Zmiana terminu rekrutacji do projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małe

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Twórczy Biznes” została przesunięta na nowy termin:  29.05.2013 – 12.06.2013 r.

 
Zaktualizowany formularz rekrutacyjny oraz karta oceny formalnej znajdują się poniżej:
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Formularz-rekrutacyjny-uczestnikow-projektu-Tworczy-Biznes-AKTUALIZACJA.doc”] [/nc-download]
[nc-download path=”projekty/TBiznes/Karta-oceny-formalnej-formularza-rekrutacyjnego-projektu-Tworczy-Biznes-AKTUALIZACJA.doc”] [/nc-download]

Regulamin rekrutacji dostępny jest na http://karrsa.eu/2013/02/tworczy-biznes-dokumenty-rekrutacyjne/

Spotkania informacyjne na temat projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska zaprasza na spotkania informacyjne dot. projektu „Twórczy Biznes”.

Spotkania odbędą się:

  • 8 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Wałczu mieszczącym przy Placu Wolności 1, sala nr 11, w godz. 11.00 – 12.00.
  • 9 maja 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Choszcznie mieszczącym się przy ul. Wolności 24, sala narad (piwnica Urzędu Miejskiego), w godz. 11.00 – 12.00.
  • 10 maja 2013 r. w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Świdwinie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16, sala konferencyjna, w godz. 11.00 – 12.00.
  • 15 maja 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie mieszczącym się przy ul. Niepodległości 13, w godz. 11.00 – 12.00


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Ostateczna lista rankingowa “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu

„Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/Ostateczna-lista-rankingowa-Tworczy-Biznes.pdf”][/nc-download]

Wstępna lista rankingowa projektu “Twórczy Biznes”

Twórczy Biznes Logo małeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
wraz z Fundacją “Nauka dla Środowiska”
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu

Twórczy Biznes
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

[nc-download path=”projekty/TBiznes/WSTEPNA-LISTA-RANKINGOWA-TWORCZY-BIZNES.PDF”] [/nc-download]

Twórczy Biznes – dokumenty rekrutacyjne

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska
zapra­sza do udziału w rekrutacji do pro­jektu
Twórczy Biznes
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

II Nabór potrwa od 29 maja 2013 r. do 12 czerwca 2013 roku.

Czytaj dalej

Twórczy Biznes – opis projektu

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska

zaprasza do udziału w projekcie

„Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego  2015 r.

Czytaj dalej

Skip to content