Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym obecnie dostępnych naborów wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 do następujących poddziałań skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

[toc]

Zakres Spotkania

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę usług prawnych dla Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej

I. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej dla 40 Podmiotów Ekonomii Społecznej uczestniczących w projekcie "Koszaliński Inkubator Ekonomii Społecznej" realizowanym przez Fundację Nauka dla Środowiska w partnerstwie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zgłosiło się 7 podmiotów:

 

1. Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Kwietniewska z siedzibą w Białogardzie, ul Borzymowskiego 2, 78-200 Białogard;

2. Kancelaria Radców Prawnych Łukasz Gołubiński i Ludwik Barczak Spółka Cywilna z siedzibą w  Koszalinie, ul. Zwycięstwa 140/229, 75-613 Koszalin;

3. Marcin Kwas Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Woli Biechowskiej 47, 28-133 Pacanów;

4. Marcin Budkiewicz Radca Prawny z siedzibą w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 6/37, 60-688 Poznań;

5. kancelaria Radcy Prawnego Joanna Żmuda z siedzibą w Koszalinie, ul. Jana Matejki 23/2, 75-540 Koszalin;

6. Kosztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław;

oraz
7. Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Wandi z siedzibą w Koszalinie, ul Władysława Andersa 16a, 75-015 Koszalin.

 

Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z treścią  każdej złożonej oferty , biorąc pod uwagę kryteria wyboru oferty ujęte w treści zapytania ofertowego z dnia 6 grudnia 2010 podjęła jednogłośną decyzję o wyborze oferenta:

Kancelaria Radcy Prawnego  Joanna Żmuda z siedzibą w Koszalinie, ul Jana Matejki 23/2, 75-540 Koszalin.

 

Oferent zaproponował konkurencyjną cenę usługi, ponadto posiada wieloletnie doświadczenie z zakresie obsługi prawnej podmiotów, zapewnia kompleksową obsługę prawną  w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, rodzinnego, Unii Europejskiej, zamówień publicznych, finansów publicznych, dokonuje wykladni przepisów prawa, posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadajacą wiedzę praktyczną w zakresie świadczonych usług, ponadto dopasowuje swoje działania do indywidualnych potrzeb klienta zarówno pod względem miejsca jak i czasu świadzenia usług.

Komunikat dla Uczestników Projektu “Ze Stoczni do Własnej Firmy”

Szanowni Państwo.

W najbliższym czasie zakończy się Państwa udział w projekcie „Ze Stoczni do Własnej Firmy”. Chcielibyśmy przypomnieć o procedurze zwrotu zabezpieczenia właściwej realizacji podpisanych przez Państwa umów (weksel wraz z deklaracją wekslową).

Zabezpieczenie właściwej realizacji umowy będzie zwracane sukcesywnie do końca realizacji projektu, tj. 30.04.2010 r. Warunkiem zwrotu jest przede wszystkim zaakceptowane rozliczenie otrzymanego wsparcia, jak również pozytywny protokół z przeprowadzonych w siedzibie prowadzonej przez państwa działalności wizyt kontrolnych i monitoringowych.

W przypadku Uczestników, którzy nie otrzymali przedłużonego wsparcia pomostowego dodatkowym warunkiem otrzymania zwrotu weksla jest również złożenie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonywaniu należnych opłat za pierwsze pełne 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej.

Punkt Konsultacyjny w Drawsku Pomorskim

Szanowno Państwo,

Informujemy, że w dniach 22-25 listopada 2010 r. Punkt Konsultacyjny w Drawsku Pomorskim w ramach projektu pn. „Moja Firma w Unii Europejskiej III” będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że w razie pytań możliwy jest kontakt z Biurem Projektu w Koszalinie lub Punktem Konsultacyjnym w Stargardzie Szczecińskim.

KARR S.A. na Targach w Białogardzie

W dniach 18-19.09.2010 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. brała udział w targach ekonomicznych, oraz w turnieju zorganizowanym przez "Pro Auto".

X Regionalne Targi Gospodarcze w Białogardzie to największa prezentacja gospodarcza regionu koszalińskiego w roku 2010. Targi mają charakter wielobranżowy. Corocznie prezentują się na nich małe i średnie przedsiębiorstwa z całego regionu koszalińskiego, a także instytucje wsparcia biznesu tj. banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Są one niezwykle istotnym elementem integracji gospodarczej regionu koszalińskiego oraz okazją do promocji regionalnych produktów.

Czytaj dalej

Skip to content