Konkurs na najlepszy biznesplan pn. „Firma na Start”

W imieniu Prezydenta Piotra Jedlińskiego zachęcamy do udziału w trzeciej edycji konkursu „Firma na Start”. Ideą tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zaszczepienie w młodych ludziach myślenia biznesowego, a także wybór najciekawszego pomysłu na własną działalność gospodarczą i zapewnienie odpowiednich instrumentów do przekształcenia go w firmę.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie, prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Termin zgłaszania udziału w Konkursie – od 5 września do 4 października 2017 r.

Kto może wziąć udział w Konkursie ?

Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach:

Kategoria I: osoby  fizyczne w wieku  18  – 35 lat – studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmę;

Kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych.

Krok po kroku!

– Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy wraz z opisem pomysłu biznesowego i prześlij go w terminie do  4 października  2017 r. na adres Urząd Miejski w Koszalinie, ul . Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin z dopiskiem „Firma na Start 2017” oraz elektronicznie na adres e-mail biznesplan@um.koszalin.pl;

– Weź udział w obowiązkowych – bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Konkursu;

– Opracuj  biznesplan do zgłoszonego pomysłu  i dostarcz go do Organizatora w terminie do 15 listopada 2017 r. (w formie pisemnej i elektronicznej);

– Zaprezentuj swój biznesplan Kapitule Konkursowej;

– przyjdź na Galę Finałową, podczas której zaprezentowane zostaną oficjalne wyniki Konkursu!

 Konkurs realizowany jest  w trzech w 3 etapach:

  • Pierwszy etap Konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 05.09-10.10.2017 r. i obejmował będzie nabór zgłoszeń (do 04.10.2017) oraz ocenę formalną formularzy zgłoszeniowych.
  • Drugi etap Konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 10.10.-15.11.2017 r. i obejmował będzie przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz złożenie przez Uczestników gotowych biznesplanów.
  • Etap trzeci Konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 16.11.-20.12.2017 r. i obejmował będzie ocenę formalną i merytoryczną zgłoszonych biznesplanów, prezentację swoich pomysłów przez uczestników oraz wybór przez Kapitułę Konkursową najlepszego biznesplanu w każdej Kategorii.

Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Nagroda główna dla Zwycięzcy Kategorii I. 20.000 PLN brutto

kontakt:

biznesplan@um.koszalin.pl, tel 94 348 88 77 /94 348 87 93

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie www.koszalin.pl/firma

Skip to content