Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 42/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wolin o tytule „Modernizacja Biblioteki Publicznej poprzez montaż rampy najazdowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz doposażenie świetlicy” została podpisana 18 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminny Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Przetarg na artykuły spożywcze w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych

do siedziby KARR S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Termin składania ofert upływa w dn. 07.10.2020 r. o godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3d28a34-5046-4aa6-badf-f4e8c23dc9f9.

Załączniki:

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 28/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Gostyń o tytule „Centrum integracji w Gostyniu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 10 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Ochotniczą Straż Pożarną w Gostyniu, Gostyń 21, 72-405 Gostyń.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 33/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Świeszewo o tytule „Moc i siła – nikt nas nie zatrzyma” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 12 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich w Świeszewie „Świeszewianki”, Świeszewo 27, 72-300 Świeszewo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 50/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Niemica o tytule „Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Niemica” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 22 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminą Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięć zapytań o udzielenie zamówienia nr 48/ZP/US/REWI/2020 i 49/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowy:

  1. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieszcz o tytule „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pieszczu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 22 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich „Aksamitki”, Wszedzień 28, 76-113 Postomino.
  2. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Królewo o tytule „Odnowienie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Królewie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 22 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich „Aksamitki”, Wszedzień 28, 76-113 Postomino.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówienia nr 39/ZP/US/REWI/2020, 40/ZP/US/REWI/2020, 30/ZP/US/REWI/2020, 36/ZP/US/REWI/2020 oraz 46/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że:

  1. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Dobrowo o tytule „Szczęśliwe dzieciaki” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 22 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich „Marysieńki”, Świeszyno 36, 76-024 Świeszyno.
  2. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kwasowo o tytule „Razem gotujemy i integrujemy się – doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwasowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 18 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno.
  3. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kani o tytule „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę miejsca parkingowego w Kani” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 23 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich w Kani, Kania 61/2, 73-120 Chociwel.
  4. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Czarnogłowy o tytule „Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 17 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminą Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.
  5. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kamienny Most o tytule „Edukacja przez innowację – remont i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Branżowej I Stopnia w Kamiennym Moście” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 23 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Al. Wojska Polskiego 78, 40-782 Szczecin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe nr 8/ZP/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych do projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 47/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Tychowo o tytule „Śladami dawnego Tychowa” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 19 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem „Tychowska Akademia Filantropii”, ul. Kochanowskiego 1/10, 78-220 Tychowo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 32/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Cetuń o tytule „Ścieżka zdrowia” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 1 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Miejskim Klubem Sportowym Gryf, ul. Polna 4, 76-010 Polanów.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.