II nabór wniosków na Regionalne Inicjatywy Obywatelskie

Informujemy, że w dniach 08.07.2019 do 28.07.2019 odbędzie się II nabór na Regionalne Inicjatywy Obywatelskie:

  • o zasięgu regionalnym (należy rozumieć zadanie, które dotyczy mieszkańców z co najmniej 3 powiatów z terenu województwa zachodniopomorskiego)
  • o zasięgu powiatowym, obejmującym następujące powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, łobeski, stargardzki, drawski, goleniowski, kołobrzeski, szczecinecki, świdwiński, policki, wałecki, m.Szczecin, m. Świnoujście, m.Koszalin.

Limit środków na dofinansowanie Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich o zasięgu powiatowym w powiecie: choszczeńskim, gryfińskim,  koszalińskim , myśliborskim, pyrzyckim, sławieńskim został wyczerpany w naborze I.

Wnioski składamy przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru wniosków na regionalne inicjatywy obywatelskie- aktualizacja

Załącznik nr 1 – wzór wniosku na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 1a do Regulaminu na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej-potwierdzenie złożenia wniosku

Załącznik nr 2 – wzór karty oceny inicjatywy obywatelskiej przez Zespół Oceniający

Załącznik nr 3 – wzór karty do głosowania

Załącznik nr 4- wzór minimalnego zakresu umowy na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków na realizacje regionalnej inicjwtywy obywatelskiej

Załącznik nr 7 – minimalny zakres ankiety ewaluacyjnej-2

zestawienie-liczba-mieszkańców

harmonogram

Skip to content