ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 7/ZP/KARR/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest usługa okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Skip to content