Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

KRS 0000045345
NIP 669-14-29-630
REGON 330453619
Kapitał zakładowy 4 200 000 PLN

E-mail: karrsa@karrsa.pl

Godziny Otwarcia
od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30

Baza teleadresowa pracowników Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Skip to content