Szkolenie – E-faktura, e-dokument, e-podpis – od teorii do praktyki

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„E-faktura, e-dokument, e-podpis – od teorii do praktyki”

Program szkolenia, metodyka oraz dobór osób prowadzących są wynikiem  porozumienia z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

http://www.kir.com.pl

[toc]

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. swoje usługi i produkty kieruje do instytucji bankowo-finansowych, przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów.

Realizując strategię, Izba opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e-gospodarki.

Czas i miejsce

Termin szkolenia: 26.05.11.
Czas trwania: 6 godzin.
Miejsce szkolenia: Koszalin, ul. Przemysłowa 8

Koszt i rabaty

Koszt uczestnictwa wynosi  490,00 zł (398,37 + VAT) i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy  kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.

O szkoleniu

Rodzaj szkolenia: wykład.
Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 1. Aspekty prawne
  1. zagadnienia dotyczące rozporządzenia dotyczącego e-faktury oraz ustawy o podpisie elektronicznym
  2. zasady tworzenia faktury elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia i integralności danych
  3. faktury korygujące oraz duplikaty faktur
  4. zasady przechowywania faktur
  5. zasady udostępniania faktur organom skarbowym
  6. zakres stosowania przepisów dotyczących faktur wystawianych w formie papierowej dla potrzeb
  7. wystawiania faktur w formie elektronicznej
  8. różnice pomiędzy certyfikatem a certyfikatem kwalifikowanym
  9. różnice pomiędzy podpisem elektronicznym a bezpiecznym podpisem elektronicznym
  10. interpretacje przepisów
 2. Ogólne zasady działania podpisu elektronicznego
  1. elementy niezbędne do posługiwania się podpisem elektronicznym
  2. składanie podpisu elektronicznego
  3. weryfikowanie podpisu elektronicznego
  4. znakowanie czasem
  5. podpisywanie faktur i innych dokumentów elektronicznych
 3. Bezpieczne urządzenia do składania podpisów pod e-fakturami i e-dokumentami
  1. budowa
  2. wymagania
  3. formaty podpisów
 4. E-faktura w praktyce
  1. instalacja konfiguracja urządzeń i aplikacji
  2. zarządzanie certyfikatami
  3. obsługa aplikacji – Menadżer CryptoCard Suite, Internet Explorer, SZAFIR
  4. składanie i weryfikacja podpisu elektronicznego pod e-fakturą
  5. składanie i weryfikacja wielu podpisów pod wieloma e-fakturami, i e-dokumentami
  6. znakowanie czasem
  7. przykłady udanych wdrożeń
 5. Omówienie przykładowego procesu wdrożenia e-faktury w firmie
  1. założenia i potrzeby
  2. proste wdrożenie czy pełna integracja (komponenty programistyczne)
  3. proces wdrożenia
  4. przechowywanie e-dokumentów
  5. przykłady udanych wdrożeń
 6. Aspekty ekonomiczne
  1. koszty i zyski z wdrożenia e-faktury w firmie
  2. przekonywanie kontrahentów
  3. podsumowanie

Zgłoszenie uczestnictwa

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty na konto: PKO BP S.A. 02-10202791-0000750201597517.

Formularz zgłoszeniowy

 

Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

 

Szkolenie – Rozmowa kwalifikacyjna

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie jednodniowe pt.:

„Rozmowa kwalifikacyjna – Czyli jak rozmawiać aby wygrać”

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. Trening skutecznej prezentacji, prowadzenia rozmowy oraz kluczowych elementów decydujących o sukcesie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

[toc]

Metodyka szkolenia

Wykorzystanie aktywnych form prowadzenia zajęć:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Scenki – ogrywanie ról
 • „Burza mózgów”
 • Dyskusja
 • Odwoływanie się do doświadczeń uczestników
 • Mini-wykład
 • Gry i zabawy integracyjne

Czas i miejsce szkolenia

Zajęcia poprowadzi Lidia Dzienisiewicz,  trener rozwoju osobistego i zawodowego, coach, mediator, właścicielka Laboratorium Urzeczywistniania Marzeń.
Szkolenie odbędzie się w dniu 27 maj 2011 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8.

Koszt szkolenia

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 199,00 PLN.
Cena obejmuje: Przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia kursu.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 • Istota rozmowy kwalifikacyjnej
 • Strategie przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Pytania cz. I – jak na nie odpowiadać
 • Pytania cz. II – czyli czego naprawdę pracodawca chce dowiedzieć się o tobie
 • 10 największych  błędów popełnianych podczas rozmów kwalifikacyjnych
 • 10 przykazań dotyczących rozmów kwalifikacyjnych

Zgłoszenia uczestnictwa

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

[download id=”283″]

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium – Bezpłatne usługi w ramach Krajowego Systemu Innowacji

Szanowni Państwo!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium pt:

„Bezpłatne usługi w ramach Krajowego Systemu Innowacji”

Seminarium odbędzie się 13 maja 2011 (piątek) w budynku KARR S.A. przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin w godzinach 12:00 – 15:00 (uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne).

Gościnnie naszym prelegentem będzie Pan Marek Czerwiński przedstawiciel Bydgoskiego Domu Technika NOT Sp. z o.o. Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji PARP.

Poruszona tematyka pozwoli państwu na zdobycie informacji w zakresie:

 • audytów technologicznych polegających na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów;
 • transferów technologii obejmujących:
  • przygotowanie oferty lub zapytanie o technologię;
  • przegląd profili dostawców  lub odbiorców technologii umieszczonych w bazie danych Krajowej Sieci Innowacji;
  • nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii;
  • pomoc doradczą we wdrażaniu technologii, zawieranie umów pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o zgłaszanie na adres:

karrsa@karrsa.eu
fax. 94 341 60 88
lub telefonicznie 94 341 63 30.
Osoba do kontaktu: Krzysztof Dworakowski
Zapraszamy

Szkolenie — Audytor wewnętrzny i u dostawców

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pn:

„Audytor wewnętrzny i u dostawców”

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001, a także zintegrowanych systemów zarządzania jakością jest regularne (co najmniej raz w roku) auditowanie całego obszaru objętego systemem zarządzania jakością. Organizacje legitymujące się certyfikowanym SZJ powinny też w miarę potrzeby sprawdzać zdolność dostawców do zapewnienia jakości dostaw przez audity u dostawców. Podstawową formą auditów są audity wewnętrzne, przeprowadzane w zaplanowanych terminach przez auditora, zespół audytorów, a w miarę potrzeby również dodatkowe osoby wspomagające – rekrutowanych najczęściej spośród odpowiednio przygotowanych merytorycznie własnych pracowników zakładu.

Celem szkolenia jest wyposażenie kandydatów na auditorów wiodących i kolegialnych w minimum wiedzy merytorycznej potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych oraz auditów u dostawców.

[toc]

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniach 19-20 kwiecień 2011 roku (wtorek, środa), w godzinach 9.00 – 15.30.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Stanisław Ziółkowski, Auditor Certyfikujący TÜV SÜD, ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i treningów oraz wdrożeń w SZJ ISO oraz HACCP.

Koszt i promocje

Koszt uczestnictwa wynosi  490,00 zł i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Rodzaj szkolenia: wykład, ćwiczenia.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością.
 • Cel, zadania i rodzaje auditów systemów zarządzania jakością.
 • Dobór auditorów i wymagania stawiane audytorom.
 • Planowanie i przygotowanie audytów.
 • Dobór osób i środków wspomagających audyt.
 • Realizacja audytów.
 • Dokumentowanie auditów i zalecenia po audytowe.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Rozliczanie zaleceń poaudytowych.
 • Realizacja audytów.
 • Dokumentowanie auditów i zalecenia po audytowe.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.

Zgłoszenia i kontakt

Zgłoszenie: przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty na konto: PKO BP S.A. 02-10202791-0000750201597517. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Tomasz Tkacz, 094  341-63-30.

Formularz zgłoszeniowy

[download id=”279″]

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie — Prawo zamówień publicznych dla zamawiających — najistotniejsze problemy w oparciu o przepisy i praktykę

Szanowni Państwo!
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie zaprosić Państwa na  dwudniowe szkolenie pt.:

“Prawo zamówień publicznych dla zamawiających – najistotniejsze problemy w oparciu o przepisy i praktykę.”

Celem szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności udzielania zamówień publicznych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

[toc]

Termin

Szkolenie odbędzie się w dniach 14.04.2011 – 15.04.2011.

Miejsce szkolenia

Hotel & SPA Royal Park
Mielno
http://www.royalpark.pl/

Koszt uczestnictwa

wynosi  900,00 zł (731,71 + VAT) i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia,  nocleg, całodzienne wyżywienie. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania, koszt uczestnictwa wynosi 650,00 zł (528,45 + VAT)

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 1. Aktualny stan prawny dotyczący  zamówień publicznych
 2. Zmiany stanu prawnego systemu zamówień publicznych
 3. Kolejne kroki podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania
 5. Czynności zamawiającego po wszczęciu postępowania oraz w trakcie postępowania, w tym prawidłowości zmian w dokumentacji oraz prowadzenie protokołu
 6. Czynności zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu badania i oceny ofert
 7. Najczęściej występujące błędy zamawiających popełniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
 9. Zasady udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych
 10. Środki ochrony prawnej
 11. Omówienie aktualnego orzecznictwa
 12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Pzp
 13. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przesłanki
 14. „Taryfikator” korekt za naruszenia dla środków UE

Zgłoszenie uczestnictwa

Proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 10.04. 2011r.
Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

[download id=”276″]

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie – Vademecum urzędnika – Pracuję zgodnie z KPA

„Vademecum urzędnika – pracuję zgodnie z KPA”

Każdy urzędnik na swoim stanowisku pracy powinien posiadać wiedzę o przepisach regulujących zasady pracy. Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy, jak:

 • Obieg dokumentów w urzędzie.
 • Instrukcja kancelaryjna.
 • Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Przepisy antykorupcyjne.
 • Prawa i obowiązki urzędnika.

Dowiedz się więcej

Szkolenie – Ochrona Danych Osobowych

”Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w firmie

Wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, a przede wszystkim zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych nie jest proste. Czynniki o decydującym wpływie na prawidłowe przetwarzanie danych osobowych to przede wszystkim przeszkoleni (świadomi) pracownicy, dostosowane do konkretnych warunków i potrzeb procedury oraz instrukcje postępowania oraz spełniający określone minimum wymogów system informatyczny. Dlatego w celu osiągnięcia tego pożądanego stanu oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie stworzenia warunków umożliwiających przetwarzanie danych osobowych bez ryzyka naruszenia prawa.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 27 stycznia 2011 roku, w godzinach 9.00 –  15.00. Szkolenie poprowadzi ekspert, posiadający wieloletnie doświadczenie w ochronie danych osobowych. Pracownik organów MSWiA.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 249,00 PLN. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Proszę o przesyłanie kart zgłoszenia do dnia 24 stycznia 2011r.. Liczba miejsc jest ograniczona. Druga  osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu

Zapraszamy serdecznie.

[download id=”230″]  [download id=”231″]

Szkolenie – “Prawo Zamówień Publicznych w świetle obowiązujących przepisów”

“Prawo Zamówień Publicznych w świetle obowiązujących przepisów”

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

w Koszalinie w dniu 28 stycznia 2011 roku, w godzinach 9.00 do 15.00.

Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 329,00 PLN.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek,  oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 25 stycznia 2011r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

Serdecznie zapraszamy.

[download id=”227″]  [download id=”228″]

Akcja Bilans 2010

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na trzydniowe, szkolenie pt.:

„Akcja Bilans 2010”

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w Royal Park Hotel & SPA w Mielnie, Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym nad Morzem Bałtyckim, w sąsiedztwie jeziora Jamno. Komfortowe warunki lokalizacji oraz kontakty pomiędzy uczestnikami szkolenia, pomogą w zgłębieniu zagadnień z zakresu Bilansu 2010 r.
Celem szkolenia jest przypomnienie uczestnikom zasad rachunkowości, jakimi powinni się kierować przy sporządzaniu zamknięcia roku 2010. Omówione zostaną także wybrane zagadnienia z zakresu podatków VAT, CIT, PIT, ZUS w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

Dowiedz się więcej

Szko­le­nie “Komu­ni­ka­cja międzykulturowa”

[toc]

Szanowni Państwo !
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„Komunikacja międzykulturowa”

Cel szkolenia

Szkolenie z komunikacji międzykulturowej jest odpowiedzią na potrzebę jak najlepszego przygotowania się do spotkania z inną kulturą. Świat stał się dla nas bardziej dostępny. Coraz częściej realizujemy projekty międzynarodowe, wyjeżdżamy za granicę w związku z wykonywaną pracą, współpracy z partnerami zagranicznymi. Często zderzenie z kulturą innego kraju staje się dużym wyzwaniem. Pokonywanie barier kulturowych sprzyja budowaniu dobrych relacji tak ważnych w odnoszeniu sukcesu.

Dowiedz się więcej

Skip to content