O rewitalizacji w Karlinie

Dziś w Homanit Arena w Karlinie spotkali się przedstawiciele Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Gminy Karlino, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Fundacji “Nauka dla Środowiska” oraz liderów lokalnych i grup inicjatywnych projektu “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Wydarzenie było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk, ale i podsumowania aktualnego stanu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, a także wydarzeń animacyjnych. Tematyka spotkania objęła również plany na nadchodzące lata, które dotyczą aktywności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 związanej z Działaniem 7.1 “Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej” oraz 9.3. “Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Uczestnicy spotkania dzięki uprzejmości gospodarza, którego reprezentował Zastępca Burmistrza Karlina Pan Piotr Woś, mieli okazję, by naocznie podziwiać efekty prac wykonanych w ramach rewitalizacji.

Dyżur Animatora – Subregion D

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″
w dniu: 26.10.2019 r. godz. 16:00
Koszalin, ul. Młyńska 12, Biblioteka Publiczna Filia nr 3
Dyżur poprowadzi Animator Lokalny Piotr Machciński – subregion D

Rozstrzygnięcie postępowania nr 13/ZP/SPOŁ/2019

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 13/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego
pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu
nr 13/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Opracowanie raportu opisowego z badań ankietowych wraz z analizą statystyczną i prezentacją graficzną wyników.

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

informacja o rozstrzygnięciu postępowania _raport

Rozstrzygnięcie postępowania nr 15/ZP/SPOŁ/2019

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 15/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego
pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu
nr 15/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa niszczarki niezbędnej do realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

informacja o rozstrzygnięciu postępowania _niszczarka

Szkolenie Animatora – Subregion B

Zapraszamy na szkolenie w subregionie B dotyczące zasad rozliczania projektów w Programie Społecznik na lata 2019-2021 oraz naboru wniosków na rok 2020.

28.10.2019, w godz. 9:00 – 11:00, Łobez, ul. Pocztowa 22, Siedziba Spółdzielni Tacy Sami

Dyżur Animatora – Subregion C

Zapraszamy na dyżur Animatora Lokalnego zorganizowanego w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″ w dniach:

29.10.2019 r. godz. 16:30 – Połczyn Zdrój, ul. Parkowa 4, Centrum Kultury, sala w Galerii Kina Goplana
30.10.2019 r. godz. 17:00 – Kołobrzeg Urząd Miasta, sala konferencyjna

Dyżur Animatora – Subregion A

Zapraszamy na dyżury Animatorów Lokalnych zorganizowanych w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″ w dniach:

26.10.2019 r. w godz. 16:00 – 17:00 – Szczecin, ul. Cukrowa 8, Uniwersytet Szczeciński pokój 719, VII p.
28.10.2019 r. w godz. 15:45 – 16:45 – Szczecin ul. Kuśnierska 12b (wejście od ul. Grodzkiej) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
29.10.2019 r. w godz. 12:00 – 14:00 – Starostwo Powiatowe w Policach, sala 203

Dyżur Animatora – Subregion D

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″
w dniu: 25.10.2019 r. godz. 17:30
Węgorzewo Koszalińskie 40, Filia Biblioteczna
Dyżur poprowadzi Animator Lokalny Piotr Machciński – subregion D

Szkolenie Animatora – Subregion D

Zapraszamy na szkolenie w subregionie D dotyczące zasad rozliczania projektów w Programie Społecznik na lata 2019-2021 oraz naboru wniosków na rok 2020.

23.10.2019 r., godz. 15:30
Białogard Urząd Miasta ul. 1-go Maja 18, sala 214, I piętro, wejście A

Szkolenie poprowadzi Animator Lokalny Piotr Machciński

 

Szkolenie Animatora – Subregion B

Zapraszamy na szkolenie w subregionie B dotyczące zasad rozliczania projektów w Programie Społecznik na lata 2019-2021 oraz naboru wniosków na rok 2020:

22.10.19  Łobez, ul. Pocztowa 22, Siedziba Spółdzielni Tacy Sami, godz. 9:00
22.10.19 Golczewo, ul. Zwycięstwa 12 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, godz. 16:00
23.10.19 Resko, ul. Bohaterów Monte Cassino 9, Gminne Centrum Aktywności Lokalnej, godz. 16:00

 

Skip to content