Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 29/ZP/US/REWI/2020 oraz 31/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowy na:

  1. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Słowieńsko o tytule „Słowieńsko pięknieje” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”,
  2. wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Łęgi o tytule „Nasze miejsce na ziemi – doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację,

zostały podpisane 10 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie, ul. Kołobrzeska 43/12, 78-300 Świdwin.

Postępowania prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 55/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Gawroniec o tytule Twórcza Kuchnia – remont świetlicy w Gawrońcu dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 54/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Sidłowo o tytule „Doposażenie placu zabaw w Sidłowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 53/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wiekowo o tytule „Aktywność fizyczna łączy – odnowienie przestrzeni integracji społecznej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 38/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 38/ZP/US/REWI/2020

W związku z tym, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.06.2020 r. godz. 15:00 nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie udzieli zamówienia nr 38/ZP/US/REWI/2020 i przeprowadzi ponowną procedurę ogłoszenia zapytania ofertowego.

Więcej informacji w załączniku.

Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 37/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 37/ZP/US/REWI/2020

W związku z tym, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.06.2020 r. godz. 15:00 nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie udzieli zamówienia nr 37/ZP/US/REWI/2020 i przeprowadzi ponowną procedurę ogłoszenia zapytania ofertowego.

Więcej informacji w załączniku.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 27/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Golczewo o tytule „Zakup wyposażenia do sali przy remizie OSP w Golczewie na cele kulturalno-rekreacyjne” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 9 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie, ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 52/ZP/US/REWI/2020

Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Malechowo o tytule „Doposażenie domu kultury w Malechowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 51/ZP/US/REWI/2020

Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ostrowiec o tytule „Wspólnie dla lepszego Ostrowca” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 50/ZP/US/REWI/2020

Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Niemica o tytule „Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Niemica” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.