DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.karrsa.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2010.01.04. Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.01.2020 r.

Strona internetowa zawiera funkcjonalność związaną z dostępnością cyfrową w zakresie zmiany wielkości tekstu, możliwości włączenia wysokiego kontrastu, negatywu, jasnego tła, podkreślenia linków oraz czytelnej czcionki.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie posiada własnej aplikacji mobilnej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników, które zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego. 

W siedzibie firmy brak racjonalnych usprawnień dla osób głuchoniemych lub słabosłyszących (np. pętli indukcyjnych lub usługi polskiego języka migowego).

Deklaracja dostępności architektonicznej

Siedziba Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mieści się przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin. Budynek dysponuje następującymi rozwiązaniami w zakresie niwelowania barier:

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia – frontowe od strony ulicy Przemysłowej 8 oraz tylne od strony placu parkingowego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do tylnego wejścia znajduje się metalowa rampa dla wózków. 
 2. Drzwi do tylnego wejścia otwierają się automatycznie po naciśnięciu przycisku. Za nimi znajduje się dzwonek do wezwania asystenta osób ze specjalnymi potrzebami. Drzwi są na tyle szerokie, by osoba na wózku mogła swobodnie przejść.
 3. Oznaczenia numeryczne poszczególnych pomieszczeń biurowych umieszczono na kontrastującym tle i są stosunkowo duże. 
 4. Na terenie firmy jest schodołaz, który umożliwia osobom z ograniczeniami ruchowymi, wejście do pomieszczeń biurowych znajdujących się na I i II piętrze oraz w piwnicy, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. W całym budynku znajdują się szerokie korytarze bez elementów utrudniających poruszanie się – koszy na śmieci, szafek itp.  
 7. Na parterze znajduje się wizualny rozkład pomieszczeń w budynku oraz stolik z krzesłami umożliwiający obsługę osób z ograniczeniami ruchowymi.
 8. Ciągi ewakuacyjne wyraźnie oznaczono za pomocą standaryzowanych plakietek. Na klatce schodowej wewnątrz budynku są barierki zapewniające podstawowy poziom bezpieczeństwa.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 10. Oświetlenie korytarzy i pomieszczeń biurowych nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.
 11. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wcześniej umówić się z doradcą telefonicznie i poprosić o asystę. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 20.12.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w rozumieniu art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 27.04.2022 r.

Na stronie internetowej www.karrsa.eu można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Proszę to zgłosić do Macieja Ziemińskiego na skrzynkę e-mail m.ziminski@karrsa.pl.

W zgłoszeniu proszę podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Pana/Pani najwygodniejszy. 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

W celu ułatwienia komunikacji prosimy o wykorzystanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności, który znajduje się poniżej. Na zgłoszenie Pana/Pani odpowiemy najszybciej jak to możliwe, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania.  Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, to poinformujemy Pana/Panią o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Pana/Pani błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Pana/Pani zgłoszeniu, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeśli nasze działanie nie będą dla Pana/Pani zadowalające, to można zgłosić skargę do Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (al. Jana Pawła II nr 13, 9 piętro pokój nr 903; adres e-mail: skargi.wnioski@pfron.org.pl lub interwencje@pfron.org.pl). Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Załączniki:

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności (wersja edytowalna)
 2. Wniosek o zapewnienie dostępności (wersja nieedytowalna)

Skip to content