INFORMACJA

jeremie aktual_10_2014

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia 12 stycznia 2015 r. zostaje ponownie uruchomiony nabór wniosków w ramach Funduszu Pożyczkowego JEREMIE

INFORMACJA

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż ze względów organizacyjno-proceduralnych niezależnych od KARR S.A. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w ramach Funduszu Pożyczkowego JEREMIE do odwołania.
Informacja o ponownym naborze wniosków będzie umieszczona na stronie www.karrsa.eu

OSTRZEŻENIE przed nieuczciwymi firmami Consultingowymi

W związku z pojawiającymi się informacjami o firmach consultingowych, które powołują się na współpracę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzącą Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie, informujemy że ani KARR S.A. ani RO EFS w Koszalinie nigdy nie współpracował i nie współpracuje z jakąkolwiek firmą consultingowo-doradczą przy odpłatnej dystrybucji jakichkolwiek materiałów i publikacji na temat pozyskiwania funduszy europejskich.
Wobec powyższego informujemy, że kto proponuje sprzedaż podręczników, płyt CD/DVD oraz powołuje się na rzekomą współpracę z RO EFS w Koszalinie przy odpłatnym sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych dokumentów wymaganych w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, celowo wprowadza w błąd wszystkich zainteresowanych.
Działalność Regionalnego Ośrodka EFS  w Koszalinie przy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  jest finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, że klienci korzystają całkowicie BEZPŁATNIE z jego usług:
•    informacyjnych – dotyczących pozyskiwania środków z EFS
•    doradczych – w zakresie m.in. przygotowania projektu, oszacowania kosztów i skonstruowania budżetu, a także w późniejszych fazach podczas realizacji projektu i jego rozliczania
•    szkoleniowych – bezpośrednio związanych z tworzeniem i realizacją projektów PO KL
animacyjnych – pomoc w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspieranie w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania.

!! OSTRZEŻENIE !!

karr logo

Ostrzeżenie przed zakupem materiałów dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych od podmiotów podających się za przedstawicieli Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W związku z pojawiającymi się informacjami o sprzedaży materiałów i publikacji na temat pozyskiwania funduszy europejskich przez osoby podające się za pracowników Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., informujemy że materiały dotyczące procesu aplikowania jak również usługi informacyjne świadczone przez konsultantów KARR S.A. są dostępne bezpłatnie.

Skip to content