Zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców do organizacji stażu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, realizuje projekt pt.  „ Poszukiwany Poszukiwana”, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia młodych osób pozostających bez zatrudnienia z terenu 15 gmin woj. zachodniopomorskiego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i aktywności zawodowej.

Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków o organizację stażu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Uczestnicy projektu są przeszkoleni i gotowi do podjęcia pracy w następujących specjalnościach: 
  • przedstawiciel handlowy;
  • sprzedawca z obsługą kas fiskalnych;
  • sprzedawca fakturzysta;
  • sprzedawca internetowy;
  • magazynier sprzedawca.

Staże będą organizowane na okres  3 miesięcy, dla 30 uczestników, w terminie lipiec – październik br. i w całości będą przez nas finansowane. Wnioski będą przyjmowane od 1 marca 2011 roku do odwołania.

Wszelkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w biurze projektu lub na stronie internetowej:

http://karrsa.eu
oraz pod nr. tel. 94/341 63 30,
e-mail: karrsa@karrsa.eu

Karta projektu Moja Firma w Unii Europejskiej III

[toc]

Podstawowe dane o projekcie

Nazwa projektu: "Moja Firma w Unii Europejskiej III"
Numer i Nazwa Priorytetu: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Numer i nazwa poddziałania: nie dotyczy
Instytucja  Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy
Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. – 31.12.2012 r.
Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie

Czytaj dalejKarta projektu Moja Firma w Unii Europejskiej III

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym obecnie dostępnych naborów wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 do następujących poddziałań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

[toc]

Zakres Spotkania

Czytaj dalejZaproszenie na spotkanie informacyjne

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę usług prawnych dla Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej dla 40 Podmiotów Ekonomii Społecznej uczestniczących w projekcie "Koszaliński Inkubator Ekonomii Społecznej" realizowanym przez Fundację Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zgłosiło się 7 podmiotów:

 

1. Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Kwietniewska z siedzibą w Białogardzie, ul Borzymowskiego 2, 78-200 Białogard;

2. Kancelaria Radców Prawnych Łukasz Gołubiński i Ludwik Barczak Spółka Cywilna z siedzibą w  Koszalinie, ul. Zwycięstwa 140/229, 75-613 Koszalin;

3. Marcin Kwas Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Woli Biechowskiej 47, 28-133 Pacanów;

4. Marcin Budkiewicz Radca Prawny z siedzibą w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 6/37, 60-688 Poznań;

5. kancelaria Radcy Prawnego Joanna Żmuda z siedzibą w Koszalinie, ul. Jana Matejki 23/2, 75-540 Koszalin;

6. Kosztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław;

oraz
7. Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Wandi z siedzibą w Koszalinie, ul Władysława Andersa 16a, 75-015 Koszalin.

 

Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z treścią  każdej złożonej oferty , biorąc pod uwagę kryteria wyboru oferty ujęte w treści zapytania ofertowego z dnia 6 grudnia 2010 podjęła jednogłośną decyzję o wyborze oferenta:

Kancelaria Radcy Prawnego  Joanna Żmuda z siedzibą w Koszalinie, ul Jana Matejki 23/2, 75-540 Koszalin.

 

Oferent zaproponował konkurencyjną cenę usługi, ponadto posiada wieloletnie doświadczenie z zakresie obsługi prawnej podmiotów, zapewnia kompleksową obsługę prawną  w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, rodzinnego, Unii Europejskiej, zamówień publicznych, finansów publicznych, dokonuje wykladni przepisów prawa, posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadajacą wiedzę praktyczną w zakresie świadczonych usług, ponadto dopasowuje swoje działania do indywidualnych potrzeb klienta zarówno pod względem miejsca jak i czasu świadzenia usług.

Komunikat dla Uczestników Projektu “Ze Stoczni do Własnej Firmy”

Szanowni Państwo.

W najbliższym czasie zakończy się Państwa udział w projekcie „Ze Stoczni do Własnej Firmy”. Chcielibyśmy przypomnieć o procedurze zwrotu zabezpieczenia właściwej realizacji podpisanych przez Państwa umów (weksel wraz z deklaracją wekslową).

Zabezpieczenie właściwej realizacji umowy będzie zwracane sukcesywnie do końca realizacji projektu, tj. 30.04.2010 r. Warunkiem zwrotu jest przede wszystkim zaakceptowane rozliczenie otrzymanego wsparcia, jak również pozytywny protokół z przeprowadzonych w siedzibie prowadzonej przez państwa działalności wizyt kontrolnych i monitoringowych.

W przypadku Uczestników, którzy nie otrzymali przedłużonego wsparcia pomostowego dodatkowym warunkiem otrzymania zwrotu weksla jest również złożenie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonywaniu należnych opłat za pierwsze pełne 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej.

Punkt Konsultacyjny w Drawsku Pomorskim

Szanowno Państwo,

Informujemy, że w dniach 22-25 listopada 2010 r. Punkt Konsultacyjny w Drawsku Pomorskim w ramach projektu pn. „Moja Firma w Unii Europejskiej III” będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że w razie pytań możliwy jest kontakt z Biurem Projektu w Koszalinie lub Punktem Konsultacyjnym w Stargardzie Szczecińskim.

KARR S.A. na Targach w Białogardzie

W dniach 18-19.09.2010 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. brała udział w targach ekonomicznych, oraz w turnieju zorganizowanym przez "Pro Auto".

X Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie to największa prezentacja gospodarcza regionu koszalińskiego w roku 2010. Targi mają charakter wielobranżowy. Corocznie prezentują się na nich małe i średnie przedsiębiorstwa z całego regionu koszalińskiego, a także instytucje wsparcia biznesu tj. banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Są one niezwykle istotnym elementem integracji gospodarczej regionu koszalińskiego oraz okazją do promocji regionalnych produktów.

Czytaj dalejKARR S.A. na Targach w Białogardzie