Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 3 września 2019r. (Nr 58/ZP/US/REWI/2019) dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Zamawiający Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr 58/ZP/US/REWI/2019 pn.: „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” do dnia 17.09.2019r. do godz. 15:15.

Link do zapytania ofertowego nr 58 ZP US REWI 2019:

http://karrsa.eu/2019/09/zapytanie-ofertowe-58-zp-us-rewi-2019/


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.