Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Zajączkowo o tytule „Rozbudowa Przystani przy ścieżce rowerowej do Zajączkowa” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.