Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

społecznik logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa artykułów spożywczych.

W terminie złożono 1 ofertę poprawną formalnie i spełniającą warunki udziału w postępowaniu.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania artykuły spozywcze


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.