Informacja ws. koronawirusa

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem zachęcamy do zdalnej formy kontaktu z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. Dane kontaktowe są dostępne pod adresem https://karrsa.eu/kontakt/.

W sprawach związanych z poszczególnymi projektami uprzejmie prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych:

 1. OWES, region koszaliński – http://owes.koszalin.pl/kontakt_2/.
 2. JEREMIE2 – https://karrsa.eu/fundusz-pozyczkowy-jeremie/.
 3. Społecznik – http://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/.
 4. Usługi Rozwojowe – http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/.
 5. Rewitalizacja szansą na aktywną integrację – https://www.spolecznarewitalizacja.pl/projekt2.html.
 6. Mikrodotacje – http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/kontakt.

Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Do dnia 23 marca 2020 r. Operator projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020” czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy  fio2020@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE FIO”.

Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać przedstawiciele Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów.

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być: reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje: osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.)

Spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pyrzycach

W dniu 12 marca 2020 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Lokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach. Celem prezentacji naszego panelu tematycznego będzie przybliżenie zasad i warunków udzielania pożyczek na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Zaprezentujemy aktualne produkty Jeremie 2 przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ul. Lipiańskiej 4 w Pyrzycach, o godz. 11:00, w czwartek 12.03.2020 r.

Serdecznie zapraszamy przyszłych i działających już przedsiębiorców!

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW !

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020 ”.

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020 ”.W ramach Projektu planuje się przyznanie minimum 13 mikrodotacji w wysokości do 5 tys. każda, o łącznej wartości 65 tys. zł, w drodze min. 1 konkursu w danym roku kalendarzowym, w tym 3  przyznane zostaną grupom nieformalnym i grupom samopomocowym – wnioskującym bez Patrona.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne poprzez:

 • zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych
 • wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne
 • wzmocnienie potencjału III sektora
 • podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pozyskiwania środków na działania lokalnych liderów.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i skierowany do:

 • młodych organizacji pozarządowych,
 • kół gospodyń wiejskich
 • grup nieformalnych
 • grup samopomocowych

działających na terenie powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego oraz Miasto Koszalin.

Nabór wniosków trwa od 2.03.2020 do 15.04.2020 do godz. 15:30.

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

wnioski-mikro2020@karrsa.pl

Niezbędne materiały do pobrania na stronie http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/

Dyżury animatora lokalnego Andrzeja Łysiaka w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Serdecznie zapraszamy na dyżury animatora lokalnego Andrzeja Łysiaka w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, które odbędą się w następujących terminach:

Gmina Tychowo:

 1. 4 marca, od 10:00 do 11:00 w OSP Tychowo,
 2. 10 marca, od 08:00 do 09:00 w OSP Tychowo,
 3. 17 marca, od 08:30 do 09:30 w OSP Tychowo,
 4. 20 marca, od 08:30 do 09:30 w OSP Tychowo.

Gmina Świeszyno:

 1. 4 marca, od 13:00 do 14:00 w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka”,
 2. 10 marca od 11:00 do 12:00 w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka”,
 3. 17 marca od 11:30 do 12:30 w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka”,
 4. 20 marca od 11:30 do 12:30 w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka”.

Dyżury animatora lokalnego Ariela Juszczaka w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyżurach Ariela Juszczak w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integracje”, które odbędą się następujących terminach:

A. GMINA GRYFICE:

 1. Świeszewo, 09.03.2020, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska,
 2. Rybokarty, 10.03.2020, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska,
 3. Trzygłów, 11.03.2020, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska,
 4. Barkowo, 12.03.2020, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska.

B. GMINA ŚWIERZNO:

 1. Gostyń, 16.03.2020, godz. 17:00-18:00, Szkoła Podstawowa w Gostyniu,
 2. Gostyniec, 17.03.2020, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska,
 3. Gostyń, 25.03.2020, godz. 17:00-18:00, Szkoła Podstawowa w Gostyniu,
 4. Gostyniec, 26.03.2020, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska.

Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair w Koszalinie

W dniu 26 lutego 2020 r. podczas Środkowopomorskich Targów Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair w Koszalinie, pracownicy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprezentowali pełną ofertę Zespołu Jeremie, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy zostali poinformowani o ogólnych zasadach i warunkach ubiegania się o finansowanie oraz zapoznali się z dokumentacją aplikacyjną niezbędną do uzyskania wsparcia finansowego.

Dla istniejących już przedsiębiorców nadal dostępne są: Mikropożyczka i Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna. Mile widziane są Start-upy, czyli przedsiębiorstwa zarejestrowane w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz firmy działające w Specjalnej Strefie Włączenia. Wymienione pożyczki unijne dostępne są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji dotyczących projektu Jeremie 2 w ramach RPO WZ 2014-2020 – MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz MIKROPOŻYCZKA NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY i dla przedsiębiorców – MIKROPOŻYCZKA I POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA, będzie można uzyskać kontaktując się z pracownikami Zespołu Jeremie telefonicznie lub w siedzibie KARR S.A.

Zapraszamy na Targi Ekonomii Społecznej

Już 28 września od godz. 12:00 do 17:00 na Placu Ratuszowym w Kołobrzegu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej. To okazja do poznania organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej i spółdzielni z regionu. W programie wydarzenia gry, konkursy, występy i inne atrakcje dla rodziny.

Więcej informacji w załączniku. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora!

 

 

 

Dyżur Animatora – Subregion A

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″
w dniu 25.11.2019 r. w godz. 15:45 – 16:45.
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie ul. Kuśnierska 12b, wejście od ul. Grodzkiej.
Dyżur poprowadzi Animator Lokalny Marcin Słupiński – subregion A