I Białoborskie Forum Przedsiębiorczości

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Zachodniopomorski Inkubator Przedsiębiorczości  w Koszalinie byli współorganizatorami I Białoborskiego Forum Przedsiębiorczości. Spotkanie odbyło się 27 lutego w tamtejszym Urzędzie Miasta. Na zaproszenie ZIP w spotkaniu udział wziął Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. Przybliżył uczestnikom założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się również z oferowanymi przez KARR S.A. możliwościami uzyskania niezwykle korzystnych pożyczek dla przedsiębiorców z funduszu Jeremie. I choć obecnie w KARR S.A. środki zostały wyczerpane, to już w najbliższych miesiącach ponownie pojawi się taka możliwość. Forum było doskonałą okazją do spotkania samorządowców z regionalnymi przedsiębiorcami i rozmów szczególnie o lokalnym biznesie i przedsiębiorczości. Ponad 20 przedstawicieli lokalnego biznesu uczestniczących w spotkaniu miało okazję zapoznać się również z zasadami funkcjonowania Kontraktu Samorządowego Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie uzyskując akceptację ze strony samorządu zwiększają swoje szanse na pozyskanie unijnych środków w nowej perspektywie finansowej.  – To doskonałe spotkanie, na którym samorządowcy, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu mogą poznać nie tylko wzajemne oczekiwania ale również korzyści płynące ze współpracy tych sektorów. KARR S.A. oraz ZIP zawsze chętnie włącza się w takie inicjatywy – powiedział Rafał Kietrys, prezes zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia http://www.bialybor.com.pl/aktualnosci/pokaz/247_i_bialoborskie_forum_przedsiebiorczosci_

 

Skip to content