Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówienia nr 51/ZP/US/REWI/2020 oraz 52/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowy:

  1. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Malechowo o tytule „Doposażenie domu kultury w Malechowie” została podpisana 10 lipca 2020 r. z Wykonawcą – Usługi Budowlane Edyta Siarnecka, Pięćmiechowo 6, 76-142 Malechowo.
  2. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ostrowiec o tytule „Wspólnie dla lepszego Ostrowca” została podpisana 9 lipca 2020 r. z Wykonawcą – KRESPO Zakład Ogólnobudowlany Dawid Krótki, Pękanino 34B, 76-142 Malechowo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 57/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie sposobem na aktywizację i utrzymanie działalności społecznej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 56/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Zmiany, zmiany! – nowa jakość w Darłowskim Centrum Wolontariatu dzięki doposażeniu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 8/ZP/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Wybrano ofertę złożoną przez:

RESPOL POLSKA SP. Z O.O., 70-10 SZCZECIN, SZCZAWIOWA 71

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w załączniku.

Informacja o aktualizacji załącznika do przetargu na artykuły spożywcze w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że zmianie uległ Załącznik nr 1A do SIWZ 1/ZP/REWI/2020

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych

do siedziby KARR S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 44/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Gostyniec o tytule „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Gostyńcu” została podpisana 22 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminą Świerzno, Świerzno 13, 72-405 Świerzno.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 43/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wisełka o tytule „Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Wisełce w celu zwiększenia bezpieczeństwa i walorów estetycznych” została podpisana 26 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminny Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 41/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rokita o tytule „Budowa wiaty na terenie „Byłej Hydroforni” w Rokicie w celu zapewnienia miejsca spotkań dla mieszkańców” została podpisana 26 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminą Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content