Dostawa materiałów szkoleniowych i biurowych dla ROEFS na rok 2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa materiałów szkoleniowych i biurowych do prowadzenia bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie na 2012 rok

I. ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES:
Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3416330, faks 0943416088.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych do prowadzenia bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie na 2012 rok

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
rok 2012

Dowiedz się więcej

Skip to content