Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jest samodzielną jednostką prowadzącą działalność gospodarczą, zarobkową, przeznaczającą wypracowane zyski na cele statutowe, związane z rozwojem regionu. Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie działów, ani zakładów.

Akcjonariusze

 • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (95,8%).
 • Gmina Miejska Koszalin (4,2%).

Rada Nadzorcza

 • Jakub Rembowski – Przewodniczący
 • Andrzej Leśniewicz – Zastępca
 • Aleksandra Ciesielska – Sekretarz
Zarząd
 • Natalia Wegner – Prezes Zarządu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

RODO Czytaj

STATUT KARR SA Czytaj

MISJA

Misja Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego polega na podejmowaniu działań, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój Województwa Zachodniopomorskiego.

Świadczymy najwyższej jakości usługi podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom społecznym, wspomagając rozwój gospodarczy, innowacyjność i konkurencję regionu. Nasze cele realizujemy współpracując z innymi podmiotami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

POLITYKA JAKOŚCI

Satysfakcja Klienta jest podstawowym warunkiem sukcesu naszej firmy. Jednym z najważniejszych wymagań współczesnego rynku jest zapewnienie dobrej jakości świadczonych usług. Jakość jest dobra tylko wtedy, gdy świadczona usługa, uwzględniając rozsądną cenę, spełnia wszystkie oczekiwania Klienta. Dlatego dobro Klienta jest dla nas największą wartością.

Misją Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest inicjowanie i prowadzenie szerokiego zakresu działań stymulujących rozwój gospodarczy regionu, między innymi poprzez:

 • wspomaganie
 • rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ( MŚP);
 • współpracę z władzami samorządowymi w celu opracowania programów i planów rozwoju;
 • administrowanie programami wsparcia dla MŚP oraz pełnienie roli edukacyjnej w przekazywaniu doświadczeń i rozwiązań w zakresie polityki regionalnej,
 • wspomaganie inwestorów w podejmowaniu działalności w regionie oraz promocję gospodarczą.

Mamy świadomość, iż zadowolenie klienta jest niezbędnym warunkiem trwałego powodzenia naszej firmy. Dlatego, deklarujemy podejmowanie działań doskonalących oraz zmierzających do spełnienia wymagań klienta teraz i w przyszłości. Działania te realizujemy w sposób:

 • stale podnosząc kwalifikacje personelu, który stanowi najważniejsze ogniwo sprawnego funkcjonowania organizacji;
 • dokonując przeglądów funkcjonowania firmy;
 • dokonując audytów i podejmując działania wynikające z nich;
 • podnosząc świadomość pracowników w zakresie jakości na każdym szczeblu organizacji.
Skip to content