Informacja o dniach wolnych od pracy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.2021 r. oraz 07.01.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie nieczynna. Zapraszamy w pozostałe dni.

Konferencja „Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”

JUŻ JUTRO rozpoczyna się konferencja „Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” organizowana przez Szowes Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz PFRON Oddział Zachodniopomorski Szczegóły w tym program dostępne na stronie:https://owes.es/…/zaproszenie-konferencja-ekonomia…/

Zaproszenie na 2-dniową wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWZ w Szczecinie ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 2-dniowej wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Celem wizyty jest wsparcie początkujących innowatorów oraz osób zainteresowanych tworzeniem innowacji społecznych, wzmocnienie ich potencjału merytorycznego
i organizacyjnego oraz podniesienie kompetencji niezbędnych do projektowania innowacji, a także wzajemnego dzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami
i inspiracjami.

Wizyta odbędzie się w terminie 29-30 września 2021 r., plan i program wizyty w załączeniu.

Koszty dojazdu (z miejsca zbiórki), zakwaterowania i wyżywienia podczas wizyty studyjnej pokrywa organizator.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wizycie studyjnej prosimy o wysłanie formularza zgłoszenia (wzór w załączeniu) do dnia 17 września 2021 r. na adres: mszymanska@wzp.pl

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w wizycie będzie decydowała data przesłania zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w wizycie studyjnej będą powiadomione telefonicznie lub mailowo.

Informacja na temat projektu PO WER „Włącznik Innowacji Społecznych” dostępna jest na stronie: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/

Osoba do kontaktów w sprawie wizyty: Magdalena Szymańska tel. 91 42 53 674.

Załączniki:

Konkurs “Nakręceni EFS-em”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs dziennikarski “Nakręceni EFS-em” polega na przygotowaniu reportażu, wywiadu  lub innej produkcji (jedynie audiowizualnej) prezentującego uczestników projektu i/lub projektodawców, którzy z sukcesem skorzystali ze wsparcia w ramach projektów RPO WZ lub PO WER/zrealizowali projekt.

Celem konkursu jest:

 • promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim poprzez pokazanie efektów i korzyści z zrealizowanych projektów;
 • przedstawienie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które z nich skorzystały
 • podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania środków unijnych,
 • możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS;
 • propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja programów.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (osoby  fizyczne, pracujące lub uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w poniższych kategoriach wiekowych (wiek liczony będzie na dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń):

 • osoby w wieku  poniżej 18 lat (do dnia poprzedzającego 18 urodziny);
 • osoby pełnoletnie (od dnia ukończenia 18 r.ż.).

W konkursie mogą wziąć udział zarówno nieprofesjonaliści jak i twórcy z dorobkiem artystycznym, w tym m.in.: osoby, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na założenie własnej działalności gospodarczej, uczestnicy projektów w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz osoby realizujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin nadsyłania prac konkursowych od 30.08.2021 r. do 18.10.2021 r.

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych.

Prace konkursowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

Kategoria do 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Kategoria powyżej 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Prace konkursowe dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Kategoria do 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Kategoria powyżej 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP
w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/power, www.rpo.wup.pl, w terminie do dnia 12 listopada 2021 roku.

Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu – odbędzie się siedzibie Filii WUP w Koszalinie lub w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku.

Załączniki:

Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Funduszów Europejskich

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych, w tym osoby fizyczne, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządów terytorialnych, przedsiębiorców oraz lokalnych liderów do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pn. „Fundusze Unijne to CODZIENNOŚĆ! Budujemy dobro, tworzymy wartości”.

Podczas dnia otwartego nasi doradcy przybliżą Państwu zarówno szanse wynikające z ekonomii społecznej (stanowiącej uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego), jak również możliwe dzięki Funduszom Europejskim pożyczki (JEREMIE 2) i dofinansowania, bardzo często stanowiące wyznacznik sukcesu dla ciekawych pomysłów i inicjatyw.

Ponadto, postaramy się przedstawić dobre praktyki i odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania w zakresie szans rozwoju przedsiębiorstw społecznych i prywatnych oraz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Jeśli chcesz poznać naszą bogatą ofertę lub skorzystać z naszego wsparcia – to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy 17 września 2021 r. od 7:30 do 15:30 do naszej siedziby przy ul. Przemysłowej 8!

Informacja o zmianie regulaminu w ramach projektu pn. “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Oznaczenie-materia%C5%82%C3%B3w.jpg

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie w regulaminu konkursu dotyczącego realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych, która polega na usunięciu z pkt. 10 sekcji “I. Realizacja przedsięwzięcia” zdania o treści: “Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego nie przekroczy  3 miesięcy”.

Załączniki:

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Andrzeja Durki

od roku 2015 Członka Rady Nadzorczej

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Pan Andrzej Durka przez lata dzielił się z nami swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem zawodowym i społecznym.

Przede wszystkim zapamiętamy jednak Pana Andrzeja Durkę jako osobę otwartą, pozytywną wobec wszystkich osób, którym dane było się z Nim spotkać i współpracować.

Jakub Rembowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej KARR S.A.

Natalia Wegner

Prezes Zarządu KARR S.A.

Pracownicy i Współpracownicy

KARR S.A.

Zaproszenie do udziału w webinarium pn. „Małe Skarby idą do żłobka, a opiekunowie do pracy”

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku zaprasza do udziału w webinarium pn.Małe Skarby idą do żłobka, a opiekunowie do pracy”.

Wydarzenie odbędzie się 17 sierpnia 2021 r., godz. 10.00 – 10.40. Czas rejestracji upływa 16 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat wsparcia rodziców, opiekunów prawnych w zakresie opieki żłobkowej..

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne w wersji elektronicznej. Planowane zakończenie – godz. 10.40.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub 606 985 226)
lub elektroniczne (
e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16.08.2021 r.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek m.in. dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach
i szkoleniach.

Organizator spotkania informacyjnego: 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

Ul. Warcisława IV 16

78 – 400 Szczecinek

Tel.: 94 372 92 50, 606 985 226, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Zaprasza zespół LPI:

Edyta Wieleba – Matyśniak

Magdalena Leszczyńska

Karolina Filowiat

Zaproszenie na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych

Mobilne Punkty Informacyjne w Czaplinku oraz Drawsku Pomorskim

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miejskim w Czaplinku oraz Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych, podczas których będzie można otrzymać informację m.in. o:

 • wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • zasadach pozyskania dofinansowania,
 • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

Najbliższe Mobilne Punkty Informacyjne odbędą się:

 • 4 sierpnia 2021 r., w godzinach od 8:00 do 10:30 – Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, sala narad.

 • 4 sierpnia 2021 r., w godzinach od 11:15 do 13:45 – Starostwo Powiatowe
  w Drawsku Pomorskim, Plac
  Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, sala narad.

Dla kogo?

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

działający przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku

Ul. Warcisława IV 16, 78 – 400 Szczecinek

Tel. 94 372 92 50,606 985 226

e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Pliki:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa na MPI – Czaplinek
 2. Zgłoszenie uczestnictwa na MPI – Drawsko Pomorskie

 

 

Skip to content