Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego “Twórczy Biznes” II nabór

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją “Nauka dla Środowiska” pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego projektu “Twórczy Biznes” – II edycja Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Ostateczna-lista-rankingowa-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-pomostowego-przedluzonego-projektu-Tworczy-Biznes-II-edycja.pdf”] [/nc-download]

Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe II nabór

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe do projektu “Twórczy Biznes”, nabór trwa od 7 do 18 kwietnia 2014r.

Poniżej dokumenty niezbędne do ubiegania się o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
[nc-download path=”projekty/TBiznes/pwp/wytyczne-przedluzone-wsparcie-pomostowe.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/pwp/zal-1.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/pwp/zal-3.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/pwp/zal-4.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/pwp/zal-5.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/pwp/zal-6.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/pwp/zal-7.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/pwp/zal-8.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/pwp/zal-9.doc”] [/nc-download]

Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego projektu „Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego I naboru projektu

Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Ostateczna-lista-rankingowa-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-pomostowego-przedluzonego-projektu-Tworczy-Biznes.pdf”] [/nc-download]

Ostateczna lista rankingowa wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małe

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcie finansowego i pomostowego podstawowego w ramach II naboru projektu „Twórczy Biznes”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/ostateczna-lista-osob-zakwalifikowanych-II-nabor.jpg”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/ostateczna-lista-osob-niezakwalifikowanych-II-nabor.jpg”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/informacja.jpg”] [/nc-download]

Wstępna lista rankingowa wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małe

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcie finansowego i pomostowego podstawowego w ramach II naboru projektu „Twórczy Biznes”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Wstepna-lista-wsparcie-finansowe-i-pomostowe-II-nabor.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Informacja-do-wstepnej-listy-II-nabor.pdf”] [/nc-download]

Ostateczna lista rankingowa wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małe

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcie finansowego i pomostowego podstawowego w ramach I naboru projektu „Twórczy Biznes”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Ostateczna-lista-rankingowa-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-finansowego-i-pomostowego-podstawowego-projektu-Tworczy-Biznes.PDF”] [/nc-download]

Ostateczna lista rankingowa projektu “Twórczy Biznes” II nabór

Twórczy Biznes Logo małeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do II edycji projektu

Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Ostateczna-lista-rankingowa-do-projektu-Tworczy-Biznes-II-nabor.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Informacja-do-ostatecznej-listy-rankingowej-Tworczy-Biznes-II-nabor.pdf”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Lista-formularzy-odrzuconych-II-nabor.PDF”] [/nc-download]

Wstępna lista rankingowa wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małe

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcie finansowego i pomostowego podstawowego w ramach I naboru projektu „Twórczy Biznes”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Wstepna-lista-rankingowa-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-finansowego-i-pomostowego-podstawowego-projektu-Tworczy-Biznes.PDF”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Informacja-do-Wstepnej-listy-rankingowej-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-finansowego-i-pomostowego-podstawowego.PDF”] [/nc-download]

Wstępna lista rankingowa projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska”
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do II edycji projektu

Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Wstepna-lista-rankigowa-Tworczy-Biznes-II-nabor.PDF”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Informacja-do-Wstepnej-listy-rankingowej-kandydatow-na-uczestnika-projektu-Tworczy-Biznes-II-nabor.PDF”] [/nc-download]

Skip to content