„Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”- podpisanie umowy

Na fotografii: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblebicz oraz Prezes KARR S.A. Natalia Wegner

W dniu 20.10.2023 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowę na realizację projektu pt. „Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”
w ramach działania 6.6 Rozwój Pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie programu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na kwotę ogółem: 39 079 590,00 zł (dofinansowanie: 33 215 490,00 zł). Data rozpoczęcia realizacji projektu to 1 października 2023 r.,
a zakończenia to 30 września2026 r.

Celem projektu jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego
i dobrze dostosowanego środowiska pracy, poprzez udział w usługach rozwojowych za pośrednictwem BUR, tj. szkoleniach, kursach zawodowych, doradztwie, studiach podyplomowych, egzaminach, usługach e-learningowych, usługach umożliwiających adaptacje do zmian w gospodarce w zakresie poprawy jakości zarządzania.

Dzięki dystrybucji środków opartej o system popytowy, tj. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, pracodawcy samodzielnie określą,
jakie usługi rozwojowe są potrzebne ich przedsiębiorstwom i pracownikom.

Możliwe też będzie poprzedzenie usługi rozwojowej wsparciem doradczym Operatora w celu ustalenia kluczowych kierunków realizacji wsparcia na rzecz przedsiębiorstwa i jego pracowników. Usługi rozwojowe będą wybierane przez MŚP z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), spośród oznaczonych możliwością dofinansowania z EFS+.

Wsparcie polegać będzie na refundacji części poniesionych kosztów (w zależności od rodzaju i specyfiki MŚP 50%, 60% lub 80% ceny netto usługi rozwojowej w ramach pomocy de minimis) na realizację usługi rozwojowej.

4. edycja konkursu gospodarczego marszałka Olgierda Geblewicza

Rozpoczyna się czwarta edycja konkursu gospodarczego marszałka Olgierda Geblewicza.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Pomorza Zachodniego. Jego celem jest wyróżnienie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych podmiotów z regionu, które oferują wyjątkowe produkty i usługi, tworzą miejsca pracy, realizują odważne pomysły, współpracują ze światem nauki czy branżą kreatywną. Ważnejsze od wyników finansowych firm są pomysł na biznes, nowoczesność i kreatywność, a także wytrwałość i rzetelność w prowadzeniu działalności i dążeniu do celu.

Bandera sukcesu jest znakiem coraz większej floty firm, które współtworzą nowoczesną gospodarkę regionu, wzmacniają Pomorze Zachodnie ekonomicznie i społecznie. Konkurs organizowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza ma promować kreatywnych, nowoczesnych, rzetelnych przedsiębiorców sektora MŚP.

– Chcemy wyróżniać i wspierać tych, którzy w myśleniu o biznesie wychodzą poza schematy, są kreatywni, rozwijają nowe technologie, oferują unikalne produkty czy usługi, tworzą miejsca pracy, współpracują ze światem nauki – wylicza marszałek Olgierd Geblewicz. – Chcemy tych ambitnych i pracowitych ludzi pokazać światu. Oni już obrali właściwy kurs, płyną po sukcesy. Jako samorząd województwa chcemy im pomóc „wiosłować”, a może raczej wymienić silnik na nieco większy, silniejszy – wyjaśnia obrazowo marszałek.

Jak dokonać zgłoszenia konkursu? Wystarczy wypełnić formularz na stronie https://konkursgospodarczy.pl/ , krótko przedstawić firmę, dotychczasowe osiągniecia i plany na przyszłość.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 czerwca do 5 lipca 2023 r. Tydzień później zostanie przedstawionych 20 finalistów. Wyboru dokona dziewięcioosobowa kapituła konkursu, w której zasiadają m.in. doświadczeni przedsiębiorcy z regionu.

Wyniki II naboru w 2023 r. PROGRAMU SPOŁECZNIK

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki II naboru wniosków na rok 2023 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym .
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 8.2.16 Regulaminu konkursu na mikrodotacje ” Nie ma możliwości negocjacji i odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których zostanie sporządzona lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.”

SUBREGION A

SUBREGION B

SUBREGION C

SUBREGION D

SUBREGION E

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.

Zaproszenie do udziału w 10. edycji DOFE

Obchody 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

W piątek 12 maja w godzinach 9.00-14.00 spotkajmy się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.! 😊  

Podczas dnia otwartego nasi doradcy przybliżą Państwu zarówno szanse wynikające
z ekonomii społecznej (stanowiącej uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego), jak również możliwe dzięki Funduszom Europejskim pożyczki i dofinasowania, bardzo często stanowiące wyznacznik sukcesu dla ciekawych pomysłów i inicjatyw. Ponadto, postaramy się przedstawić dobre praktyki i odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw społecznych i prywatnych. Dla wszystkich gości przewidziano materiały informacyjno-promocyjne oraz słodki poczęstunek.

Jeśli chcesz poznać naszą bogatą ofertę lub skorzystać z naszego wsparcia – to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy!

Inauguracja nowej perspektywy finansowej

W dniu 31 marca 2023 roku w Posejdon Center w Szczecinie miała miejsce uroczysta konferencja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, której celem było oficjalne uruchomienie programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Na konferencji, gość honorowy – prof. Jerzy Buzek, powiedział że od momentu wstąpienia do UE, w 2004 roku, Pomorze Zachodnie przeszło wielką, pozytywną metamorfozę. W oparciu o analizy dokonane przez  Polską Akademię Nauk, stwierdził, że dzięki Funduszom Europejskim, największy skok dokonał się właśnie w naszym województwie.

Budżet nowego programu będą tworzyć środki na inwestycje pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1,2 miliarda euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (468 milionów euro). W sumie to 1 miliard 686 milionów euro. Ponad 33% ze środków z EFRR to wydatki na tzw. agendę klimatyczną. W sferze gospodarki duży nacisk zostanie położony na B+R. Rozwijana będzie również nadal sieć tras rowerowych. W nowej perspektywie nie zabraknie inwestycji w ochronę zdrowia, edukację oraz włączenie społeczne.

Pierwsze konkursy mają ruszyć już w II kwartale 2023 roku.

Zaproszenie na webinarium  pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne  Webinarium  pn. „Webinarium  pn. „Usługi rozwojowe dla MŚP z Funduszy Europejskich”.

Webinarium odbędzie się 15 grudnia  2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są  wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 08:00.

Kiedy?

15 grudnia 2022 r. w godz. 10.00 – 11.00.

Gdzie? 

Aby wziąć udział w webinarium, należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (15 grudnia 2022 r.). 

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę webinarium. 

Liczba uczestników ograniczona, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw oraz ich pracowników z  województwa zachodniopomorskiego.

Program webinarium

 • 10:00 – 10:10 Powitanie uczestników, przedstawienie oferty sieci PIFE
 • 10:10 – 10:40 „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” – przedstawiciel Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • 10:40 – 11:40 Pytania i odpowiedzi

Organizatorzy webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
ul. Monte Cassino 2, 75-412Koszalin
tel.: 094 31774 07, e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
https://uslugirozwojowe.karrsa.eu/ 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.

SZOWES z nagrodą Zachodniopomorskich Magnolii EFS

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej podczas poniedziałkowej gali otrzymała nagrodę w kategorii “Beneficjent z pasją” w ramach konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS.

To duże wyróżnienie oraz dowód wysokiej jakości usług, które SZOWES świadczy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na rzecz podmiotów ekonomii społecznej na Pomorzu Zachodnim.

KARR S.A. jest liderem partnerstwa Fundacji Nauka dla Środowiska, 4C Centrum Ekonomii Społecznej, Fundacji Pod Aniołem, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Emilia Kowalska. Cieszymy się, że dzięki SZOWES możemy aktywnie wspomagać sektor ekonomii społecznej w regionie.

KARR S.A. realizuje współpracę międzynarodową w ramach projektu baSE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako lider Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przystąpiła do współpracy międzynarodowej. Projekt baSE został wybrany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Europejska Agenda Umiejętności 2020 potwierdziła Blueprint jako kluczową inicjatywę w celu stworzenia nowych podejść strategicznych i współpracy na rzecz konkretnych rozwiązań w zakresie rozwoju umiejętności w ekosystemach przemysłowych, w tym w ekosystemach bliskości [z j. angielskiego proximity – dop. redakcji] i ekonomii społecznej wprowadzonych przez zaktualizowaną politykę przemysłową UE.

Głównymi celami projektu są:

 • opracowanie strategii umiejętności sektorowych,
 • zaprojektowanie konkretnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń,
 • stworzenie długoterminowego planu działania,
 • rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności i bezrobocia.

Projekt baSE ma na celu utworzenie sojuszu na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności dla ekonomii społecznej i ekosystemu bliskości, obejmującego szeroki zakres kluczowych interesariuszy: firmy, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje badawcze, partnerów społecznych, a także ekspertów sektorowych. Sojusz ten będzie opierać się na solidnych podstawach dostarczonych przez poprzednie i bieżące inicjatywy i badania na poziomie sektora.

Projekt baSE umożliwi wymianę wiedzy między szkolnictwem wyższym, sferą kształcenia zawodowego oraz aktorami ekonomii społecznej, którzy przyczyniają się do ekosystemowego wzrostu. Pozwoli także zidentyfikować luki w umiejętnościach oraz zdefiniuje nowe w kontekście profili zawodowych w sektorze ekonomii społecznej. Projekt będzie realizować działania sektorowe i międzysektorowe w szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym, a ich wyniki i rezultaty będą miały rozległy i długotrwały wpływ na wspieranie ekosystemu bliskości i ekonomii społecznej:

 • Badanie luk w umiejętnościach aktorów sektora ekonomii społecznej przyczyni się zmniejszenia rozdźwięku pomiędzy popytem a podażą w zakresie edukacji i szkoleń;
 • Ramy kompetencji “SocioComp” dla nowych projektów programów nauczania oraz aktualizacją profili zawodowych określą obszary kompetencji, kompetencje, narzędzia i metodologie uczenia się i szkolenia oraz poziomy biegłości dla ekosystemu SE;
 • Platforma MOOC (Massive Open Online Course) zapewni interaktywne kursy z forami użytkowników lub dyskusjami w mediach społecznościowych, aby wspierać interakcje społeczności. Będzie także wspierać środowisko autentycznego nauczania hybrydowego z wykorzystaniem technologii mieszanych metod kształcenia (blended learning) dostosowanych do potrzeb różnorodnej siły roboczej sektora ekonomii społecznej.
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników ekonomii społecznej poprzez zaprojektowanie i dostarczenie czterech programów nauczania opartych na kompetencjach oraz wnioskach z badań dot. luk w umiejętnościach. Programy będą skupiać się obszarach podwójnej transformacji (zielonej i cyfrowej) oraz współpracy. W celu weryfikacji rezultatów zostaną przeprowadzone szkolenia pilotażowe.
 • Rekomendacje w zakresie polityki publicznej mające na celu wzmocnienie oferty instytucji szkolenia zawodowego w zakresie ekonomii społecznej oraz zapewnienie trwałości modelu BASE jako mechanizmu przewidywania umiejętności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Skip to content