Gala Społecznika za nami…

Województwo Zachodniopomorskie jako pierwszy region ruszył z grantami dla aktywnych. W pierwszej edycji Społecznika zainteresowanie Programem wykazało blisko 1200 osób. Dofinansowano 515 działań na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł, angażujących społeczność do wspólnego działania, rozwiązywania problemów, wzmacniania struktur społecznych i budowania postaw obywatelskich na Pomorzu Zachodnim. Operatorem pilotażowej edycji Programu Społecznik była Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wszystkie projekty były udane, ale te najlepsze – wyróżniono podczas gali wieńczącej pierwszą edycję programu Społecznik.

W każdym subregionie został wyróżniony najciekawszy pomysł. Nagrody wraz z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierdem Geblewiczem wręczała Prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Natalia Wegner.

Wszystkim uczestnikom pierwszej edycji Społecznika jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

sp4 sp5 sp6

sp1 sp2 sp3

Źródło:http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/najlepsi-w-pomaganiu

Skip to content