AKTUALNE PROGRAMY JEREMIE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od roku 2011 jest Pośrednikiem Finansowym dystrybuującym środki pieniężne w ramach pożyczek dla podmiotów MŚP na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. KARR S.A. podpisała umowy operacyjne z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym funkcję Menadżera Funduszu Funduszy i je realizuje w ramach Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w latach 2007 – 2013 i obecnie Jeremie 2 zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy przedsiębiorców i osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej do zapoznania się z aktualnie oferowanymi produktami pożyczkowymi dostępnymi w zakładkach powyżej.

 

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8,
75-216 Koszalin

II piętro, pok. 324
ponie­dzia­łek – pią­tek godz. 7:30 – 15:30
tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

Adres email: jeremie@karrsa.pl

Skip to content