Wznowienie naboru wniosków na Pożyczki Płynnościowe z dniem 10.09.2020 r.

Informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od dnia 10 września 2020 r. wznawia nabór wniosków pożyczkowych – Pożyczka Płynnościowa. Dokumenty aplikacyjne znajdują się na naszej stronie www.karrsa.eu.

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego dotkniętych skutkami Covid-19 do składania dokumentów pożyczkowych.

Ankieta dla mieszkańców Koszalina

Szanowni Mieszkańcy Koszalina, Gmina Miasto Koszalin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie przystąpił do opracowania nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021-2025.

Strategia precyzuje i weryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszym mieście, a także określa sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji, potrzebna jest współpraca całej społeczności Koszalina.

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety do dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Link do ankiety:

https://forms.gle/V12UKU31eyhmArKdA

Zapraszamy do składania wniosków w ramach naboru II na rok 2020

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o uruchomieniu zawieszonego dotychczas z przyczyn epidemiologicznych II naboru wniosków w ramach Programu Społecznik na rok 2020.

Nabór rozpocznie się 19 sierpnia 2020 r. i będzie  obejmował wyłącznie I filar – Mikrodotacje. Dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł otrzyma minimum 225 inicjatyw w skali województwa. Oznacza to, że w każdym z pięciu subregionów zostanie dofinansowanych min. 45 projektów.

Budżet przeznaczony na inicjatywy to 900.000,00 zł. Nowością w nadchodzącym naborze będzie wspieranie działań zwiększających zaangażowanie młodzieży w życie lokalnych i szkolnych społeczności, wzmacniających świadomość obywatelską uczniów i studentów oraz pobudzających młodych do tworzenia własnych inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia.

Wnioski można składać w generatorze Witkac  od 19 sierpnia 2020r.  do 30 sierpnia 2020r. do godz. 23.59

Projekty  w ramach II naboru na rok 2020 można realizować w terminie od 23 września do  6 grudnia 2020 r.

Więcej informacji i dokumentacja do pobrania pod linkiem: http://spolecznik.karrsa.eu/2020/08/14/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-ramach-naboru-ii-na-rok-2020/

UWAGA KOMUNIKAT!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje,
że wszelkie usługi realizowane są przez Spółkę bezpośrednio-bez udziału osób czy firm pośredniczących.

Jednocześnie informujemy, że KARR S.A. nie pobiera opłat dodatkowych, prowizji itp.

za udzielenie pożyczki, grantu, dotacji i innych form wsparcia.

Webinarium pn. “Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców (MŚP)”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne webinarium pn. “Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców (MŚP)”, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2020 roku w godz. 11:00 – 11:40.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres  lpi-koszalin@wzp.pl  do 09 lipca 2020 r. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia  (10 lipca 2020 r.). 

Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon. W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. Liczba uczestników ograniczona, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.

„Społeczna rewitalizacja” w finale REGIOSTARS

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo,

projekt realizowany w partnerstwie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w finale REGIOSTARS !!!

Dlatego prosimy o Wasze głosy!

Jury składające się z ekspertów z Komisji Europejskiej doceniło nasze działania zakończone w 2016 roku, w projekcie pn. „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Aktywa Plus Emilia Kowalska, 4C – Centrum Ekonomii Społecznej na terenie 18 gmin naszego województwa. Efektem pracy i zaangażowania społeczności i animatorów lokalnych, Włodarzy, a także partnerskiej współpracy są kolejne projekty obejmujące działania rewitalizacyjne – tym razem już w 71 gminach naszego województwa!

Głosowanie trwa do 9 lipca – bądźcie z nami!

Aby zagłosować, wystarczy kliknąć na ikonę serduszka przy projekcie „SOCIAL REVITALIZATION” na poniższej stronie: https://regiostarsawards.eu/?fbclid=IwAR31VhW9uuAXxgegAPxqEGxgg61oQiTASgOuypdWYl8yUIqzFBp0hMR9qZ4.

Dziękujemy za głosy!

Informacja dla klientów Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Szanowni Państwo!

W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 zachęcamy do zdalnej formy kontaktu z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. Wizyty w siedzibie firmy są możliwe tylko w przypadku uprzedniego telefonicznego umówienia się z personelem.

Dane kontaktowe są dostępne pod adresem https://karrsa.eu/wp-content/uploads/2020/04/KARR_kontakt_zaktualizowany.pdf.

W sprawach związanych z poszczególnymi projektami uprzejmie prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych:

 1. OWES, region koszaliński – http://owes.koszalin.pl/kontakt_2/.
 2. JEREMIE2 – https://karrsa.eu/fundusz-pozyczkowy-jeremie/.
 3. Społecznik – http://spolecznik.karrsa.eu/kontakt/.
 4. Usługi Rozwojowe – http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/.
 5. Rewitalizacja szansą na aktywną integrację – https://www.spolecznarewitalizacja.pl/projekt2.html.
 6. Mikrodotacje – http://mikrodotacje-mil.karrsa.eu/kontakt.

Rozstrzygnięcie konsultacji społecznych w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Szanowni Państwo!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. informuje, iż rozstrzygnięto konsultacje społeczne w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Ich przedmiotem było ustalenia na podstawie głosowania elektronicznego i tradycyjnego które ze zgłoszonych fiszek przedsięwzięć inwestycyjnych otrzymają promocję do etapu zapytania na udzielenie zamówienia.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się w dniu 26.05.2020 r. Ich zakończenie nastąpiło w dniu 02.06.2020 r. o godzinie 23:59. Zgłoszono do nich następujące fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych:

 1. „Szczęśliwe dzieciaki” – przedmiotem inwestycji będzie wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dobrowie w urządzenia zabawowe (tj. zestaw składający się z schodków, pomostu i ślizgawki, piaskownicę, bujaka, 2 huśtawek oraz kółka i krzyżyka), które umilą czas najmłodszym uczniom pomiędzy zajęciami szkolnymi. Finalizacja projektu odbędzie się w formie festynu rodzinnego.
 2. „Śladami dawnego Tychowa” – w ramach przedsięwzięcia na ścianie jednego bloków przy ul. Szczecineckiej
  w Tychowie zostanie namalowany mural o tematyce historycznej, który przedstawi dworzec kolejowy z ok. 1910 roku.  To będzie drugie takie dzieło w tej okolicy. Projekt zostanie uzupełniony o postawienie na świeżym powietrzu dwóch betonowych grillów do użytku publicznego. Grupa inicjatywna przewiduje realizację wydarzenia animacyjnego w formie uroczystego otwarcia.
 3. „Zieleń wprowadzamy o zdrowie mieszkańców dbamy” – w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowany  nowy, zielony, nowoczesny i bezpieczny przystanek wykonany ze stali (konstrukcja) i drewna (siedziskai ławki) przy ul. Dworcowej w centrum Tychowa wraz z nasadzeniami zieleni wokół niego. Wnioskodawcy planują dodatkowo przeprowadzić otwarcie z poczęstunkiem i serią zabaw dla dzieci.

Uprzejmie informujemy, że fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych pn. „Szczęśliwe dzieciaki” oraz „Śladami dawnego Tychowa” otrzymały promocję do etapu do etapu zapytania na udzielenie zamówienia, uzyskując największą liczbę głosów. Szczegółowe informacje są dostępne w załączniku „Konsultacje społeczne – lista rankingowa”.

Jednocześnie informujemy, że zapytania na udzielenie zamówienia dot. ww. przedsięwzięć zostaną niebawem ogłoszone przez Operatora.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach naboru specjalnego Program Społecznik na Ratunek

Decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 1 czerwca o godz. 10:00 rusza nabór specjalny w Programie Społecznik. Mikrodotacje będą przyznawane w ramach Programu Społecznik na Ratunek. Będą to kolejne środki, które pomogą zachodniopomorskim organizacjom pozarządowym w walce z Covid-19 w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.

W Programie Społecznik na Ratunek organizacje pozarządowe mają szansę na pozyskanie minimum 67 dotacji w wysokości od 1000    do 4 000 . Łączna wartość wsparcia wyniesie 268 tys. zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana w równych częściach z podziałem na 5 subregionów. O mikrodotacje mogą starać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, a nabór będzie trwał do wyczerpania puli środków.

Nabór specjalny obejmuje działania, w ramach których możliwe jest złagodzenie skutków pandemii, działania są możliwe do realizacji, a niemożliwe do sfinansowania z innych źródeł przy założeniu działań na rzecz ogółu organizacji pozarządowych, i realizacji:

1) wsparcia organizacji pozarządowych w ujęciu:
a) instytucjonalnym – np. na częściowe pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji ich celów statutowych przy okazji realizacji działań;
b) rzeczowym – np. zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji  bieżących działań;
c) szkoleniowo – informacyjnym – np. wsparcie informacyjno-doradczo-księgowo-webinariowe, kampanie itp.;

2) wsparcia psychologicznego – realizacji działań polegających na udzielaniu pomocy indywidulanej, grupowe w różny możliwy sposób;

3) inicjatyw oddolnych – działań wolontarystycznych, pomocowych, animacyjnych (np. akcje wsparcia potrzebujących osób / grup, pomoc sąsiedzka itp.).

Wszystkie  realizowane inicjatywy muszą zmierzać do:
1) osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu Społecznik na lata 2019 -2021;
2) przeciwdziałania skutkom pandemii covid 19;
3) współdziałania z innymi podmiotami w sprawie wspólnego przeciwdziałania skutkom pandemii.

Dokumenty dotyczące naboru specjalnego Program Społecznik na Ratunek:

Zapraszamy do kontaktu z Animatorami Lokalnymi .

Skip to content