Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Szanowni Państwo,

 

W związku z uruchomionym konkursem RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Typ 3 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych, Schemat A dot. wsparcia na przygotowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (konsorcjum obejmujące swoim zasięgiem obszar całego województwa, w którego skład wchodzą: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja Nauka dla Środowiska, Gmina Miejska Wałcz, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Spółka z o.o., Fundacja Pod Aniołem, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Gmina Pyrzyce deklaruje chęć zawarcia porozumień wymaganych Regulaminem wskazanego konkursu.

Zakres porozumienia przedstawiamy w załączonym pliku.

POROZUMIENIESZOWESLPR.docx(1)

Szczegółowych informacji udziela P. Justyna Iwankiewicz Koordynatorka Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Adres e-mail: j.iwankiewicz@karrsa.eu

tel. 94/ 341 63 30

kom. 571 234 262


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.