Zaproszenie do składania ofert nr 11/ZP/SPOŁ/2019

Zaproszenie do składania ofert nr 11/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

 

Obsługa mediów społecznościowych przy realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl

(skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 28.05.2019 r. godz. 15:30.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: 11/ZP/SPOŁ/2019 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami:

Zapytanie ofertowe_media społecznościowe

Skip to content