Ogłoszenie naboru wniosków w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo!

Na podstawie Regulaminu dotyczącego realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW  w z wiązku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K101/18Uprzejmie informujemy, że od 4 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 roku trwa nabór wniosków do konkursu w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Operatorem projektu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach konkursu zostaną przyznane środki finansowe na realizację minimum 50 lokalnych inicjatyw na obszarach rewitalizowanych następujących gmin: Karlino, Tychowo, Przybiernów, Gryfice, Golczewo, Świerzno, Wolin, Polanów, Świeszyno, Malechowo, Postomino, Darłowo (gmina wiejska), Darłowo (gmina miejska), Sławno (gmina wiejska), Chociwel, Ińsko, Suchań, Biały Bór, Borne Sulinowo, Szczecinek (gmina miejska), Połczyn-Zdrój, Sławoborze, Łobez, Resko oraz Rymań.

Przedmiotem prac Komisji Oceny Wniosków będzie przygotowanie listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania w terminie od 16 lutego 2021 roku do maksymalnie 5 kwietnia 2021 roku. Lista zostanie opublikowana na stronach www.karrsa.pl oraz www.spolecznarewitalizacja.pl. Szczegółowe zasady oceny znajdują się w regulaminie konkursu.

Każda inicjatywa lokalna może maksymalnie otrzymać do 21 500 zł dofinansowania, w tym 18 000 zł na realizację inwestycji, 2 000 zł na koszt nadzoru oraz 1 500 zł na wydarzenie animacyjne integrujące społeczność lokalną. Termin realizacji inicjatywy lokalnej nie może być dłuższy niż 3 miesiące oraz musi zawierać się w okresie od 26 kwietnia 2021 roku do 31 października 2021 roku.

Projekt inicjatywy lokalnej należy przygotować na formularzu pn. „Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego”, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Podpisany przez wszystkich członków grupy inicjatywnej wniosek można przesłać do 15.02.2021 r. do godz. 23:59 listownie pod adres:

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

z dopiskiem „Nabór ofert w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację””.

 

O zakwalifikowaniu wniosku do dalszego postępowania decyduje data wpływu. Istnieje również możliwość przesłania skanów dokumentów pod adres m.ziminski@karrsa.pl pod warunkiem zabezpieczenia plików przed wyświetleniem i edycją do momentu zakończenia naboru oraz uprzedniego wysłania podpisanego wniosku pod wyżej wskazany adres.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z personelem projektu:

powiat białogardzki – Gmina Karlino Rynkiewicz Marcin m.rynkiewicz@karrsa.pl
Tel. 660 239 373
powiat białogardzki – Gmina Tychowo Andrzej Łysiak a.lysiak@karrsa.pl
Tel. 692 389 872
powiat goleniowski – Gmina Świerzno Ariel Juszczak juszczakprojekt@gmail.com
Tel. 692 389 925
powiat gryficki – Gmina Gryfice Ariel Juszczak juszczakprojekt@gmail.com
Tel. 692 389 925
powiat kamieński – Gmina Golczewo Alicja Tarnowska a.tarnowska@poczta.fm
Tel. 692 389 896
powiat kamieński – Gmina Przybiernów Alicja Tarnowska a.tarnowska@poczta.fm
Tel. 692 389 896
powiat kamieński – Gmina Wolin Alicja Tarnowska a.tarnowska@poczta.fm
Tel. 692 389 896
powiat koszaliński – Gmina Polanów Lidia Pieńkos l.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat koszaliński – Gmina Świeszyno Andrzej Łysiak a.lysiak@karrsa.pl
Tel. 692 389 872
powiat sławieński – Gmina Malechowo Agnieszka Lewczuk swietlice@malechowo.pl
 Tel.509 729 485
powiat sławieński – Gmina Postomino Małgorzata Wojciechowska goskamaciejewska@wp.pl
         Tel. 660 238 926
powiat sławieński – Gmina Darłowo Maciej Ziemiński m.ziminski@karrsa.pl
Tel. 660 175 211
powiat sławieński – Gmina Darłowo – gmina wiejska Maciej Ziemiński m.ziminski@karrsa.pl
Tel. 660 175 211
powiat sławieński – Gmina Sławno – gmina wiejska Maciej Ziemiński m.ziminski@karrsa.pl
Tel. 660 175 211
powiat stargardzki – Gmina Chociwel Tomasz Lalik t.lalik@karrsa.pl
Tel. 660 239 852
powiat stargardzki – Gmina Ińsko Tomasz Lalik t.lalik@karrsa.pl
Tel. 660 239 852
powiat stargardzki – Gmina Suchań Tomasz Lalik t.lalik@karrsa.pl
Tel. 660 239 852
powiat szczecinecki – Gmina Biały Bór Lidia Pieńkos l.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat szczecinecki – Gmina Borne Sulinowo Lidia Pieńkos l.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat szczecinecki – Miasto Szczecinek Lidia Pieńkos l.pienkos@karrsa.pl
Tel. 692 389 887
powiat świdwiński – Gmina Połczyn-Zdrój Anna Olejniczak  anna.ole@wp.pl
Tel.694 628 137
powiat świdwiński – Gmina Sławoborze Anna Olejniczak  anna.ole@wp.pl
Tel. 694 628 137
powiat łobeski – Gmina Łobez Małgorzata Kuncewicz m.kuncewicz@karrsa.pl
Tel. 692 389 870
powiat łobeski – Gmina Resko Małgorzata Kuncewicz m.kuncewicz@karrsa.pl
Tel. 692 389 870
powiat kołobrzeski – Gmina Rymań Rynkiewicz Marcin m.rynkiewicz@karrsa.pl
Tel. 660 239 373


Załączniki do konkursu:

 

Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 roku

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku postępowania nr UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 r. na zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski, w  dniu 9 września 2020 roku została zawarta umowa z Wykonawcą – Polską Wywiadownią Gospodarczą Sp. z o.o., 00-193 Warszawa, ul. Stawki 6/75.

Tryb udzielenia zamówienia:

Art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Informacja o zmianie treści ogłoszenia UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 r.

W związku z zapytaniem skierowanym przez firmę Wolters Kluwer, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wprowadzeniu nieistotnych zmian do treści ogłoszenia nr UR-II.1.7.2020 z dnia 01.09.2020 r., polegających na zmianie treści wzoru umowy w następujących punktach:

  • dodano ust. 3  do §2
  • zmieniono zapisy §5 ust. 2, 4, 6 i 7
  • zmieniono zapis §4 ust. 3

Ze względu na nieistotne zmiany treści ogłoszenia, termin na składanie ofert nie ulega wydłużeniu.

W załączeniu zapytanie firmy Wolters Kluwer wraz z odpowiedzią KARR S.A. oraz nowy wzór umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu nr UR-II.1.7.2020

Przedmiotem zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  jest zakup usługi dostępu on-line do raportów handlowych dotyczących podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terytorium Polski. Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: b.gorecka@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) w terminie do dnia 08.09.2020 roku, godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: „Oferta – informacja gospodarcza”.

Zawartość oferty (dokumenty żądane od Wykonawcy):

  1. załącznik 3 Formularz ofertowy
  2. załącznik 4 Oświadczenie wykonawcy
  3. załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
  4. załącznik 6 Informacja o przetwarzaniu danych Zleceniobiorców

Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówienia nr 58/ZP/US/REWI/2020 oraz 59/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:

  1. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Zmiany, zmiany! – nowa jakość w Darłowskim Centrum Wolontariatu dzięki doposażeniu” została podpisana 27 sierpnia 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem wspierania aktywności „Krok po kroku”, ul. Kraszewskiego 3, 76-100 Sławno.
  2. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie sposobem na aktywizację i utrzymanie działalności społecznej” została podpisana 27 sierpnia 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem wspierania aktywności „Krok po kroku”, ul. Kraszewskiego 3, 76-100 Sławno.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 59/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie sposobem na aktywizację i utrzymanie działalności społecznej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 58/ZP/US/REWI/2020


Ogłoszenie zamówienia

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Zmiany, zmiany! – nowa jakość w Darłowskim Centrum Wolontariatu dzięki doposażeniu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 54/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Sidłowo o tytule „Doposażenie placu zabaw w Sidłowie” została podpisana 1 lipca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ul. Kołobrzeska 43/12, 78-300 Świdwin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 55/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa:na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Gawroniec o tytule „Twórcza Kuchnia – remont świetlicy w Gawrońcu” została podpisana 8 lipca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ul. Kołobrzeska 43/12. 78-300 Świdwin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie nr 9/ZP/KARR/2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UŻYWANEGO SERWERA KOMPUTEROWEGO

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. sprzeda używany, sprawny technicznie serwer komputerowy. Termin składania ofert upływa 31 lipca 2020 r. o godz. 15:30. Więcej informacji w załączeniu.

Zarząd KARR S. A. przedłuża termin składania ofert do dnia 10 sierpnia do godz. 15.30

Skip to content