Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 54/ZP/US/REWI/2019

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 54/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Zajączkowo o tytule „Rozbudowa Przystani przy ścieżce rowerowej do Zajączkowa” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Zajączkowo o tytule „Rozbudowa Przystani przy ścieżce rowerowej do Zajączkowa” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

została podpisana w dniu 16.08.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych

ul. Kołobrzeska 43/12

78-300 Świdwin

Skip to content