Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia Nr 3/KARR/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym.

protokół z postępowania o udzielenie zamówienia Nr 3

Skip to content