Zaproszenie do udziału w spotkaniu Startup Shot – aplikacje mobilne

Serdecznie zapraszamy do udział w cyklu bezpłatnych spotkań biznesowych!

Startup Shot to cykl spotkań biznesowych dedykowanych młodym przedsiębiorcom, przedstawicielom ekosystemu startupowego oraz wszystkim osobom zainteresowanym prowadzeniem własnej innowacyjnej spółki lub początkującej firmy. Wydarzenie jest możliwością, aby w nieformalnej atmosferze za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji internetowej w gronie ekspertów oraz doświadczonych przedsiębiorców zaprezentować swoje inicjatywy lub pomysły biznesowe oraz wymienić się doświadczeniami. Dzięki udziałowi w spotkaniu jego uczestnicy mają szansę poszerzyć swoje kontakty biznesowe oraz pozyskać ekspercką wiedzę mogącą pomóc w rozwoju ich biznesowych pomysłów.

• Kiedy: 27 września 2022 r. godz. 18:00

• Gdzie się zapisać: https://startupshotaplikacje.getresponsepages.com

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w KARR S.A.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i lokalnych liderów do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pn. Ekonomia społeczna – inwestycja w społeczność lokalną”, organizowanym w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2022.

Termin: 7 października 2022 r. godz. 9.00-14.00

Miejsce: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Przemysłowa 8 Koszalin, II piętro

OWES Koszalin to przedsięwzięcie realizowane dzięki funduszom unijnym,  mające na celu tworzenie, wzmacnianie i rozwój sektora ekonomii społecznej. Jeśli chcesz dowiedzieć się na czym polega nasza praca, założyć stowarzyszenie, przedsiębiorstwo społeczne lub spółdzielnię socjalną –   to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Podczas wydarzenia nasi doradcy przybliżą Państwu ofertę i narzędzia OWES, szanse wynikające
z ekonomii społecznej oraz zaprezentują dobre praktyki podmiotów, dla których ekonomia społeczna stała się kluczem do sukcesu.

Przyjdź, a pokażemy Ci co udało nam się osiągnąć dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.dniotwarte.eu/

Serdecznie zapraszamy!

12 września br. rusza nabór zgłoszeń do 8 edycji Konkursu „Firma na start”

Nie przegap szansy na wygranie 33 tysięcy złotych w Kategorii I. oraz 4,5 tysięcy złotych za I. miejsce w Kategorii II. oraz wiele innych cennych nagród !

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Koszalin wraz z Partnerami zaprasza do udziału uczestników w dwóch Kategoriach:

Kategoria I: osoby fizyczne od 18 do 35 r.ż. – studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmę (nie tylko dla mieszkańców Koszalina);

Kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadpodstawowych.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę konkursową:

www.koszalin.pl/firma

Spotkanie informacyjne w Połczynie-Zdroju

W dniu 20 lipca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Połczynie Zdroju miało miejsce spotkanie pracowników Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przedsiębiorcami. Celem spotkania było zaprezentowanie oferty niskooprocentowanych pożyczek na rozwój działalności gospodarczej z programu Jeremie 2 i pożyczki uniwersalne oraz wsparcia finansowego w formie refundacji poniesionych kosztów na szeroko rozumiane usługi rozwojowe, tj. szkolenia, kursy zawodowe i językowe, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring, itp., dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. 

Dzięki zorganizowanemu przez Burmistrza, Pana Sebastiana Witka spotkaniu, połczyńscy przedsiębiorcy pozyskali informacje o skutecznych formach wsparcia dla ich firm.

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA rok produkcji 2009

Zarząd Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza pisemny przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży środka trwałego (samochód osobowy Opel Astra, rok produkcji 2009), znajdującego się w siedzibie spółki przy ulicy Przemysłowej 8 w Koszalinie, stanowiącego własność Spółki.

Kompletną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą /kurierem w sekretariacie Spółki KARR S. A. przy ul. Przemysłowej 8, 75-216 Koszalin (III p.) do dnia 08.08.2022 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z nazwą nadawcy i napisem „Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego”

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dn. 09.08.2022 o godzinie 9:00 w siedzibie KARR S. A.

Środek trwały można obejrzeć w terminie 25.07.2022 r.- 08.08.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00  po uprzednim uzgodnieniu z p. Markiem Wietrzyńskim tel. 501-703-621.

Szczegóły  znajdują się w poniższych Załącznikach:

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Wzór umowy kupna – sprzedaży.

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej stała się częścią Social Economy Europe

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (tworzona przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Fundację Nauka dla Środowiska, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Fundację Pod Aniołem oraz Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES) stała się częścią Social Economy Europe – organizacji działającej przy Komisji Europejskiej, która zrzesza ważnych partnerów europejskich działających w obszarze ekonomii społecznej.

Od teraz jesteśmy częścią tej europejskiej społeczności. Reprezentujemy jako jedyny partner z Polski sektor ekonomii społecznej. To dla Nas wielki zaszczyt i duma motywująca do dalszej pracy oraz kolejny krok w rozwoju na poziomie organizacji, sektora ekonomii społecznej oraz regionu Pomorza Zachodniego. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i partnerskie relacje umożliwiające budowanie coraz silniejszego sektora ekonomii społecznej w regionie.

Wypowiedź p. Anny Bańkowskiej, członka zarządu województwa zachodniopomorskiego, w związku z przystąpieniem SZOWES do SEE.

Ruszył Program Społecznik na lata 2022-2024

Masz pomysł? Napisz wniosek, weź dotację i… działaj! Ruszył Program Społecznik 2022-2024

Program Społecznik 2022-2024 jest konsekwencją dotychczasowych działań w obszarze rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich na Pomorzu Zachodnim. Za cel główny Programu przyjmuje się budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości.

W ramach konkursów na mikrodotacje planuje się przyznanie minimum 585 mikrodotacji w danym roku kalendarzowym (min. 117 mikrodotacji na dany subregion) w wysokości do 5.000,00 zł każda, o łącznej wartości 2 925.000,00 zł


Nabór wniosków w terminie 21.03.2022r. – 10.04.2022r.

Ogłoszenie wyników 9.05.2022r.

Realizacja inicjatyw w terminie 16.05.2022r. – 06.12.2022r.

Więcej szczegółów pod linkiem : https://spolecznik.karrsa.eu/

Skip to content