KOORDYNATOR/KOORDYNATORKA ZADANIA

logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje osoby do pracy w ramach zadania publicznego polegającego na regrantingu w zakresie mikrodotacji i budżetu obywatelskiego (umowa o pracę):

 

KOORDYNATOR/-KA ZADANIA

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: karrsa@karrsa.pl do dnia 26 lutego 2018 roku do godziny 15:00 podając w tytule maila APLIKACJA KOORDYNACJA

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

Szczegóły w załączniku:

zarządzający SPOŁECZNIK 2018

 

 

 

OFERTA PRACY

Bez-tytułu

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w ramach projektu „ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej  – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego”

poszukuje  osoby do pracy na zastępstwo na stanowisku Doradca/Doradczyni Podstawowy OWES DORADCA PODSTAWOWY

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: a.szczepanska@karrsa.pl   do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami oraz nie będziemy dokonywać zwrotu przesłanych aplikacji.

DORADCA PODSTAWOWY DORADCZYNI PODSTAWOWA

OFERTA PRACY

praca-czeka-na-ciebie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.    

poszukuje  osoby do pracy na stanowisku :

DORADCA KLUCZOWY/DORADCZYNI KLUCZOWA OWES

Szczegółowy opis stanowiska znajdą Państwo poniżej:

DORADCA KLUCZOWY

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: a.szczepanska@karrsa.pl  do dnia 27 marca 2017 roku

podając w tytule maila:

APLIKACJA DORADCA /DORADCZYNI KLUCZOWA OWES

 

Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców do organizacji stażu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, realizuje projekt pt.  „ Poszukiwany Poszukiwana”, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia młodych osób pozostających bez zatrudnienia z terenu 15 gmin woj. zachodniopomorskiego, poprzez zwiększenie kwalifikacji i aktywności zawodowej.

Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków o organizację stażu zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Uczestnicy projektu są przeszkoleni i gotowi do podjęcia pracy w następujących specjalnościach: 
 • przedstawiciel handlowy;
 • sprzedawca z obsługą kas fiskalnych;
 • sprzedawca fakturzysta;
 • sprzedawca internetowy;
 • magazynier sprzedawca.

Staże będą organizowane na okres  3 miesięcy, dla 30 uczestników, w terminie lipiec – październik br. i w całości będą przez nas finansowane. Wnioski będą przyjmowane od 1 marca 2011 roku do odwołania.

Wszelkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w biurze projektu lub na stronie internetowej:

http://karrsa.eu
oraz pod nr. tel. 94/341 63 30,
e-mail: karrsa@karrsa.eu

Regionalny Ośrodek EFS zatrudni doradcę kluczowego

Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie zatrudni osobę na stanowisko doradcy kluczowego.

Prosimy o przesyłanie CV na załączonym formularzu na adres: a.szczepanska@karrsa.eu do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Wymagania na stanowisku doradcy kluczowego:

Zadania:

 • świadczenie usług doradztwa kluczowego,

 • samokształcenie odnośnie EFS,

 • monitoring oceny jakościowej projektów, w przygotowaniu których pomagał Ośrodek.

Wykształcenie:

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie wyższe zawodowe, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych,

Warunki pożądane:

 • wykształcenie wyższe,

 • dyplom lub studia podyplomowe w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, funduszy strukturalnych,

 • dodatkowe wykształcenie, (np. certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)

 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach interwencji EFS, potwierdzone certyfikatami,

 • inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji projektu,

Doświadczenie zawodowe:

Warunki podstawowe:

 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 1 rok doświadczenia w świadczeniu usług doradczych, oraz 1 rok doświadczenia w pozyskiwaniu środków europejskich w szczególności EFS,

Warunki pożądane:

 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,

 • doświadczenie zawodowe zakresie problematyki EFS oraz zagadnień związanych z EFS i zarządzania projektami,

Umiejętności techniczne:

 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows,

 • obsługa urządzeń biurowych,

 • znajomość narzędzi internetowych,

Kompetencje:

 • orientacja na efekty pracy,

 • orientacja w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym,

 • orientacja na klienta,

 • orientacja na współpracę,

 • rozwiązywanie problemów i innowacyjność,

 • kierowanie i rozwijanie innych,

 • komunikacja.

[download id="280"]

 

KARR S.A. zatrudni osobę do działu szkoleń

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego zatrudni osobę do działu szkoleń.

Obowiązki na stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji szkoleniowej, współpraca z innymi członkami zespołu przy prowadzeniu harmonogramów sal, kalendarzy wykładowców, ustalaniu nowych terminów szkoleń itd.;
 • Analiza potrzeb szkoleniowych.
 • Wyszukiwanie i rozwijanie bazy hotelowej dla organizowanych szkoleń,
 • Sporządzanie dokumentacji przetargowej, ofertowej i negocjowanie kosztów organizacji szkoleń,

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Biegle język angielski w mowie i piśmie,
 • Biegle język niemiecki w mowie i piśmie,
 • Znajomość obsługi MS Office oraz programów do prezentacji multimedialnych,
 • Ponadprzeciętnych zdolności interpersonalnych,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
 • Atrakcyjne warunki płacy.
 • możliwość uczestniczenia w naszych kursach i szkoleniach,
 • pracę w młodym zespole i w miłej atmosferze,

Termin składania dokumentów

CV i list motywacyjny proszę przesyłać na adres sekretariat@karrsa.eu w temacie podając "Praca – Dział szkoleń" do dnia 24.03.2011r.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)."

Skip to content