Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 1/ZP/SPO/2018 – postępowanie uzupełniające

społecznik logo

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 1/ZP/SPO/2018 – postępowanie uzupełniające

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego

pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła postępowanie o wartości netto nieprzekraczającej

równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji:

Animator lokalny/Animatorka lokalna

WYBOR_ANIMATOR_LOKALNY_UZUPELNIAJACE

 

Skip to content