AKCJONARIUSZE

Akcjonariusze

  • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (95,8%).
  • Gmina Miejska Koszalin (4,2%).

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

KRS 0000045345
NIP 669-14-29-630
REGON 330453619
Kapitał zakładowy 4 200 000 PLN