Ostateczna lista rankingowa Uczestników ubiegających się o wsparcie finansowe i pomostowe w ramach projektu “PrzedsiębiorczaKOBIETA”

LOGO PK

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić ostateczną  listę rankingową osób zakwalifikowanych do  otrzymania wsparcie finansowego i podstawowego pomostowego w ramach I naboru projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Lista-rankingowa-wsparcie finansowe-i-pomostowe-I-nabor.PDF”][/nc-download]

 

Wstepna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego w projekcie “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
otrzymania wsparcie finansowego i podstawowego pomostowego w ramach I naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Lista-wstepna-wsparcie-finansowe-i-podstawowe-pomostowe-PK.PDF”][/nc-download]

 

Ostateczna lista rankingowa do projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
II naboru projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Ostateczna-lista-rankingowa-II-nabor.PDF”][/nc-download]

 

Wstępna lista rankingowa do projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
II naboru projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Wstępna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Lista-rankingowa-PK-II-nabor.PDF”][/nc-download]

Informacja dot. listy rankingowej:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Wyjasnienie.PDF”][/nc-download]

Spotkania informacyjno-promocyjne dot. projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane Panie do udziału w spotkaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

 

Spotkania odbędą się w poniższych terminach:
24.04.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach, ul. Koszarowa 4, godz. 13:00
24.04.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, godz. 10:00
25.04.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, godz. 11:00
26.04.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim, ul. Pierwszej Brygady 35, godz. 12:00
06.05.2013- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, godz. 12:00
08.05.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach, ul. Dworcowa 23, godz. 10:00
08.05.2013- Urząd Miejski w Wałczu, Plac Wolności 1, sala nr 11, godz. 11:00
09.05.2013- Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, sala narad (piwnica Urzędu Miejskiego), godz. 11.00
09.05.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, godz. 10:00
10.05.2013- Lokalny Punkt Informacyjny w Świdwinie mieszczący się w Starostwie Powiatowym w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16, sala konferencyjna, godz. 11.00.
15.05.2013- Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie, ul. Niepodległości 13, godz. 11.00

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

Ostateczna lista rankingowa do projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Ostateczna-lista-rankingowa-Przedsiebiorcza-KOBIETA.PDF”][/nc-download]

Wstępna lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie “Przedsiębiorcza KOBIETA”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Wstępna lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/lista-rankingowa.PDF”][/nc-download]

Lista rezerwowa kandydatek ubiegających się o udział w projekcie:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/lista-rezerwowa.PDF”] [/nc-download]

Lista formularzy, które formalnie nie zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej:
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/lista-osob-odrzuconych-formalnie.PDF”] [/nc-download]

Przedsiębiorcza KOBIETA – dokumenty rekrutacyjne

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w REKRUTACJI do projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Biuro Projektu, mieszczące się w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie, informuje że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”  rozpocznie się 6 maja 2013r. i potrwa do 17 maja 2013r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

[nc-download path=”projekty/Pkobieta/ZAKTUALIZOWANY-REGULAMIN-REKRUTACJI-Przedsiebiorcza-KOBIETA.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Formularz-rekrutacyjny-Przedsiebiorcza-KOBIETA-II-nabor.doc”][/nc-download]

[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Karta-oceny-formalnej-II-nabor.doc”][/nc-download]

[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Zalaczniki-Przedsiebiorcza-KOBIETA.zip”][/nc-download]

Przedsiębiorcza KOBIETA – opis projektu

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie

„Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Dowiedz się więcej

Skip to content