie trwa do 9 lipca – bądźcie z nami!

Aby zagłosować, wystarczy kliknąć na ikonę serduszka przy projekcie „SOCIAL REVITALIZATION” na poniższej stronie: https://regiostarsawards.eu/?fbclid=IwAR31VhW9uuAXxgegAPxqEGxgg61oQiTASgOuypdWYl8yUIqzFBp0hMR9qZ4.

Dziękujemy za głosy!

Informacja dla klientów Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Szanowni Państwo!

W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 zachęcamy do zdalnej formy kontaktu z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. Wizyty w siedzibie firmy są możliwe tylko w przypadku uprzedniego telefonicznego umówienia się z personelem.

Dane kontaktowe są dostępne pod adresem https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/04/KARR_kontakt_zaktualizowany.pdf.

W sprawach związanych z poszczególnymi projektami uprzejmie prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych:

 1. OWES, region koszaliński – http://owes.koszalin.pl/kontakt_2/.
 2. JEREMIE2 – https://karrsa.eu/fundusz-pozyczkowy-jeremie/.
 3. Społecznik – http://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/.
 4. Usługi Rozwojowe – http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/.
 5. Rewitalizacja szansą na aktywną integrację – https://www.spolecznarewitalizacja.pl/projekt2.html.
 6. Mikrodotacje – http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/kontakt.

Rozstrzygnięcie konsultacji społecznych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje, iż rozstrzygnięto konsultacje społeczne w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Ich przedmiotem było ustalenia na podstawie głosowania elektronicznego i tradycyjnego które ze zgłoszonych fiszek przedsięwzięć inwestycyjnych otrzymają promocję do etapu zapytania na udzielenie zamówienia.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 26.05.2020 r. Ich zakończenie nastąpiło w dniu 02.06.2020 r. o godzinie 23:59. Zgłoszono do nich następujące fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych:

 1. „Szczęśliwe dzieciaki” – przedmiotem inwestycji będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dobrowie w urządzenia zabawowe (tj. zestaw składający się z schodków, pomostu i ślizgawki, piaskownicę, bujaka, 2 huśtawek oraz kółka i krzyżyka), które umilą czas najmłodszym uczniom pomiędzy zajęciami szkolnymi. Finalizacja projektu odbędzie się w formie festynu rodzinnego.
 2. „Śladami dawnego Tychowa” – w ramach przedsięwzięcia na ścianie jednego bloków przy ul. Szczecineckiej
  w Tychowie zostanie namalowany mural o tematyce historycznej, który przedstawi dworzec kolejowy z ok. 1910 roku.  To będzie drugie takie dzieło w tej okolicy. Projekt zostanie uzupełniony o postawienie na świeżym powietrzu dwóch betonowych grillów do użytku publicznego. Grupa inicjatywna przewiduje realizację wydarzenia animacyjnego w formie uroczystego otwarcia.
 3. „Zieleń wprowadzamy o zdrowie mieszkańców dbamy” – w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowany  nowy, zielony, nowoczesny i bezpieczny przystanek wykonany ze stali (konstrukcja) i drewna (siedziskai ławki) przy ul. Dworcowej w centrum Tychowa wraz z nasadzeniami zieleni wokół niego. Wnioskodawcy planują dodatkowo przeprowadzić otwarcie z poczęstunkiem i serią zabaw dla dzieci.

Uprzejmie informujemy, że fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „Szczęśliwe dzieciaki” oraz „Śladami dawnego Tychowa” otrzymały promocję do etapu do etapu zapytania na udzielenie zamówienia, uzyskując największą liczbę głosów. Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku „Konsultacje społeczne – lista rankingowa”.

Jednocześnie informujemy, że zapytania na udzielenie zamówienia dot. ww. przedsięwzięć zostaną niebawem ogłoszone przez Operatora.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach naboru specjalnego Program Społecznik na Ratunek

Decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 1 czerwca o godz. 10:00 rusza nabór specjalny w Programie Społecznik. Mikrodotacje będą przyznawane w ramach Programu Społecznik na Ratunek. Będą to kolejne środki, które pomogą zachodniopomorskim organizacjom pozarządowym w walce z Covid-19 w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

W Programie Społecznik na Ratunek organizacje pozarządowe mają szansę na pozyskanie minimum 67 dotacji w wysokości od 1000    do 4 000 . Łączna wartość wsparcia wyniesie 268 tys. zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana w równych częściach z podziałem na 5 subregionów. O mikrodotacje mogą starać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, a nabór będzie trwał do wyczerpania puli środków.

Nabór specjalny obejmuje działania, w ramach których możliwe jest złagodzenie skutków pandemii, działania są możliwe do realizacji, a niemożliwe do sfinansowania z innych źródeł przy założeniu działań na rzecz ogółu organizacji pozarządowych, i realizacji:

1) wsparcia organizacji pozarządowych w ujęciu:
a) instytucjonalnym – np. na częściowe pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji ich celów statutowych przy okazji realizacji działań;
b) rzeczowym – np. zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji  bieżących działań;
c) szkoleniowo – informacyjnym – np. wsparcie informacyjno-doradczo-księgowo-webinariowe, kampanie itp.;

2) wsparcia psychologicznego – realizacji działań polegających na udzielaniu pomocy indywidulanej, grupowe w różny możliwy sposób;

3) inicjatyw oddolnych – działań wolontarystycznych, pomocowych, animacyjnych (np. akcje wsparcia potrzebujących osób / grup, pomoc sąsiedzka itp.).

Wszystkie  realizowane inicjatywy muszą zmierzać do:
1) osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu Społecznik na lata 2019 -2021;
2) przeciwdziałania skutkom pandemii covid 19;
3) współdziałania z innymi podmiotami w sprawie wspólnego przeciwdziałania skutkom pandemii.

Dokumenty dotyczące naboru specjalnego Program Społecznik na Ratunek:

Zapraszamy do kontaktu z Animatorami Lokalnymi .

Zarządzenie konsultacji społecznych dla gminy Tychowo w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo, 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje, iż do siedziby firmy wpłynęły 3 fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych dla gminy Tychowo. Na podstawie pkt. 1 § 2 Regulaminu konsultacji społecznych  w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” oraz właściwego zarządzenia postanowiono o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest promocja dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych do etapu zapytania na udzielenie zamówienia. Pierwsze dwa przedsięwzięcia inwestycyjne na liście rankingowej z największą liczbą ważnych głosów otrzymują promocję do etapu zapytania na udzielenie zamówienia.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 26.05.2020 r. Ich zakończenie nastąpi w dniu 02.06.2020 r. o godzinie 23:59. Lista rankingowa zostanie opublikowana nie później niż w dniu 16.06.2020 r.

Do konsultacji społecznych zgłoszono następujące fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych:

 1. „Szczęśliwe dzieciaki” –przedmiotem inwestycji będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej
  w Dobrowie w urządzenia zabawowe (tj. zestaw składający się z schodków, pomostu i ślizgawki, piaskownicę, bujaka, 2 huśtawek oraz kółka i krzyżyka), które umilą czas najmłodszym uczniom pomiędzy zajęciami szkolnymi. Finalizacja projektu odbędzie się w formie festynu rodzinnego.
 2. „Śladami dawnego Tychowa” – w ramach przedsięwzięcia na ścianie jednego bloków przy ul. Szczecineckiej w Tychowie zostanie namalowany mural o tematyce historycznej, który przedstawi dworzec kolejowy z ok. 1910 roku.  To będzie drugie takie dzieło w tej okolicy. Projekt zostanie uzupełniony o postawienie na świeżym powietrzu dwóch betonowych grillów do użytku publicznego. Grupa inicjatywna przewiduje realizację wydarzenia animacyjnego w formie uroczystego otwarcia.
 3. „Zieleń wprowadzamy o zdrowie mieszkańców dbamy” – w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowany  nowy, zielony, nowoczesny i bezpieczny przystanek wykonany ze stali (konstrukcja) i drewna (siedziska i ławki) przy ul. Dworcowej w centrum Tychowa wraz z nasadzeniami zieleni wokół niego. Wnioskodawcy planują dodatkowo przeprowadzić otwarcie z poczęstunkiem i serią zabaw dla dzieci.

Wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji gminy Tychowo serdecznie zachęcamy do głosowania na platformie elektronicznej dostępnej pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOuD_0usV-8SnBozzTmd88-4uS85xgYeHxjQJRe6PHPumpYQ/viewform?usp=sf_link.

Informujemy również, że kartę do głosowania będzie można złożyć podczas dyżurów animatora lokalnego p. Andrzeja Łysiaka, które odbędą się: 1. 28 maja 2020 r. od 13:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Tychowo, w sali konferencyjnej.2. 2 czerwca 2020 r. od 11:00 do 14:00 w Urzędzie Gminy Tychowo, w sali konferencyjnej. Kartę można również wysłać do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z animatorem lokalnym Andrzejem Łysiakiem pod nr. tel. 692 389 872 lub Maciejem Ziemińskim (nr tel. 660 175 211).

Załączniki:

Nabór wniosków na pożyczki płynnościowe

Nabór Wniosków na Pożyczki Płynnościowe z dniem 19-05-2020 r.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ZARR S.A. zawarły Umowę Pośrednictwa Finansowego na Pożyczkę Płynnościową, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małych i średnich firm), które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji powodującej negatywne konsekwencje w działalności gospodarczej.

Pożyczka płynnościowa umożliwi przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Wartość Pożyczki:

 • do 25 000,00 PLN dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej,
 • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

Oprocentowanie Pożyczki:

 • od 1,84% w skali roku

Okres spłaty Pożyczki:

 • do 60 miesięcy (do 5 lat),
 • karencja w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej przyznania.

Kto może ubiegać się o Pożyczkę?

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),

Co można sfinansować z Pożyczki?

Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 • zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2020 r.,
 • pokrywania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń,
 • zakup towarów handlowych,
 • finansowania niektórych wydatków inwestycyjnych w wys. do 30% kwoty pożyczki.

Więcej informacji tutaj.

Pożyczki płynnościowe w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego

KARR S.A. już za chwilę uruchomi Pożyczki Płynnościowe w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ZARR S.A. zawarły Umowę Pośrednictwa Finansowego na Pożyczkę Płynnościową, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małych i średnich firm), które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji powodującej negatywne konsekwencje w działalności gospodarczej. Pożyczka udzielana będzie w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Pożyczka płynnościowa umożliwi przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Informacja ws. koronawirusa

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem zachęcamy do zdalnej formy kontaktu z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. Dane kontaktowe są dostępne pod adresem https://karrsa.eu/kontakt/.

W sprawach związanych z poszczególnymi projektami uprzejmie prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych:

 1. OWES, region koszaliński – http://owes.koszalin.pl/kontakt_2/.
 2. JEREMIE2 – https://karrsa.eu/fundusz-pozyczkowy-jeremie/.
 3. Społecznik – http://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/.
 4. Usługi Rozwojowe – http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/.
 5. Rewitalizacja szansą na aktywną integrację – https://www.spolecznarewitalizacja.pl/projekt2.html.
 6. Mikrodotacje – http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/kontakt.

Skip to content