Techniki aktywnego poszukiwania pracy – informacja o wyborze oferty.

Techniki aktywnego poszukiwania pracy – Protokół wyboru oferty

Poniżej przedstawiamy protokół z wyboru oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego uczestników projektu pt. "Poszukiwany Poszukiwana" realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, w ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Dowiedz się więcej

Kursy Kosmetyczne

Szanowni Państwo!

[toc]

Dostępne kursy

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie zaprosić Państwa do skorzystania z następujących kursów:

 • Kosmetyczka *
 • Masaż Kosmetyczny *
 • Modelowanie i przedłużanie paznokci
 • Manicure i zabiegi pielęgnacyjne na dłonie
 • Pedicure Kosmetyczne "
 • Pedicure Medyczne **
 • Zdobienie paznokci
 • Regulacja brwi, henna brwi i rzęs
 • Przedłużanie i zagęszczanie rzęs
 • Wizaż

Celem kursów jest zdobycie nowych umiejętności i wiedzy oraz poszerzenie już zdobytych kwalifikacji w zakresie wybranym przez osobę zainteresowaną.

Dowiedz się więcej

Inteligencja Emocjonalna

 

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie jednodniowe pt.:

„Inteligencja Emocjonalna – Twój niewidzialny klucz do sukcesu w pracy zawodowej”

Szkolenie jest praktycznym warsztatem rozwoju umiejętności inteligentnego radzenia sobie w obszarze emocji. Efektem szkolenia będzie wzrost świadomości istoty i znaczenia emocji w budowaniu sukcesu zawodowego oraz poznanie strategii zarządzania emocjami.
Metodyka szkolenia:
Wykorzystanie aktywnych form prowadzenia zajęć:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe.
 • Scenki – ogrywanie ról.
 • „Burza mózgów”.
 • Dyskusja.
 • Odwoływanie się do doświadczeń uczestników.
 • Mini-wykład.
 • Gry i zabawy integracyjne.

Trener

Zajęcia poprowadzi dr Lidia Dzienisiewicz,  trener rozwoju osobistego i zawodowego, coach, mediator, właścicielka Laboratorium Urzeczywistniania Marzeń.

Czas i miejsce

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 czerwiec 2011 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8.

Koszt i rabaty

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 199,00 PLN.     
Cena obejmuje: Przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia kursu.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 • Istota i rola emocji.
 • Inteligencja emocjonalna: Istota – Model – Znaczenie.
 • Strategie zarządzania emocjami.
 • 3 siły kształtujące emocje.
 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na budowanie sukcesu zawodowego.

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

[nc-download path="/szkolenia/2011/06/2011-06-szk-inteligencja-emocjonalna-formularz-zgloszeniowy.doc"] [nc-download]

Serdecznie zapraszamy.

 

Szkolenie — Audytor wewnętrzny i u dostawców

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pn:

„Audytor wewnętrzny i u dostawców”

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001, a także zintegrowanych systemów zarządzania jakością jest regularne (co najmniej raz w roku) auditowanie całego obszaru objętego systemem zarządzania jakością. Organizacje legitymujące się certyfikowanym SZJ powinny też w miarę potrzeby sprawdzać zdolność dostawców do zapewnienia jakości dostaw przez audity u dostawców. Podstawową formą auditów są audity wewnętrzne, przeprowadzane w zaplanowanych terminach przez auditora, zespół audytorów, a w miarę potrzeby również dodatkowe osoby wspomagające – rekrutowanych najczęściej spośród odpowiednio przygotowanych merytorycznie własnych pracowników zakładu.

Celem szkolenia jest wyposażenie kandydatów na auditorów wiodących i kolegialnych w minimum wiedzy merytorycznej potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych oraz auditów u dostawców.

[toc]

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniach 19-20 kwiecień 2011 roku (wtorek, środa), w godzinach 9.00 – 15.30.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Stanisław Ziółkowski, Auditor Certyfikujący TÜV SÜD, ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i treningów oraz wdrożeń w SZJ ISO oraz HACCP.

Koszt i promocje

Koszt uczestnictwa wynosi  490,00 zł i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Rodzaj szkolenia: wykład, ćwiczenia.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością.
 • Cel, zadania i rodzaje auditów systemów zarządzania jakością.
 • Dobór auditorów i wymagania stawiane audytorom.
 • Planowanie i przygotowanie audytów.
 • Dobór osób i środków wspomagających audyt.
 • Realizacja audytów.
 • Dokumentowanie auditów i zalecenia po audytowe.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Rozliczanie zaleceń poaudytowych.
 • Realizacja audytów.
 • Dokumentowanie auditów i zalecenia po audytowe.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.

Zgłoszenia i kontakt

Zgłoszenie: przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty na konto: PKO BP S.A. 02-10202791-0000750201597517. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Tomasz Tkacz, 094  341-63-30.

Formularz zgłoszeniowy

[download id=”279″]

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie — Prawo zamówień publicznych dla zamawiających — najistotniejsze problemy w oparciu o przepisy i praktykę

Szanowni Państwo!
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie zaprosić Państwa na  dwudniowe szkolenie pt.:

“Prawo zamówień publicznych dla zamawiających – najistotniejsze problemy w oparciu o przepisy i praktykę.”

Celem szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności udzielania zamówień publicznych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

[toc]

Termin

Szkolenie odbędzie się w dniach 14.04.2011 – 15.04.2011.

Miejsce szkolenia

Hotel & SPA Royal Park
Mielno
http://www.royalpark.pl/

Koszt uczestnictwa

wynosi  900,00 zł (731,71 + VAT) i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia,  nocleg, całodzienne wyżywienie. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania, koszt uczestnictwa wynosi 650,00 zł (528,45 + VAT)

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 1. Aktualny stan prawny dotyczący  zamówień publicznych
 2. Zmiany stanu prawnego systemu zamówień publicznych
 3. Kolejne kroki podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania
 5. Czynności zamawiającego po wszczęciu postępowania oraz w trakcie postępowania, w tym prawidłowości zmian w dokumentacji oraz prowadzenie protokołu
 6. Czynności zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu badania i oceny ofert
 7. Najczęściej występujące błędy zamawiających popełniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
 9. Zasady udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych
 10. Środki ochrony prawnej
 11. Omówienie aktualnego orzecznictwa
 12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Pzp
 13. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przesłanki
 14. „Taryfikator” korekt za naruszenia dla środków UE

Zgłoszenie uczestnictwa

Proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 10.04. 2011r.
Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

[download id=”276″]

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie – Vademecum urzędnika – Pracuję zgodnie z KPA

„Vademecum urzędnika – pracuję zgodnie z KPA”

Każdy urzędnik na swoim stanowisku pracy powinien posiadać wiedzę o przepisach regulujących zasady pracy. Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy, jak:

 • Obieg dokumentów w urzędzie.
 • Instrukcja kancelaryjna.
 • Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Przepisy antykorupcyjne.
 • Prawa i obowiązki urzędnika.

Dowiedz się więcej

Szko­le­nie “Komu­ni­ka­cja międzykulturowa”

[toc]

Szanowni Państwo !
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„Komunikacja międzykulturowa”

Cel szkolenia

Szkolenie z komunikacji międzykulturowej jest odpowiedzią na potrzebę jak najlepszego przygotowania się do spotkania z inną kulturą. Świat stał się dla nas bardziej dostępny. Coraz częściej realizujemy projekty międzynarodowe, wyjeżdżamy za granicę w związku z wykonywaną pracą, współpracy z partnerami zagranicznymi. Często zderzenie z kulturą innego kraju staje się dużym wyzwaniem. Pokonywanie barier kulturowych sprzyja budowaniu dobrych relacji tak ważnych w odnoszeniu sukcesu.

Dowiedz się więcej

E-marketing – Cała Prawda Bez Tajemnic

[toc]
Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„E-marketing – cała prawda bez tajemnic”

Dla kogo?

Internet stał się elementem codzienności każdego z nas, dlatego powinno nam zależeć na moderowaniu tego co i w jaki sposób dowiedzą się o nas potencjalni klienci, turyści, inwestorzy. Warto zatem przybliżyć ciekawe rozwiązania, które nie zawsze wiążą się z wielkimi budżetami, a często koncentrują się na przejrzystości i umiejętnym wykorzystywaniu bezpłatnych narzędzi i technik do wspomagania naszego wizerunku online.
W ramach szkolenia poznacie Państwo techniki pozwalające wykorzystać INTERNET jako bardzo efektywne medium komunikacji. Dowiecie się również, jak sprawdzać czego internauci poszukują w sieci i jak sprawić, aby Wasze serwisy systematycznie zdobywały coraz wyższe pozycje w wyszukiwarkach. Nie będzie już dla Was problemem sprawdzenie ile odwiedzin na stronę ma Wasza konkurencja i co powinniśmy zrobić by ją wyprzedzić. Przedstawione zostaną efektywne formy reklamowe, jednak przede wszystkim poznacie sposoby na wykorzystanie bezpłatnych narzędzi i istniejących aplikacji do promocji Waszych projektów za darmo.

Dowiedz się więcej

Szkolenie — Prawo zamówień publicznych w świetle obowiązujących przepisów na rok 2011

“Prawo Zamówień Publicznych w świetle obowiązujących przepisów na rok 2011”

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

w Koszalinie w dniu 15 lutego 2011 roku, w godzinach 9.00 do 15.00.

Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 369,00 PLN.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek,  oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 25 stycznia 2011r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

Serdecznie zapraszamy.

[download id=”227″]  [download id=”228″]

Skip to content