Rekrutacja na ostatnie szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” – Koszalin

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie  przypominamy o trwającej rekrutacji na ostatnie szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem systemu LSI2014,  które odbędzie się 4 grudnia 2017 r. Szkolenie adresowane jest do instytucji zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

 

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 24 listopada 2017 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Formularz zgłoszeniowy RPO 04.12.17 Koszalin

Skip to content