Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi polegającej na opracowaniu graficznym, korekcie językowej, komputerowym składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz druku wraz z dostawą albumu dobrych praktyk.

Termin składania ofert upływa 2 sierpnia 2021 r. o godz. 15:30.

Ofertę należy składać wyłącznie poprzez portal „Baza Konkurencyjności” (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Zapytanie ofertowe jest dostępne tutaj (numer ogłoszenia: 2021-26142-60846).

Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail: m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie wyników postępowań w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy ogłoszenia wyników postępowań na:

 1. Wdrożenie 28 działań animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (nr 2021/BZP 00027403/05),
 2. Wdrożenie 34 działań animacyjnych włączających społeczności lokalne woj zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (nr 2021/BZP 00027827/05).

Informujemy także, że rozstrzygnięto postępowania z wolnej ręki na:

 1. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „AK29 – klub młodzieżowy – remont” (3-2/ZP/US/REWI/2021),
 2. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „AK29 – klub młodzieżowy – wyposażenie” (3-3/ZP/US/REWI/2021),
 3. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Budowa boiska do piłki siatkowej jako droga do integracji społeczności lokalnej” (3-5/ZP/US/REWI/2021)
 4. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w parku pomiędzy ul. Koszalińską a ul. Moniuszki” (3-7/ZP/US/REWI/2021),
 5. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Chodź na boisko, internet to nie wszystko” (3-10/ZP/US/REWI/2021),
 6. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Doposażenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie i Filii w Wisełce” (3-1/ZP/US/REWI/2021),
 7. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt na zabawy letnie” (3-9/ZP/US/REWI/2021),
 8. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Kulinaria dla Mieszkańców Gminy Tychowo szykujemy, dlatego sprzętu do gotowania potrzebujemy – doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Tychowie” (3-18/ZP/US/REWI/2021),
 9. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Magiczna scena – łącząca pokolenia” (3-14/ZP/US/REWI/2021),
 10. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa” (3-15/ZP/US/REWI/2021),
 11. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Odnawiajmy razem” (3-16/ZP/US/REWI/2021),
 12. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Rewitalizacja kościoła w Drozdowie połączona z piknikiem parafialnym” (3-8/ZP/US/REWI/2021),
 13. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Tychowie” (3-17/ZP/US/REWI/2021),
 14. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Karlinku – budowa boiska do koszykówki wraz z nasadzeniem drzew” (3-6/ZP/US/REWI/2021),
 15. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Rozhuśtany plac zabaw – uśmiechem dzieci” (3-4/ZP/US/REWI/2021),
 16. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „W krainie kraty różanego Rzyszczewa – poprawa estetyki przestrzeni wspólnej” (3-11/ZP/US/REWI/2021),
 17. Wdrożenie działania animacyjnego pt „W zdrowym ciele zdrowy duch – adaptacja pomieszczenia Szkoły Branżowej I Stopnia w Kamiennym Moście na salkę fitness” (3-12/ZP/US/REWI/2021),
 18. Wdrożenie działania animacyjnego pt. „Wylogowani z sieci – stworzenie miejsca integracji młodych dla aktywnego spędzania czasu poza internetem” (3-13/ZP/US/REWI/2021).

Więcej informacji w załącznikach.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027827/01

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 253 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464 z p. zm.), niniejszym przekazuje w załączeniu informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027827/01.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027403/01

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 253 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464 z p. zm.), niniejszym przekazuje w załączeniu informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr. 2021/BZP 00027403/01.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniach nr 2021/BZP 00027403/01 oraz 2021/BZP 00027403/01 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam informację z otwarcia ofert w postępowaniach nr 2021/BZP 00027403/01 oraz 2021/BZP 00027403/01 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Załączniki:

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO, O KWOCIE JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „REWITALIZACJA SZANSĄ NA AKTYWNĄ INTEGRACJĘ”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy informację dotyczącą kwot, jakie zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówień w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Załączniki:

Wydłużenie terminu naboru ofert w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” do 27 maja 2021 r.

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż terminy naboru ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia nr 2021/BZP 00027403/01 oraz 2021/BZP 00027827/01 na:

 • wdrożenie 28 działań animacyjnych animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (znak sprawy: 1/ZP/US/REWI/2021),
 • wdrożenie 34 działań animacyjnych animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (znak sprawy: 2/ZP/US/REWI/2021)

zostały przedłużone do 27 maja 2021 r.

Załączniki:

Wydłużenie terminu naboru ofert w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” do 20 maja 2021 r.

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż terminy naboru ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia nr 2021/BZP 00027403/01 oraz 2021/BZP 00027827/01 na:

 • wdrożenie 28 działań animacyjnych animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (znak sprawy: 1/ZP/US/REWI/2021),
 • wdrożenie 34 działań animacyjnych animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (znak sprawy: 2/ZP/US/REWI/2021)

zostały przedłużone do 20 maja 2021 r.

Załączniki:

Wydłużenie terminu naboru ofert w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” do 11 maja

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż terminy naboru ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia nr 2021/BZP 00027403/01 oraz 2021/BZP 00027827/01 na:

 • wdrożenie 28 działań animacyjnych animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (znak sprawy: 1/ZP/US/REWI/2021),
 • wdrożenie 34 działań animacyjnych animacyjnych włączających społeczności lokalne woj. zachodniopomorskiego w proces rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” (znak sprawy: 2/ZP/US/REWI/2021)

zostały przedłużone do 11 maja 2021 r.

Załączniki:

Skip to content