Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2014

zlota_rybka_2014_MyriadKonkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2014 na półmetku

Każdego roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego organizuje kolejne edycje prestiżowych konkursów dla zachodniopomorskich przedsiębiorców: Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości.

Konkurs Gospodarczy to funkcjonujące od 1992 r. przedsięwzięcie o charakterze regionalnym, mające na celu wyróżnienie najlepszych firm, produktów, usług i inwestycji. Jest jednym z najstarszych, nieprzerwanie trwających konkursów w naszym województwie i jednocześnie wydarzeniem podsumowującym najważniejsze regionalne inicjatywy o charakterze gospodarczym.

 Konkurs Animator Regionalnej Przedsiębiorczości ma na celu wspieranie rozwoju  przedsiębiorczości na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek Województwa dokonuje wyboru Laureatów spośród zgłoszonych kandydatur. Są to osoby lub instytucje, które w sposób szczególny wykazują się aktywnością w dziedzinie rozwoju i promocji zachodniopomorskiej przedsiębiorczości.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Gospodarczego nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: Produkt Roku, Usługa Roku i Inwestycja Roku.
Spośród laureatów poszczególnych kategorii oraz firm nominowanych do nagrody Kapituła wybierze Firmę Roku.
Kandydatury zgłoszone do udziału w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2014 przeszły już przez pierwszy etap eliminacji. 25 czerwca 2014 r.
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło  się posiedzenie Kapituły Konkursu  Gospodarczego Marszałka. Zadaniem członków Kapituły była ocena zgłoszonych kandydatur oraz wybór nominowanych do II etapu.

Do udziału w Konkursie zgłoszone zostały 33 kandydatury, w tym w kategorii Usługa Roku – 21,
w kategorii Inwestycja Roku – 7 a w kategorii Produkt Roku – 5 zgłoszeń.

Kapituła, w drodze głosowania, wybrała firmy, które zostały nominowane do II etapu postępowania konkursowego.

Nominowane firmy to:

Produkt Roku

  1. „Podstawy komór próżniowych układu iniekcji wiązki neutralnej dla reaktora termojądrowego W7X” Zakład Techniki Próżniowej TEPRO S.A., Koszalin,
  1. „Produkty bezglutenowe” Drobimex Sp. z o.o., Szczecin,
  1. „Pomorski Produkt Markowy” Studio Reklamy KRUART, Koszalin.

Usługa Roku

  1. „Bezpieczne zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej” AMC Art. Medical Center Sp. z o.o. spółka komandytowa, Szczecin,
  2. „dogadamycie.pl” Brillant Partner Sp. z o.o., Koszalin,
  3. „Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci  i dorosłych” Firma NORMAN, Zakład Opieki Zdrowotnej NORMAN, Koszalin.

 Inwestycja Roku

  1. „Filharmonia – sala koncertowa”, Filharmonia Koszalińska im. St. Moniuszki, Inwestor: Gmina Miasto Koszalin,
  2.  „Lastadia Office”, Szczecin, Inwestor: SGI S.A.,
  3. „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu, plaża centralna”, Inwestor: Urząd Morski w Słupsku,
  4. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGR „Sieja” poprzez rewitalizację obiektu wodnego Sicina w Pyrzycach na potrzeby nowoczesnego łowiska wędkarskiego o funkcji rekreacyjnej i edukacyjnej”, Inwestor: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Członkowie Kapituły w trakcie wakacji odwiedzą nominowane  firmy w ich siedzibach, a następnie  zaprezentują swoje relacje na posiedzeniu Kapituły, które odbędzie się we wrześniu br.  Wówczas Kapituła wybierze Laureatów Nagrody Gospodarczej Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w poszczególnych kategoriach oraz Firmę Roku.

Uroczysta Gala Konkursu, w trakcie której Marszałek wręczy wyróżnionym nagrody, odbędzie się pod koniec roku.

Skip to content