Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na zapytanie ofertowe nr 58/ZP/US/REWI/2019

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 3 września 2019r. (Nr 58/ZP/US/REWI/2019) dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Zamawiający Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr 58/ZP/US/REWI/2019 pn.: „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” do dnia 17.09.2019r. do godz. 15:15.

Link do zapytania ofertowego nr 58 ZP US REWI 2019:

http://karrsa.eu/2019/09/zapytanie-ofertowe-58-zp-us-rewi-2019/

Skip to content