Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówień nr 1/ZP/US/REWI/2020 oraz 2/ZP/US/REWI/2020

Informacja o udzieleniu zamówień w postępowaniach:

 1. 1/ZP/US/REWI/2020 pn. „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Cisowo o tytule „Remont świetlicy wiejskiej w Cisowie sposobem na aktywizację społeczną społeczności lokalnej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.
 2. 2/ZP/US/REWI/2020 pn. „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Noskowo o tytule „»Integrujmy się!« – budowa wiaty w Noskowie”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowy na:

 1. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Cisowo o tytule „Remont świetlicy wiejskiej w Cisowie sposobem na aktywizację społeczną społeczności lokalnej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. została podpisana w dniu 12 marca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Miłośników Wypoczynku, Rekreacji i Żeglarstwa na Jeziorach Bukowo i Kopań „Elmo” (Cisowo 40, 76-150 Darłowo).
 2. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Noskowo o tytule „»Integrujmy się!« – budowa wiaty w Noskowie”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana w dniu 11 marca 2020 r. z Wykonawcą – spółdzielnią socjalną „Komunalka” (Sławno, ul. Polanowska 44a, 76-100 Sławno).

Nabór do Komisji Oceny Wniosków

Do dnia 23 marca 2020 r. Operator projektu pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2020” czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy  fio2020@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE FIO”.

Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać przedstawiciele Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów.

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być: reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje: osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.)

Dyżury animatora lokalnego Tomasza Lalika w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Zapraszamy na dyżury animatora lokalnego Tomasza Lalika, które odbędą się w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w następujących terminach:

 1. 11.03.2020 – Świetlica Wiejska w Kani (gmina Chociwel), godz. 16.00-20.00,
 2. 13.03.2020 – Gminny Dom Kultury w Suchaniu, ul. Kardynała Augusta Hlonda 1, 73-132 Suchań, GODZINY 16.00-20.00,
 3. 16.03.2020 – Szkoła Branżowa I stopnia w Kamiennym Moście – Kamienny Most 17, 73- 120 Chociwel  godz. 16.00-20.00,
 4. 17.03.2020 – Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, godz. 09.00-13.00,
 5. 18.03.2020 – Świetlica Wiejska w Kani (gmina Chociwel), GODZINY 16.00-20.00
 6. 19.03.2020 – Świetlica Wiejska w Ściennym  (gmina Ińsko) Ścienne 14a, 73-140 Ińsko, godz. 16.00-20.00,
 7. 20.03.2020 – Ińskie Centrum Kultury (Kino Morena), ul. Przybrzeżna 1, 73-140 Ińsko, GODZINY 16.00-20.00,
 8. 23.03.2020 – Szkoła Branżowa I stopnia w Kamiennym Moście – Kamienny Most 17, 73- 120 Chociwel, GODZINY 16.00-20.00
 9. 24.03.2020 – Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, GODZINY 09.09-13.00,
 10. 26.03.2020 – Świetlica Wiejska w Ściennym  (gmina Ińsko) Ścienne 14a, 73-140 Ińsko, GODZINY 16.00-20.00,
 11. 27.03.2020 – Ińskie Centrum Kultury (Kino Morena), ul. Przybrzeżna 1, 73-140 Ińsko, GODZINY 16.00-20.00
 12. 31.03.2020 – Urząd Miejski w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, GODZINY 09.00-13.00

Dyżury animatora lokalnego w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Serdecznie zapraszamy na dyżury animatora lokalnego Macieja Ziemińskiego w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, które odbędą się w następujących terminach:

11.03.202012:00-13:00Urząd Gminy Sławno, p. 22
11.03.202013:30-14:30Urząd Gminy Darłowo, p. 44
11.03.202015:00-16:00Darłowskie Centrum Wolontariatu w Darłowie
12.03.202012:00-13:00 Urząd Gminy Sławno, p. 22
12.03.202013:30-14:30 Urząd Gminy Darłowo, p. 44
12.03.202015:00-16:00Darłowskie Centrum Wolontariatu w Darłowie
18.03.202012:00-13:00Urząd Gminy Sławno, p. 22
18.03.202013:30-14:30Urząd Gminy Darłowo, p. 44
18.03.202015:00-16:00Darłowskie Centrum Wolontariatu w Darłowie
19.03.202012:00-13:00Urząd Gminy Sławno, p. 22
19.03.202013:30-14:30Urząd Gminy Darłowo, p. 44
19.03.202015:00-16:00Darłowskie Centrum Wolontariatu w Darłowie

Dyżury animatorki lokalnej w Szczecinku i gminach Polanów, Biały Bór, Borne Sulinowo w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Serdecznie zapraszamy na dyżury animatorki lokalnej Lidii Pieńkos, które odbędą się w poniższych terminach.

Gmina Biały Bór:

 1. 04.03.2020 r., 9:00-10:00 – Szkoła Podstawowa w Białym Borze,
 2. 04.03.2020 r., 10:15-11:15 – Klub Seniora, ul. Tamka 3, Biały Bór,
 3. 11.03.2020 r., 9:00-10:00 – Szkoła Podstawowa w Białym Borze.
 4. 11.03.2020 r., 10:15-11:15 – Klub Seniora, ul. Tamka 3, Biały Bór.

Gmina Polanów:

 1. 06.03.2020 r., 10:00-11:00 – Cetuń, sklep spożywczy,
 2. 06.03.2020 r., 11:30-12:30 – Polanów Biblioteka, ul. Wolności 7,
 3. 09.03.2020 r., 9:15-10:15 – Rzeczyca Wielka, świetlica wiejska,
 4. 09.03.2020 r., 10:30-11:30 – Polanów Biblioteka ul. Wolności 7.

Gmina Borne Sulinowo:

 1. 10.03.2020 r., 9:00-10:00 – Borne Sulinowo, Biblioteka ul. Szpitalna 1,
 2. 10.03.2020 r., 10:30-11:30 – Juchowo, Świetlica Wiejska „Mirabelka”,
 3. 12.03.2020 r., 9:30-10:30 – Borne Sulinowo, Biblioteka przy ul. Szpitalnej 1.
 4. 12.03.2020 r., 10:30-11:30 – Juchowo, Świetlica Wiejska „Mirabelka”.

Miasto Szczecinek:

 1. 05.03.2020 r., 8:00-9:00 – OSiR, ul. Piłsudskiego 3,
 2. 12.03.2020 r., 8:00-9:00 – OSiR ul. Piłsudskiego 3,
 3. 13.03.2020 r., 8:30-9:30 – OSiR ul. Piłsudskiego 3,
 4. 16.03.2020 8:00-9:00 – OSiR ul. Piłsudskiego 3.

Dyżur animatorki lokalnej Anny Olejniczak w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Serdecznie zapraszamy na dyżur animatorki lokalnej Anny Olejniczak, które odbędą się w następujących terminach:

 1. Gmina Połczyn Zdrój:
  19.02 11.00-12.00 Urząd Miasta Połczyn Zdrój
  19.02 16.00-17.00 świetlica wiejska Kołacz
  19.02 17.30-18.30 świetlica wiejska Gawroniec
  20.02 16.00-17.00 świetlica wiejska Łęgi
 2. Gmina Sławoborze:
  20.02 11.00-12.00 Urząd Gminy Sławoborze
  24.02 15.30-16.30 świetlica wiejska Słowieńsko
  24.02. 16.45-17.45 świetlica wiejska Sidłowo
  27.02 11.00-12.00 Urząd Gminy Sławoborze

Dyżury animatorki lokalnej Alicji Tarnowskiej w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Serdecznie zapraszamy na dyżury animatorki lokalnej Alicji Tarnowskiego, które odbędą się w następujących terminach:

17.02- Golczewo, Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Zwycięstwa 12, g. 13:30-14:30
17.02- Niemica, Świetlica Wiejska, Niemica 43, g. 14:40-16:00
18.02- Wolin, Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 2, g. 12:00-14:00
18.02- Moracz, Świetlica Wiejska, Moracz 2, g. 18:00-19:00
18.02- Czarnogłowy, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 28, g. 19:00-20:00
19.02- Golczewo, Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Zwycięstwa 12, g. 13:30-14:30
19.02- Niemica, Świetlica Wiejska, Niemica 43, g. 14:40-16:00
20.02- Wolin, Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 2, g. 12:00-14:00
20.02- Wisełka, Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Nadmorska 1, g. 16:00-17:00
21.02- Wolin, Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 2, g. 12:00-14:00
25.02- Wolin, Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 2, g. 12:00-14:00
26.02- Wolin, Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 2, g. 12:00-14:00
26.02- Wisełka, Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Nadmorska 1, g. 19:00-20:00
28.02- Czarnogłowy, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 28, g. 13:30-14:30
28.02- Moracz, Świetlica Wiejska, Moracz 2, g. 14:40- 16:00

Dyżury animatorów lokalnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Serdecznie zapraszamy na dyżury animatorów lokalnych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, które odbędą się zgodnie z poniższą listą.

Ariel Juszczak:

 1. Gmina Świerzno:
  • Gostyniec, 18.02.2020r, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska,
  • Margowo, 19.02.2020r, godz. 17:00-18:00, plac zabaw,
  • Gostyń, 20.02.2020r, godz. 17:00-18:00, Szkoła Podstawowa,
  • Gostyniec, 25.02.2020r, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska 
 2. Gmina Gryfice:
  • Trzygłów, 06.02.2020r, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska,
  • Barkowo, 07.02.2020r, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska,
  • Rybokarty, 08.02.2020r, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska,
  • Barkowo, 15.02.2020r, godz. 17:00-18:00, świetlica wiejska.

Andrzej Łysiak

 1. Gmina Tychowo:
  • 07.02.2020 r., godz. 8:30-9:30, remiza OSP w Tychowie.
  • 18.02.2020 r., godz. 09:00-10:00, remiza OSP w Tychowie.
  • 19.02.2020 r., godz. 08:30-09:30, remiza OSP w Tychowie.
  • 21.02.2020 r., godz. 09:00-10:00, remiza OSP w Tychowie.
 2. Gmina Świeszyno:
  • 07.02.2020 r., godz. 12:30-13:30, Multimedialne Centrum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie.
  • 18.02.2020 r., godz. 12:00-13:00, Multimedialne Centrum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie.
  • 19.02.2020 r., godz. 11:30-12:30, Multimedialne Centrum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie.
  • 21.02.2020 r., godz. 12:00-13:00, Multimedialne Centrum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie.

Lidia Pieńkos

Miasto Szczecinek:

 • 03.02.2020 r.,
  godz. 8:00-9:00 – OSiR, ul. Piłsudskiego 3,
 • 04.02.2020 r.,
  godz. 8:00-9:00 – OSiR, ul. Piłsudskiego 3,
 • 10.02.2020 r.,
  godz. 8:00-9:00 – OSiR, ul. Piłsudskiego 3.
 • 11.02.2020
  r., godz. 09:00-10:00 – OsiR, ul. Piłsudskiego 3.

Gmina Borne
Sulinowo:

 • 03.02.2020
  r., godz. 9:30-10:30 – Biblioteka miejska, ul. Szpitalna 1,  
 • 03.02.2020
  r., godz. 11:00-12:00 – Uniemino, świetlica wiejska,
 • 10.02.2020 r., godz. 9:45-10:45
  – Biblioteka miejska, ul. Szpitalna 1.
 • 10.02.2020
  r., godz. 11:15-12:15 – świetlica w Juchowie.

Gmina Biały
Bór:

 • 05.02.2020
  r., godz. 9:00-10:00 – Szkoła Podstawowa w Białym Borze,  
 • 05.02.2020
  r., godz. 10:10-11:10 – BCKiR w Białym Borze,
 • 19.02.2020 r.,
  godz. 9:00-10:00 – BCKiR w Białym Borze,
 • 19.02.2020
  r., godz. 10:00-11:00 – Klub Seniora, ul. Tamka 3, Biały Bór.

Gmina Polanów:

 • 06.02.2020
  r., godz. 11:00-12:00 – Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu,  
 • 06.02.2020
  r., godz. 12:30-13:30 – świetlica wiejska w Nacławiu,
 • 06.02.2020
  r., godz. 14:00-15:00 – świetlica w Polanowie,
 • 06.02.2020
  r., godz. 15:10-16:10 – świetlica wiejska w Rzeczycy.